201511414791 Hadiyat Bin Hadi

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESULITAN BELAJAR BAHASA ARAB PADA MAHASISWA MA’HAD ABDURRAHMAN BIN AUF UMM

... FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESULITANBELAJAR BAHASA ARAB PADA MAHASISWAMA’HAD ABDURRAHMAN BIN AUF UMM Oleh: Eko Fajar Rozakia (99810231) Psychology Dibuat: 2007-01-23 , dengan 3 file(s). Keywords: Kesulitan Belajar, Mahasiswa Kesulitan belajar adalah keterbatasan atau ... ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor penyebab kesulitan belajar bahasa Arab yang dialami oleh mahasiswa Ma’had Abdurrahman Bin Auf Universitas Muhammadiyah Malang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara yang digunakan ... adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar bahasa Arab yang didapatkan pada mahasiswa Ma’had Abdurrahman Bin Auf adalah kurang percaya diri, mudah merasa tegang, motivasi belajar yang kurang, sulit konsentrasi dalam kelas, lemah dalam menghafal kosa kata, dan kurang menguasai tata
 8  167  2

Khutbah Washil bin Atho' wa ma fiha minal asalib al-insyaiyah al-thalabiyah : dirasah tahliliyah

 3  62  62

IMPROVING STUDENTS’ VOCABULARY MASTERY THROUGH GUESSING GAME IN CLASS 3 BILAL BIN RABBAH OF SDIT BAITUL MUSLIM WAY JEPARA EAST LAMPUNG

... in learning English using guessing game in class three Bilal bin Rabbah of SDIT Baitul Muslim, Way Jepara. The subject of this research is students in class three Bilal bin Rabbah of SDIT Baitul Muslim, Way Jepara East Lampung. The class as the subject in this research is third class of Bilal bin Rabbah consisting of 22 students. This class was taken ... following activity in teaching learning process. The result of middle test shows that 80% of students in class 3 Bilal bin Rabbah failed in doing vocabulary test. The result of preliminary test also shows that 90 % of students in class 3 Bilal bin Rabbah failed in answering vocabulary test. The result of preliminary test is shown in the findings. There were ... on the exam. So, the teacher needed another technique in teaching English at class 3 Bilal bin Rabbah to make students interested in learning English. Because of that, the writer decided to do a research to improve students’ vocabulary mastery in class 3 Bilal bin Rabbah. In relations to the findings mentioned previously by Hapsari’s (2006: 25) research.
 4  34  74

as-Sayyid ahmad bin abdullah fi kitabu ad-duratul bahiyyah fii adaib al-mardhiyah

... セ..セ J r J..o..... セ r .. \ o . )-l.p セ| ., o')l¢..l d) 015' セ ᆬセ ':1\) I|QGj[Aセ I|ャZNスセ Qセ \ , .. ,\ Keluarga besar Ustadz Ahmad bin Abdullah Assegaf, I?iwayaf Hie/up Af-Ustadz Ahmad bin Abdllf!oh Assegaf," menllt'l1l tanggapan dan tufhsan dari bebeN/pa /IIurid dan orang-orang yang mengenal heliall, Jakarta, hal \' \ l' " , ) セLェ , j\ ... 1"" a..I
 0  5  74

BAHAGIAN A: MAKLUMAT PEMOHON ARIF RAMDHAN BIN HUSIN No.Telefon Rumah -Alamat Surat-Menyurat Terkini* LOT 4445 KG TERSUSUN BATU 3 No.Telefon Bimbit 013 -5304427 PEKAN GETAH CETAK LAMAN UTAMA

