CV của Phạm Hũu Huyền

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

09/2014 - 10/2018 Đại học Kinh tế quốc dân

Chuyên ngành: Quản trị khách sạn Loại: Khá

06/2017 - 09/2017 Công ty ALMA Đại diện kinh doanh 10/2017 - 10/2018 Công ty cổ phần Flink

Nhân viên kinh doanh

11/2018 - 04/2019 Công ty chứng khoán VNDIRECT Nhân viên môi giới

2017 TOEIC - 735

Tin học văn phòng - Sử dụng thành thạo các công cụ Word, Excel, Power Point Tiếng Anh - Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt

PHẠM HỮU NGUYÊN

Nhân viên kinh doanh phát triển đối tác

Ngày sinh: 09/09/1996 Giới tính: Nam

Điện thoại: 0359903153

Email: huunguyenpham@gmail.com Địa chỉ: Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Website: https://www.fb.com/monguyenx

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng và sự hiểu biết về thị trường để trở thành một nhân viên quan hệ khách hàng chuyên nghiệp, mang đến nhiều giá trị cho khách hàng. Từ đó giúp Công ty tăng số lượng khách hàng và mở rộng tập khách hàng.

HỌC VẤN

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CHỨNG CHỈ

CÁC KỸ NĂNG

CÂU NÓI ƯA THÍCH

Làm chủ cuộc chơi tài chính là làm chủ cuộc đời

Figure

Updating...

References

Related subjects :