BAHAN EDARAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAN TUDINGAN PENDIDIKAN ISLAM PT3 2014

Gratis

0
0
14
1 year ago
Preview
Full text

  BAHAN EDARAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAN TUDINGAN PENDIDIKAN ISLAM PT3 2014 Isi kandungan

  1. Pembahagian Markah dalam peperiksaan Pendidikan Islam; BAHAGIAN A: 20 MARKAH BAHAGIAN B : 70 MARKAH BAHAGIAN C: 10 MARKAH

  2. Kandungan Item

  3. Kunci kata tugas dalam Item

  4. Stem dan Kandungannya

  5. Terangkan , Huraikan dan Jelaskan

  6. Soalan Perbezaan

  7. Tokoh

  8. Ayat dan Hadis Kefahaman serta soalan Pengajaran

  9. Menjawikan

  10. Hafazan

  

1.PEMARKAHAN DALAM PEPERIKSAAN PENDIDIKAN ISLAM PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

PEMARKAHAN DALAM PEPERIKSAAN PENDIDIKAN ISLAM 45/1

S BAHAGIAN A MARK S BAHAGIAN B MARK

  1 TILAWAH

  10

  3 AQIDAH

  20 Kbat: 4/2 M Kbat: 8M/10M Kbat: 8 M

  2 HADIS

  10

  4 IBADAT

  20 Kbat: 4 /2M MARKAH BAHAGIAN

  20

  5 SIRAH DAN TOKOH

  10 Kbat: 4/2 M A

  6 ADAB

  20 Kbat: 8 M MARKAH BAHAGIAN B

  70 S BAHAGIAN C MARK

  7 AYAT HAFAZAN DAN

  10 KBAT: 40 MARKAH MENJAWIKAN MARKAH BAHAGIAN

  10 JUMLAH MARKAH 100 C KESELURUHAN

KANDUNGAN SEMASA MEMBINA SOALAN

  BERAPA/ BERDASARKAN KATA STEM KEPADA KEHENDAK

  TAJUK TUGAS SIAPA SOALAN

  Pengertian/maksud/taarif Ciri/tanda/sifat faktor/Punca/sebab kesan/akibat

  Apakah

  hikmah/kebaikan/kepentingan

  Nyatakan Tajuk dalam

  Usaha /peranan /cara / langkah atasi/

  Siapakah Satu Individu sukatan pelajaran

  bendung/ tangani

  Dimanakah dua Sosial tingkatan 1,2 dan

  contoh

  Berapakah Tiga Masyarakat/

  3

  rukun

  Terangkan empat negara

  syarat wajib

  Huraikan Masalah

  syarat sah

  Jelaskan

  perkara wajib

  Senaraikan

  hukum

  Bagaimana

  hukum dan alas an

  kah Perbezaan.

  Punca berlaku / faktor / sebab berlaku Cara mengatasi / mencegah / menanggani / membasmi / membanteras / usaha membendung

  Usaha memiliki / usaha menjauhi / usaha menjadikan ( diri pelajar ) Kepentingan Hujjah / bukti

  1. TEKNIK MENJAWAB BERDASARKAN BENTUK SOALAN / KATA KUNCI SOALAN SUBJEKTIF .

  

BENTUK SOALAN KERTAS BIDANG

1.

  Pengertian.

  2.

  1. Ayat Kefahaman Bahagian A Perbezaan.

  3.

  2.Hadis Kefahaman Permasalahan hukum.

  4. Soalan Punca berlaku / faktor / sebab berlaku

1. KUNCI KATA TUGAS ITEM NO KATA TUGAS JAWAPAN YG DIKEHENDAKI CONTOH JAWAPAN

  bentuk fakta/point kecuali item definisi dan perbezaan . -Menyatakan beberapa fakta -Nyatakan dua amalan yang menunjukkan anda mencintai Rasulullah SAW

  Berusaha bersungguh-sungguh seperti emngulangkaji pelajaran Tidak kecewa /apabila gagal dalam pelajaran

  Melahirkan keyakinan dan keimanan /keoada Qada dan Qadar Allah

  Terangkan dua hikmah bertawakkal

  predikat iaitu; [ Ayat DUA lapis]

  Jawapan anda hendaklah ditulis secara terperinci (mengandungi subjek dan

  6 Terangkan/ Huraikan

  Berapakah bilangan rakaat bagi solat maghrib 3 rakaat

  bilangan

  5 Berapakah Soalan berkisar kepada

  4 Dimanakah Soalan berkisar kepada tempat Dimanakah Fatimah al-Zahrah dilahirkan

  Saidina Abu Bakar al-Siddiq

  tertentu Siapakah antara Khulafa’al- Rasyidin yang memerangi nabi palsu sebaik sahaja dilantik menjadi khalifah