... LAMAN UTAMA PANDUAN PENGGUNA BORANG BR1M 2014 BAHAGIAN A: SEMAKAN STATUS MAKLUMAT PEMOHON Nama* ARIF RAMDHAN BIN HUSIN (s eperti MyKad) No. MyKad / 12 / 1991 Tarikh Lahir* 22 Jantina* Lelaki Nama Bank* CIMB BANK BERHAD Status Perkahwinan* Bujang No. Akaun Bank* 08200007594523 Alamat ... ROAD Negeri* BAHAGIAN B: PERAK Parlimen P72 TAPAH DUN N47 AYER KUNING MAKLUMAT SENDIRI / AHLI ISI RUMAH Nama (seperti dokumen pengena l a n) SENDIRI 22/12/1991 ARIF RAMDHAN BIN HUSIN Jenis Pengenalan No. MyKad No. MyKad/Pasport/ MyPR/MyKid 911222106183 Pendapatan Kasar Bulanan (RM) 0.00 SUAMI/ISTERI Sila Pilih Jenis Pengenalan .00 TANGGUNGAN Sila
 0  5  1

Majlis Iftar Bersama TYT Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil Bin Yaakob Canselor UTeM (1437H).

... keizinan daripada Tuan Yang Terutama Tun untuk berucap kepada hadirin sekalian. 4 A) SALUTASI 1. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ir. (Dr.) Haji Idris bin Haji Haron Ketua Menteri Melaka dan isteri 2. Y.Bhg. Datuk Wira Ismail bin Saleh Pro Canselor UTeM 3. Yang Berhormat Datuk Wira Hj. Md Yunos bin Husin EXCO Pelajaran, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi, Teknologi ... seterusnya beribadah secara berjemaah di dalam masjid yang serba suci dan indah ini. T.Y.T Tun, Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, 4. Pada dasarnya, bulan ramadhan merupakan bulan yang penuh barakah dan maghfirah sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh bukhari yang menyatakan bahawa, pada bulan ini, Allah SWT akan membuka setiap pintu syurga ... Tanggungjawab, 10 program tazkirah di masjid, bertadarus, i’tikaf dan Qiamullail terus dilaksanakan bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadhan yang mulia ini. T.Y.T. Tun, hadirin hadirat sekalian, 6. Hakikat Ramadhan sebagai hadiah daripada Maha Pencipta yang menjanjikan kebaikan dan harapan daripada Allah SWT, kepada hamba yang menagih rahmatNya saban tahun. Dalam meningkatkan
 0  4  16

Teks ucapan aluan Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Shahrin bin Sahib, Naib Canselor UTeM sempena Karnival Sukan IPT Negeri Melaka Piala YAB Ketua Menteri Melaka 2014.

... Cepat, Tepat. YB Datuk Wira Hj. Naim bin Abu Bakar Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Y. Bhg. Datuk Mohamad Salleh bin Ismail Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Tn. Hj. Nordin bin Ali Pengurus Besar, Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM), Jabatan Ketua Menteri Melaka 2 Y. Bhg. Prof. Ir. Dr. Mohd Jailani bin Mohd Nor Timbalan Naib Canselor ... seimbang dan berkualiti dalam aspek akademik dan sukan. Hadirin dan Hadirat Sekalian, 9. UTeM menerusi Pusat Sukan, Pejabat Hal Ehwal Pelajar, selaku penganjur bersama karnival meletakkan harapan tinggi agar program sukan sebegini akan terus dimartabatkan bagi memupuk semangat kesukanan dan merangsang pembinaan atlet Negara. Dari sinilah bakat-bakat para ... kita juga perlu meluangkan masa untuk bersukan, bagi mengurangkan tekanan yang akhirnya mampu mengembalikan semula energi positif untuk prestasi diri yang lebih cemerlang. Hadirin Hadirat yang dihormati sekalian, 5 6. IPT hari ini menggalas tanggungjawab yang jauh lebih mencabar, bukan sahaja berperanan sebagai pusat ilmu yang dipertanggungjawabkan
 0  3  10

Officiating address TokushimaU-UTeM Centre by Prof. Dr. Shahrin bin Sahib, Vice Chancellor, UTeM, 23rd September 2014.

