Session 4 14Mar11 Vietnamese (Dec27)

20  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 3.

Bảo vệ Động vật Hoang dã

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 3.

(2)

2

(3)

3

Tầm quan trọng của động vật hoang dã

Các loài bị diệt chủng

Lợi ích của động vật hoang dã đối với nông trại của

(4)

4

Săn bắn

Tương ứng tiêu chí;

3.3 (chủ chốt) Tương ứng tiêu chí;

(5)

©2009 Rainforest Alliance

Săn bắn

Tương ứng tiêu chí:

3.3 (chủ chốt) Tương ứng tiêu chí:

3.3 (chủ chốt)

(6)

6

Không săn bắn

Tương ứng tiêu chí:

3.3 (chủ chốt) Tương ứng tiêu chí:

(7)

©2009 Rainforest Alliance

Không săn bắn

Tương ứng tiêu chí;

3.3 (chủ chốt) Tương ứng tiêu chí;

3.3 (chủ chốt)

(8)

8

Kiểm kê động vật hoang dã (đơn giản)

Tương ứng tiêu chí:

3.1

Tương ứng tiêu chí:

3.1 • Danh sách động vật hoang dã bạn gặp trên nông trại của

(9)

9

Kiểm kê động vật hoang dã

Tương ứng tiêu chí:

3.1

Tương ứng tiêu chí:

3.1 • Danh sách tên và số thứ tự

(10)

©2009 Rainforest Alliance

Kiểm kê động vật hoang dã (lợi thế)

Tương ứng tiêu chí:3.13.1

Tìm kiếm liệu có động vật hoang dã bị diệt chủng hay

(11)

11

Động vật đang bị nuôi nhốt

Tương ứng tiêu chí:

3.4

Tương ứng tiêu chí:

(12)

12

Không nuôi nhốt

Tương ứng tiêu chí:

3.4

Tương ứng tiêu chí:

3.4

(13)

13

Nuôi dưỡng động vật hoang dã

Tương ứng tiêu chí:

3.5, 3.6

Tương ứng tiêu chí:

3.5, 3.6

(14)
(15)

15

Môi trường sống bị gián đoạn bỡi các nông trại

Tương ứng tiêu chí:Tương ứng tiêu chí:3.2, 2.93.2, 2.9

Forest

Nông

trại

Forest

Khi khu rừng bị gián đoạn bỡi nông trại,

(16)
(17)

©2009 Rainforest Alliance

Kết nối môi trường sống

Tương ứng tiêu chí:

3.2, 2.9

Tương ứng tiêu chí:

3.2, 2.9

(18)

©2009 Rainforest Alliance

Kết nối môi trường sống

Tương ứng tiêu chí:3.2, 2.93.2, 2.9

(19)

19

Tóm tắt

No hunting

Keeping inventory of animals

(20)

Figure

Updating...

References