Session 14 25Mar11 Vietnamese (Dec27)

14  Download (0)

Full text

(1)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 5.

Đối xử công bằng và điều kiện làm việc tốt cho công

nhân

Tương ứng nguyên tắc:

Nguyên tắc 5.

Đối xử công bằng và điều kiện làm việc tốt cho công

(2)

Nhà ở trên nông trại

Tương ứng tiêu chí:

5.14

Tương ứng tiêu chí:

5.14

1.

Phòng (sàn, trần, tường, cửa sổ, ánh sáng, giường

ngủ, đồ đạc)

Họ cần được trang bị đầy đủ phù hợp theo điều kiện

địa phương, vệ sinh và an toàn.

Mái nhà hỏng

Không đủ không gian cho từng công nhân

Không trang bị đồ đạc để công nhân cất giữ vật dụng cá nhânTrần nhà đã hỏngKhông cửa sổ

(3)

Nhà ở trên nông trại

Tương ứng tiêu chí:

5.14

Tương ứng tiêu chí:

5.14

1.

Phòng (sàn, trần, tường, cửa sổ, ánh sáng, giường

ngủ, đồ đạc)

Họ cần được trang bị đầy đủ phù hợp theo điều

kiện địa phương, vệ sinh và an toàn.

Kệ chứa vật dụng cá nhânSàn nhà láng xi măng Phòng ở có cửa sổ Vách tường và mái nhà trong điều kiện

tốt phù hợp địa phương Vệ sinh thu gom rác thải

(4)

Không vệ sinh

Nhà ở trên nông trại

Tương ứng tiêu chí :

5.14

5.14

2.

Nhà vệ sinh và buồng tắm vòi hoa sen

Cần được trang bị đầy đủ phù hợp theo điều kiện

địa phương, vệ sinh và an toàn.

Cửa rách bể

(5)

Nhà ở trên nông trại

Tương ứng tiêu chí :

5.14

Tương ứng tiêu chí :

5.14

2.

Nhà vệ sinh và buồng tắm vòi hoa sen

(6)

Nhà ở trên nông trại

Tương ứng tiêu chí:

5.14

5.14

3. Nhà bếp

Cần được trang bị đầy đủ phù hợp theo điều

kiện địa phương, vệ sinh và an toàn.

Mắt bị hư vì ảnh hưởng khóiNhà bếp ngập tràn khói do không có ống khói

(7)

Nhà ở trên nông trại

Tương ứng tiêu chí :

5.14

Tương ứng tiêu chí :

5.14

3. Nhà bếp

Nhà bếp có lắp đặt ống thoát khói

(8)

©2009 Rainforest Alliance

Nhà ở trên nông trại

Tương ứng tiêu chí:5.145.14

(9)

Nhà ở trên nông trại

Tương ứng tiêu chí :

5.14

Tương ứng tiêu chí :

5.14

(10)

Tham gia các dịch vụ y tế

Tương ứng tiêu chí:

5.16

Tương ứng tiêu chí:

(11)

Tham gia học tập

Tương ứng tiêu chí:

Nông trại cung cấp phương tiện giao thông cho trẻ em đi và đến trường học ở bên ngoài

(12)

Buổi nói chuyện về chứng nhận Rainforest Alliance tại nông trại

El Salvador

Hướng dẫn về sức khỏe và vệ sinh trên tường

1.

Về chứng nhận Rainforest Alliance

2.

Về bảo vệ môi trường

(13)

13

Tóm tắt

Adequate, hygienic and safe housing

Access to medical services

Access to education

Awareness raising of

(14)

Figure

Updating...

References