... OFFICIATING ADDRESS TokushimaU-UTeM CENTRE by PROF. DR. SHAHRIN BIN SAHIB VICE CHANCELLOR, UTeM 9.15 AM, 23ND SEPTEMBER 2014 1 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM SALUTATION: (Salutation will be cited according to the attendance later) Yang Berusaha Dr. Ibrahim bin Abu Ahmad Senior Deputy Under-Secretary of Strategic Planning Division of Ministry ... University, Japan Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Ir Dr. Haji Ahmad Zaidee bin Laidin Chairman, Board of Directors of UTeM Yang Berusaha Encik Mohd Yazid Sairi Senior Principal Assistant Director, Industry Relations Division, Higher Education Department Yang Berhormat Tuan Haji Md. Rawi bin Mahmud Deputy State Exco of Education, Higher Education, Science ... Rawi bin Mahmud Deputy State Exco of Education, Higher Education, Science and Technology, Green Technology and Innovation 3 Yang Berbahagia Associate Professor Dr. Mohd Rizal bin Salleh Dean, Faculty of Manufacturing UTokoshima-UTeM Academic Centre Engineering & Senior Officers of UTeM, Distinguished Tokushima Delegates, UTeM Staff, Guests, Ladies
 0  2  13

Opening speech Y.Bhg. Prof. Datuk Dr. Shahrin bin Sahib ,Vice Chancellor International Symposium On Research In Innovation And Sustainablity 2014 (ISORIS’ 14)15 October 2014, Auditorium PPS, UTeM.

... OPENING SPEECH Y.BHG. PROF. DATUK DR. SHAHRIN BIN SAHIB VICE CHANCELLOR ----------------------------------------------------------------------------------------INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RESEARCH IN INNOVATION AND SUSTAINABLITY
 0  2  10

Teks ucapan Y.Bhg. Prof. Dr. Shahrin bin Sahib @ Sahibuddin Naib Canselor Universiti Teknikal Talaysia Melaka Majlis Iftar bersama Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil bin Yaakob Canselor UTeM 17 Julai 2014 bersamaan 19 Ramadhan 1435h, 6.30 petang Masjid Sayy

... berucap kepada hadirin sekalian. 3 A) SALUTASI i. YAB Datuk Seri Ir. Dr. Hj. Idris bin Hj. Haron Ketua Menteri Melaka dan isteri ii. Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr Johari bin Mat, Pro Canselor UTeM dan Isteri iii. Y.Bhg. Datuk Wira Ismail bin Saleh, Pro Canselor UTeM dan Isteri iv. Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Ir. Dr. Ahmad Zaidee bin Laidin, Pengerusi ... dengan hadis Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a yang bermaksud Rasulullah s.a.w adalah manusia yang sangat pemurah dan Baginda akan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadhan. Dan Baginda lebih pemurah dalam kebaikan daripada angin yang kencang. ( Riwayat Bukhari ) 12 TYT Tun, hadirin hadirat sekalian, 7. Hakikat Ramadhan sebagai hadiah ... merapatkan lagi hubungan silaturrahim antara staf dan pelajar UTeM serta warga luar. T.Y.T Tun, Hadirin hadirat sekalian, 6. Izinkan saya berkongsi sedikit berkaitan kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadhan yang dilipatgandakan pahala oleh Allah S.W.T. Antara hadis yang menceritakan mengenai kelebihan bulan yang mulia ini, adalah: 10 • Dari Abu Hurairah
 0  5  19

VIOLATION OF WOMEN’S RIGHT REFLECTED IN CARMEN BIN LADIN’S INSIDE THE KINGDOM (2004) MEMOIR: Violation Of Women’s Right Reflected In Carmen Bin Ladin’s Inside The Kingdom (2004) Memoir: A Feminist Approach.

