Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1

Gratis

457
9545
3
2 years ago
Preview
Full text

LATIHAN SOAL MANDIRI ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

  Alamat : Bukupaket.com

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah Nama Peserta : ......................................

  

Kelas : I (Satu) No. Absen : ......................................

Hari/Tanggal : .......................................... Nilai : ......................................

  wacanen kang patitis

  ayo kenalan karo aku

  jenengku nina aku kelas siji umurku nem taun bapakku asmane pak madi ibuku asmane bu dewi aku seneng maca kangmasku jenenge roni mas roni seneng dolanan layangan mbakyuku jenenge weni mbak weni kuliyah ing yogyakarta

  I. wenehana tandha silang (x) ing jawaban kang bener

  1. umure nina ... taun

  a. 5

  b. 6

  c. 7 2. mas roni seneng dolanan ....

  a. layangan

  b. nekeran

  c. umpetan 3. sirah basa kramane mustaka yen rambut basa kramane ...

  a. madharan

  b. rikma

  c. waja 4. mripat basa kramane ....

  a. rikma

  b. untu

  5. mbah kakung lara untu yen dikramakake dadi mbah kakung gerah ....

  b. sinau

  b. ngrungokake

  c. mangan 12. yen ngrungokake nganggo ....

  a. kuping

  b. mripat

  c. Lambe 13. iki mbak weni mbak weni lagi ....

  a. mangan

  c. nyapu 14. kwek-kwek-kwek suarane ....

  c. mripat 11. sikil gunane kanggo ....

  a. kucing

  b. wedhus

  c. bebek 15. kucing suarane ....

  a. meong meong

  b. embek embek

  c. kukuruyuk

  a. mlaku

  b. tangan

  a. madharan

  b. mustakanipun

  b. waja

  c. mustaka 6. ibu lara weteng yen dikramakake dadi ibu gerah ....

  a. racikan

  b. suku

  c. madharan 7. dhokter mriksa mripate bapak tembung mripate salah, sing bener ....

  a. madharanipun

  c. paningalipun 8. bapake ibu utawa bapak diarani ....

  a. irung

  a. embah kakung

  b. pakdhe

  c. paklik 9. ibune bapak utawa ibu diarani ....

  a. pakdhe

  b. paklik

  c. embah putri 10. iki gambare ....

  II. isinen nganggo tembung-tembung sing cocog 16. iki gambare ...

  17. rambut basa kramane ... 18. weteng basa kramane madharan yen tangan basa kramane ...

  19. mbah putri lara sirah

yen dikramakake dadi mbah putri gerah ...

  20. sedulurku sing luwih enom diarani ... 21. kangmase bapak utawa ibu diarani ... 22. paklik padha karo paman yen bulik padha karo ...

  23. mas roni lagi ... kembang 24. bel sekolah suarane ...

  25. kewan iki suarane ...

Dokumen baru