  3 Siapakah Mengenalpasti individu

  Berselawat kepada baginda Sentiasa bercakap benar Suka menolong kawan Sentiasa membri salam Menunaikan solat Menghormati orang tua Berpakaian menutup aurat

  Memberi jawapan dalam

  5. Cara mengatasi / mencegah / menanggani / membasmi / membanteras / usaha membendung

  2 Nyatakan/ Berikan/ senaraikan

  Berserah diri kepada Allah/ SWT setelah berusaha/

  definisi/ memberikan maklumat yang khusus/spesifik Apakah maksud tawakkal

  1 Apakah Soalan ini berkisar tentang

  Kemahiran Ayat Hafazan dan menjawikan (10m)

  11. Menyusun potongan ayat dan menjawikan Bahagian C Soalan 7

  6. Adab dan Akhlak

  5. Sirah dan Tokoh

  4. Ibadat

  3. Akidah

  10. Hujjah / bukti 1 dan 2 Bahagian B Soalan 3,4,5 dan 6

  Kepentingan 9. Akibat buruk / mengapa dilarang / hikmat larangan

  7. Kebaikan / hikmah suruhan 8.

  6. Usaha memiliki / usaha menjauhi / usaha menjadikan ( diri pelajar )

 • Mekah al-Mukarramah
  • Isi dan sokongan
  • Isi dan penjelasan

NO KATA TUGAS JAWAPAN YG DIKEHENDAKI CONTOH JAWAPAN

 • Isi dan sebab
 • Isi dan contoh

  KERANA mendapat ganjaran pahala/ ganjaran syurga KERANA dapatmelahirkan individu yang berilmu, beramal serta berfikiran positif

  X TAWAKKAL ialah :

  Apakah maksud tawakkal ? Jawapan; Berserah diri kepada Allah SWT/ setelah berusaha/

  LENGKAP yang merangkumi beberapa isi.

  ITEM CARA MENJAWAB CONTOH

  NO

  Cadangkan dua cara untuk membentuk masalah ponteng dikalangan pelajar sekolah

  10 Cadangkan Memerlukan jawapan kepada perbuatan dan bukan pernyataan atau sifat

  Bagaimanakah aktiviti gotong royong di sekolah boleh mengeratkan silturrahim dalam kalangan pelajar

  CARA/KAEDAH/ LANGKAH/ KEJADIAN. JAWAPAN: PERBUATAN [Beribadat dengan kusyuk]

  9 Bagaimana kah Memperihalkan/ memberikan penerangan tentang

  KERANA melahirkan individu yang taat perintah Allah

  Mengapakah umat Islamdituntut melaksanakan amalan fardhu ain?.

  SEBAB

  8 Mengapa kah Calon perlu menjelaskan

  Muhasabah diri seperti Beristighfar dan berzikir

  Tidak berputus asa seperti Rajin berdoa kepada Allah SWT

  Terus berusaha bersungguh- sungguh untuk mencapai kecemerlangan Banyak bersabar dalam menempuh dugaan hidup

  Jelaskan dua usaha yang perlu dilakukan sekiranya sesuatu yang anda lakukan menemui kegagalan

  tetapi tidak perlu huraian

  7 Jelaskan Memerlukan jawapan yang panjang/dalam bentuk ayat

  Bercakap dengan lemah lembut Memohon maaf jika terkasar Mengakhiri ucapan denganselawat dan memuji Allah Menyampaikan maklumat dengan jelas dan tersusun

  Huraikan dua adab berucap yang patut anda lakukan

  Agar/ supaya/ kerana / contoh/ seperti / dengan/ untuk

  Huraian ialah keterangan nyang ditulis dengan kata sendi penyambung ayat

 • Melalui aktiviti tersebut pelajar saling bantu membantu/berkenal- kenalan/berkasih sayang/perihatin diantara mereka
 • Dua cara…..
 • 2. PENGENALAN STEM DAN CARA MENJAWAB

1 PENGERTIAN - Merupakan satu struktur AYAT

 • Buat dalam bentuk ayat lengkap/ BUKAN MENYENARAIKAN ISI.
 • Boleh menggunakan ayat sendiri.
 • Boleh menggunakan contoh situasi.
 • Berserah diri kepada Allah
 • setelah berusaha/

  NO

  MAHSYAR: Tempat perhimpunan agung /bagi seluruh makhluk di akhirat/ setelah dibangkitkan /selepas dihidupkan semula/ AL-SIRAT:

  Menyuci kulit binatang selain kulit daripada kulit anjing dan babi dengan cara tertentu

  WUDU’: Perbuatan membasuh atau menyapu anggota badan yang tertentu dimulai dengan niat kerana Allah swt SAMAK:

  Membersihkan najis mughallazah dengan menggunkan air mutlak sebanyak tujuh kali. Satu basuhan daripadanya dengan air bercampur tanah

  Menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua –dua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu di sertai dengan niat SERTU:

  MANDI: Meratakan air ke seluruh badan dengan niat TAYAMMUM:

  ISTINJAK: Perbuatan membersihkan qubul dan dubur selepas buang air kecil dan air besar dengan menggunakan alat tertentu

  BERSUCI :Membersihkan diri pakaian dan tempat daripada hadas dan najis

  Hari berlaku kehancuran seluruh alam /dan diikuti dengan manusia dibangkitkan semula/

  Suatu tempat yang dipenuhi dengan nikmat yang disediakan oleh Allah swt

untuk hamba-hambaNya yang

beriman dan beramal soleh selepas mereka dibangkitkan semula pada hari akhirat QIAMAT

  AL-HISAB : Perhitungan amalan manusia di dunia sama ada baik atau jahat SYURGA:

  NERAKA: Tempat balasan siksa yang disediakan oleh Allah swt kepada orang kafir dan orang yang melakukan dosa

  AL-MIZAN: Neraca atau penimbang. Semua amalan dijumlahkan dalam bentuk jirim dan diletakkan di atas al-Mizan

  Titian yang merentang di atas neraka menuju ke syurga

  d- Huraikan sebab-sebab yang menyebabkan manusia terlibat dengannya.

  ITEM CARA MENJAWAB CONTOH

  c- Apakah punca-punca yang menyebabkan manusia terjerumus dengannya.

  a- Mengapakah ianya berlaku ? b- Terangkan faktor-faktor yang mendorong manusia melakukannya.

  Minum arak/Bidaah Dhalalah merupakan salah satu perkara yang merosakkan iman.

  SOALAN : 1.

  Nyatakan takrif al-Hisab 4. Jelaskan erti Al-Mizan 5. Nyatakan pengertian syurga dan neraka.

  2. Apakah yang dimaksudkan dengan Qiamat? 3.

  Terangkan pengertian Mahsyar .

  Soalan : 1.

  Jelaskan perbezaan antara sertu dan samak BERSUCI ASAS KEBERSIHAN

  4. Jelaskan erti Istinjak 5.

  3. Nyatakan takrif Tayammum

  Apakah yang dimaksudkan dengan Wudu’

  1. Terangkan pengertian bersuci 2.

  

Hari Qiamat Satu Kebenaran

PENGERTIAN / TAKRIF / MAKSUD : SATU STRUKTUR AYAT LENGKAP YANG MENGANDUNGI

BEBERAPA ISI

  2 x 1 markah = 2 markah 4 x 1/2 markah= 2 markah) Nyatakan syarat wajib puasa - Islam: orang kafir……..

ITEM CARA MENJAWAB CONTOH

 • Syarat bagi orang yang melakukan sesuatu ibadat
 • Berakal - Baligh -

 • berkemampuan
 • Penyembelih -
 • Orang yang disembelih
 • dilakukan pada 1 syawal hingga 10 hb Zulhijjah - Sempuna rukun haji dan perkara wajib haji

  Nyatakan dua contoh perbuatan menderhaka kepada ibubapa

  Nyatakan dua syarat sah ibadat solat

  Binatang yang disembelih

  Rukun Solat

  Syarat sah: sah atau tidak sesuatu perbuatan itu semasa sedang melakukan ibadat tersebut terutama dalam melakukan RUKUN sesuatu ibadat

  Perkara yang mesti dipatuhi dalam ibadat

  SAH /RUKUN/ PERKARA WAJIB Merujuk kepada ibadat/syara t wajib dan masa

  3 SYARAT

  Merdeka

  WAJIB

  2 SYARAT

  NO

  e- Mengapakah amalan ini sukar dihapuskan ?

4 CONTOH BENDA ATAU PERKARA

ATAU PERBUATAN

 • Terangkan dua contoh ketegasan Khalifah Umar al-Khattab dalam pemerintahannya
 • >menghukum sebat ke atas peminum arak/laksana hudud
 • menghentikan pegawai yang kurang cekap
NO

ITEM CARA MENJAWAB CONTOH

5 FAKTOR/

  SEBAB/ PUNCA Merupakan PUNCA atau PENYEBAB berlakunya

  Jelaskan dua punca manusia boleh terjerumus kepada perbuatan dosa

 • tiada didikan agama yang sempurna/jahil
 • lemah iman/ iman tidak mantap
 • terpengaruh dengan rakan yang jahat
 • ingin hidup bebas tanpa batasan agama
 • sikap angkuh dan sombong kerana harta dan pangkat
 • kehidupan miskin menyebabkan seseorang buat apa sahaja
 • dorongan nafsu ammarah
 • tiada tindakan tegas dari undang-undang
 • kemewahan yang melimpah ruah menyebabkan seseorang tidak bersyukur
 • memandang ringan dengan peringatan Allah SWT