... SURAKARTA 2014 APPROVAL VIOLATION OF WOMEN'S RIGIN R.EFLECTED IN CARMEN BIN LADIII'S INSIDE TEE KINGDOM (2004)MEMOIR: A FEMINIST APPROACH RESEARCEPAPER byr NIKEN PRATIWI A320r00032 Approved to be Exrmhed by the Consultant Team Secord CoNultant Dr. M. Thovibi M.S. MK41O 1t ACCEPTANCE VIOI,ATION OF WOMEN'S RIGIIT REFLECTEDIN CARMEN BIN LADIN'S INSIDE THE KINGDOM(2004) MEMOIR: A ... ............................................................................................ 69 xi SUMMARY NIKEN PRATIWI. A. 320 100 032, VIOLATION OF WOMEN’S RIGHT IN CARMEN BIN LADIN’S INSIDE THE KINGDOM: A FEMINIST APPROACH. RESEARCH PAPER. MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA. 2014. This major problem of this study is about violation of women’s right reflected in Carmen bin Ladin’s Inside the Kingdom memoir. The objective of this study is to analyze ... VIOLATION OF WOMEN’S RIGHT REFLECTED IN CARMEN BIN LADIN’S INSIDE THE KINGDOM (2004) MEMOIR: A FEMINIST APPROACH RESEARCH PAPER Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for Getting Bachelor Degree of Education in
 0  1  12

KARAKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN Karakteristik Budaya Organisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Batik Danar Hadi Surakarta).

... Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Bapak Dr. Anton Agus Setiyawan, SE., M.Si., selaku Kajur dan pembimbing akademik Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. 3. Bapak Lukman Hakim, SE., M.Si selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan dukungan, saran, pengarahan dan dukungan hingga selesainya ... sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu.” –Khalil Gibran– “ …. dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu.” –Khalil Gibran“Aku datang, aku bimbingan, aku ujian, aku revisi, dan aku menang”. – Penulis – iv PERSEMBAHAN Kupersembahkan karya kecilku ini teruntuk : • • Ibu/Bapak dan Ernawan (adik Laki-laki yang menjadi ... semoga keakraban kita tidak hanya • sampai disini. Alhamdulillah v ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik budaya organisasi pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan jenis
 0  1  12

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. DANAR HADI SURAKARTA Pengaruh Kepemimpinan Dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Danar Hadi Surakarta.

... TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. DANAR HADI SURAKARTA Oleh : BANGKIT ALAMSYAH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT. Danar Hadi Surakarta; 2) Menganalisis pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Danar Hadi Surakarta; 3) Menganalisis ... terhadap kinerja pegawai di PT. Danar Hadi Surakarta. Kata kunci : Kepemimpinan, Kemampuan Kerja, Kinerja. ABSTRACT This study aims to: 1) Analyze the influence of leadership on employee performance in PT. Hadi Danar Surakarta, 2) analyze the effect on the performance of the employees the ability to work in PT. Hadi Danar Surakarta; 3) Analyze the influence ... Kinerja Karyawan pada PT. Danar Hadi di Surakarta”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT. Danar Hadi Surakarta?; 2) Bagaimanakah pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Danar Hadi Surakarta?; 3) Bagaimanakah
 0  3  11

PENDAHULUAN Strategi Komunikasi Pemasaran Batik Studi Kasus Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Batik Dwi Hadi Surakarta.

... ditengah-tengah persaingan usaha batik yang cukup menjamur, Batik Dwi Hadi mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Usaha turun temurun ini terus berjaya dan mampu menjaga kualitas. Batik Dwi Hadi pemasarannya sudah menjangkau kemana-mana, tidak hanya didalam pulau jawa saja akan tetapi Batik Dwi Hadi telah dikenal dan dipakai masyarakat Indonesia sampai Manca ... Selain pameran di Jakarta Dwi Hadi juga mempunyai pengalaman di dunia Internasional dengan mendapat kesempatan dari Kementrian Perindustrian untuk mewakili Jawa Tengah untuk mengikuti pameran batik besar di Cina, tepatnya di Guangzhou pada tanggal 22-25 september 2012. Batik Dwi Hadi mendapat kesempatan ini dikarenakan Dwi Hadi selalu menjaga kualitas ... mempertahankan keunikan yang mereka miliki yaitu dengan mengembangkan produk Batik mereka dalam bentuk yang beraneka ragam. Jenis Batik yang diproduksi Dwi Hadi ialah batik tulis, batik cap kombinasi tulis dan printing kombinasi tulis. Kesemuanya disajikan dalam bentuk pakaian jadi. Mereka juga meningkatkan hasil produksi dengan aneka model kemeja, rok, blus, daster,
 0  9  53

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA KARYAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG N0. 13 TAHUN 2003 DI PT. BATIK DANAR HADI SOLO.

... sebaik-baiknya.”6 Jadi perjanjian yang terjadi antara karyawan PT Batik Danar Hadi dengan PT Batik Danar Hadi dalam perjanjian kerja tersebut wajib dilaksanakan oleh para Pihak. Oleh sebab itu majikan (PT Batik Danar Hadi) harus memenuhi kewajibannya dan Buruh (Karyawan PT Batik Danar hadi) harus memberikan prestasinya. B. Alasan Pemilihan Judul Berdasarkan ... membuatnya”. Perjanjian di sini yang dimaksud adalah perjanjian dimana pihak calon karyawan PT Batik Danar Hadi mengikatkan diri pada pihak perusahaan PT Batik Danar Hadi selaku majikan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai karyawan di PT Batik Danar Hadi dengan menerima upah sebagai kontra prestasi (imbalan jasa), yang lazim disebut dengan perjanjian perburuhan, seperti ... tentang bagaimana pengaturan perjanjian kerja karyawan PT Batik Danar Hadi Solo b. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja karyawan PT Batik Danar Hadi Solo c. Memperoleh pengetahuan tentang masalah-masalah yang timbul, yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja karyawan Batik Danar Hadi Solo 2. Tujuan Subjektif a. Untuk menambah pengetahuan
 0  3  17

PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERHADAP USAHA PERSAINGAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Di PT. Batik Danar Hadi Solo).

... HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Umum Mengenai PT. Batik Danar Hadi 1. Sejarah Berdirinya 2. Struktur Organisasinya B. Hubungan Hukum Antara PT. Batik Danar Hadi Sebagai Pemegang Merek Dengan Pengrajin Batik Kecil Di Surakarta. 14 C. Perlindungan Hukum PT. Batik Danar Hadi Sebagai Pemegang Merek Terdaftar terhadap Persaingan Melawan Hukum ... permasalahan yang hendak disampaikan oleh penulis sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Hubungan Hukum Antara PT. Batik Danar Hadi Sebagai Pemegang Merek Dengan Pengrajin Batik Kecil Di Surakarta? 2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum PT. Batik Danar Hadi Sebagai Pemegang Merek Terdaftar terhadap Persaingan Melawan Hukum Oleh Pihak Ketiga? 7 D. Tujuan Penelitian Tujuan ... hubungannya dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap persaingan melawan hukum di PT. Batik Danar Hadi Solo. 2) Interview (Wawancara) Yaitu metode atau tehnik pengumpulan data dengan cara bertanya atau wawancara secara langsung pada Pimpinan atau Manager PT. Batik Danar Hadi Solo. b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Dalam
 0  1  15

A TRANSLATION ANALYSIS OF ADJECTIVE PHRASE IN A TEXTBOOK A Translation Analysis Of Adjective Phrase In A Textbook Inside The Kingdom By Carmen Bin Ladin And Its Translation Into Kisah Hidupku Di Arab Saudi.

... ADJECTIVE PHRASE IN A TEXTBOOK INSIDE THE KINGDOM BY CARMEN BIN LADIN AND ITS TRANSLATION INTO KISAH HIDUPKU DI ARAB SAUDI This research examines a translation analysis of adjective phrase in Inside the Kingdom into Kisah Hidupku di Arab Saudi. It used a descriptive-qualitative, i.e., describing the accuracy (equivalency), readability (clearness), and ... naturalness (acceptability) of the adjective phrase translation. The data source is a text entitled Inside the Kingdom by Carmen Bin Ladin and Its Translation into Kisah Hidupku di Arab Saudi, Inside the Kingdom by Carmen Bin Ladin published by warner books in New York, and its translation text entitled Kisah Hidupku di Arab Saudi by M. Yusdi, published ... A TRANSLATION ANALYSIS OF ADJECTIVE PHRASE IN A TEXTBOOK INSIDE THE KINGDOM BY CARMEN BIN LADIN AND ITS TRANSLATION INTO KISAH HIDUPKU DI ARAB SAUDI RESEARCH PAPER Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for Getting Bachelor Degree of Education in
 1  6  14

INTRODUCTION A Translation Analysis Of Adjective Phrase In A Textbook Inside The Kingdom By Carmen Bin Ladin And Its Translation Into Kisah Hidupku Di Arab Saudi.

... di Arab Saudi. 8 2. Describing the clearness of the adjective phrase translation of the textbook entitled Inside the Kingdom by Carmen Bin Ladin and Its Translation into Kisah Hidupku di Arab Saudi. 3. Describing the naturalness of the adjective phrase translation of the textbook entitled Inside the Kingdom by Carmen Bin Ladin and Its Translation ... Carmen Bin Ladin and Its Translation into Kisah Hidupku di Arab Saudi? D. Objective of the Study The objective of this study is to answer the previous problem statements. Therefore, the objectives of this research paper are as follows: 1. Describing the accuracy of the adjective phrase translation of the textbook entitled Inside the Kingdom by Carmen Bin ... the adjective phrase translation of the textbook entitled Inside the Kingdom by Carmen Bin Ladin and Its Translation into Kisah Hidupku di Arab Saudi? 2. What is the clearness of the adjective phrase translation of the textbook entitled Inside the Kingdom by Carmen Bin Ladin and Its Translation into Kisah Hidupku di Arab Saudi? 3. What is the naturalness
 0  2  9

PERMAINAN SOSIODRAMAUNTUK MENGURANGI PERILAKU PELANGGARAN DISIPLIN PADA ANAK DENGAN HAMBATAN EMOSI DAN PERILAKU DI KELOMPOK BERMAIN AL HADI LEARNING CENTER.

... PERILAKU PELANGGARAN DISIPLIN PADA ANAK DENGAN HAMBATAN EMOSI DAN PERILAKU DI KELOMPOK BERMAIN AL HADI LEARNING CENTER Oleh: Listya Anggraeni 0808374 DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH PEMBIMBING: Pembimbing I Dr. H. Sunardi, M.Pd NIP. 19600201 198703 1 002 Pembimbing II Dr. Juhanaini, M.Ed NIP. 19600505 198603 2 001 Mengetahui, Ketua Jurusan Pendidikan ... aturan dalam frekuensi dan intensitas tinggi, penulis temukan pada seorang anak usia pra sekolah FS di Al Hadi Learning Center. Pada usia 6 tahun, perilaku FS menunjukan adanya perlawanan pada aturan. Hal ini senada diungkapkan oleh pembimbing di Al Hadi Learning Center, dimana hasil asesmen perilaku pada FS, menunjukan adanya hambatan emosi dan perilaku. ... DAN PERILAKU DIKELOMPOK BERMAIN AL -HADI LEARNING CENTER Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu Drs. Sunaryo, M.Pd NIP. 19560722 198503 1 001 LISTYA ANGGRAENI, 2013 PERMAINAN SOSIO DRAMA UNTUK MENGURANGI PERILAKU PELANGGARAN DISIPLIN PADA ANAK DENGAN HAMBATAN EMOSI DAN PERILAKU DIKELOMPOK BERMAIN AL -HADI LEARNING CENTER Universitas Pendidikan
 0  1  38

PERUBAHAN SOSIAL DALAM NOVEL NEGERI PEREMPUAN KARYA WISRAN HADI (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA).

... Karya Wisran Hadi Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra”. Pembimbing 1 Drs. Danang Susena M. Hum. Pembimbing II Dra. Hj. Armini Arbain M. Hum. Skripsi. Fakultas Sastra Universitas Andalas. Padang. 2011. Skripsi ini merupakan hasil penelitian terhadap novel Negeri Perempuan. Novel ini ditulis oleh Wisran Hadi, diterbitkan oleh Pustaka Firdaus Jakarta tahun 2001. ... Mata Anak Muda. Padang: Andalas University Press. Shadily, Hassan. 1984. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: PT. Bina Aksara. Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Grafindo Persada. Wellek, Rene. Austin Warren. 1999. Teori Kesusastraan. Jakarta: Gramedia. Wisran Hadi. 2001. Negeri Perempuan. Jakarta: Pustaka Firdaus. Ratna, ... tersebut. Wisran Hadi merupakan pengarang yang banyak menceritakan adat dan kebudayaan Minangkabau dalam karya-karyanya, tidak hanya novel tetapi juga drama. Dari karya-karyanya tergambar bahwa pengarang sangat memahami seluk beluk adat Minangkabau dan juga mencemaskan fenomena yang sedang berkembang di dalam budaya Minangkabau. Salah satu karya Wisran Hadi yang
 0  1  12

30 Paket Lebih Soal Semester Genap Kelas 3 dan 5 SD BIN 3 PAKET 3

... dagangan penjual sate lontong tumpah di jalan 2. Berdasarkan bacaan di atas, yang memanggil penjual sate lontong adalah .... A. Rio B. Hana C. Sunggi D. tidak ada 3. Ahmad diberi hadiah oleh ayahnya karena naik kelas. Pengalaman Ahmad …. A. mengharukan B. menyedihkan C. menyenangkan D. membahayakan 4. Kain sisa dapat ... untuk membuat kipas. A. dijual B.
 1  44  4

PERLAWANAN OSAMA BIN LADEN TERHADAP AMERIKA SERIKAT.

... ................................................................ BAB V A. Riwayat Osama bin Laden dan Al Qaeda………………….. 1. Riwayat Osama bin Laden……………………………... . 2. Osama Bin Laden dan Al Qaeda…………………….. ..... B. Latar belakang Osama bin Laden melawan Amerika Serikat.. 1. Sebab Osama bin Laden Membenci Amerika Serikat…. . 2. Perlawanan Osama Bin Laden Terhadap Amerika Serikat... ............................................................................ C. ... perlawanan Osama Bin Laden terhadap Amerika Serikat……………………………………………………... . 1. Bentuk Teror dan Perlawanan Osama bin Laden terhadap AS………………………………………………….... ... 2. Strategi Perlawanan Osama Bin Laden……………… ..... D. Proses perburuan Amerika Serikat terhadap Osama Bin Laden……………………………………………………. .... 1. Strategi Amerika Serikat dalam memburu Osama Bin Laden………………………………………………… ... 2013. “PERLAWANAN OSAMA BIN LADEN TERHADAP AMERIKA SERIKAT”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2013. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui: (a) Riwayat Osama Bin Laden dan Al Qaeda (b) Latar belakang Osama Bin Laden melawan Amerika Serikat (c) Strategi perlawanan Osama Bin Laden terhadap Amerika
 0  1  15

Strategi Penetapan Harga pada PT Batik Danar Hadi Surakarta Divisi Ekspor IMG 20150708 0001

 0  2  1

Proses Negosiasi dan Korespondensi pada PT Batik Danar Hadi Surakarta IMG 20150706 0001

 0  0  1

IKAWATI HADI UTAMI D1808024

... Madya (A. Md) dalam bidang Ilmu Perpustakaan OLEH : IKAWATI HADI UTAMI D 1808024 PROGRAM DIPLOMA III PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERSETUJUAN Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tugas ... Akhir JUDUL : Promosi Jasa Pepustakaan untuk Meningkatkan Minat Baca Masyarakat di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta PEMBIMBING : Sunarno, S.Sos yang bertanda tangan di bawah ini, NAMA : Ikawati Hadi Utami NIM : D 1808024 TANGGAL DIUJI : 20 Juli 20101 Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang saya susun adalah benar – benar karya ... konsekuensinya. Surakarta, Juli 2011 Ikawati Hadi Utami NIM. D 1808024 commit to user perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai Sivitas Akademik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : NAMA NIM Program Studi Fakultas Jenis Karya : Ikawati Hadi Utami : D1808024 :
 0  2  90

Dokumen yang terkait


Feedback