  Membelakangkan al-Quran kerana tidak membaca al-

  aman

  Sebab,faktor,punca [Huraikan , Terangkan]

  Mereka tidak mendapat didikan agama yang sempurna sejak kecil Mereka tidak beriman dan bertaqwa kepada Allah Ibubapa tidak mengawal tingkahlaku buruk anak-anak itu Mereka terpengaruh dengan budaya liar yang bertentangan dengan ajaran Islam

  CONTOH SOALAN Punca anak-anak menderhaka kepada ibu bapa?

  Faktor kemiskinan kerana tidak berusaha/malas/tidak bersyukur Kurang kasih sayang disebabkan kesibukan ibubapa bekerja

  mementingkan diri sendiri

  Tidak melakukan amal ibadat kerana mereka menunjukkan kehebatan Masyarakat tidak prihatin, kerana mereka

  Desakan hidup kerana tamak kemewahan Tidak ikut undang-undang Islam,negara tidak

  Quran / tidak mengamalkan isi kandungan

al-Quran Ibu bapa mungkin menunjukkan tingkah laku yang tidak baik kepada anak-anak mereka SOALAN : 1.

  melanggar peraturan

  Hasutan nafsu/pengaruh hawa nafsu kerana godaan syaitan/tiada kekuatan iman Hukuman ringan menyebabkan mereka

  Terangkan dan huraikan Ingin mencuba untuk menunjukkan kehebatan mereka masing-masing

  Kurang didikan agama kerana tidak mahu belajar atau mencari ilmu Pengaruh kawan/media/persekitaran /luar yg negatif

  larangan Allah

  Kurang amalankerana tidak melakukan amalan wajib/malas Sering melakukan maksiat, kerana melakukan

  Lemah iman / tipis iman/tidak takut pd Allah swt kerana tidak menghayati ajaran Islam Menderhaka kepada ibubapa kerana tidak mentatinya

  Kurang kasih sayang kerana ibubapa sibuk Jahil /Cetek pengetahuan agama, kerana tidak belajar secara mendalam Tiada penguatkuasa undang-undang menyebabkan negara huru-hara

  Mengapakan Islam melarang keras amalan –amalan berkenaan ? 2. Jelaskan implikasi buruk yang akan menimpa individu dan masyarakat.

  3. Terangkan tiga kesan buruk amalan berkenaan.

  4. Nyatakan bahaya amalan khurafat kepada individu dan masyarakat .

  Kesan/Akibat fasiq terhadap diri  Rosak iman/lemah/ dosa besar/ contoh 

  Allah murka/tidak dapat keredaan Allah swt contoh

  

  Ibadat sia-sia/ibadat tidak diterima contoh

   Lalai mengerjakan ibadat contoh  Kurang melakukan kebajikan contoh  Rosak akhlak kerana  Memutuskan silaturrahim contoh  Menjatuhkan maruah diri contoh  Dikenakan hukuman/neraka contoh  Dikeji masyarakat seperti  Tidak boleh jadi saksi nikah/wali nikah seperti..  dimasukkan ke dalam neraka kerana

  Kesan sifat mazmumah terhadap masyarakat/indidvidu /negara/agama  Masyarakat yang dibenci Allah  Berada dalam perpecahan dan permusuhan  Masyarakat tidak akan maju dan makmur  Masyarakat lain tidak akan menghormati 

  Melahirkan masyarakat yang malas Terpesong akidah kerana mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan syarak/ajaran sesat

  Dipulaukan kerana melakukan kerosakkan/vandalism Iman rosak kerana melanggar perintah Allah swt berlaku pergaduhan kerana tiada perpaduan/masyarakat tidak bersatu padu Maruah tercemar kerana dibenci atau dipinggirkan oleh masyarakat keluarga porak peranda, tiada keharmonian kerana ibubapa tidak bertanggungjawab

  Dilaknat Allah Dipulau/dibenci manusia kerana melakukan maksiat/laranagn Allah swt berlaku gejala maksiat kerana tidak ikut ajaran Islam

  Tidak diberkati dan akan diberi azab ang pedih di neraka huru-hara / perpecahan kerana tiada persefahaman

  Perhatian; Terangkan dan huraikan jawapan mesti ada subjek/prediket Jawapan 2 lapis; 1……………………………. 2…………………………… Supaya, agar. Untuk, supaya, contoh, seperti ,sebab, kerana

BIL AKIBAT/HUKUMAN

  LANGKAH ATASI / BENDUNG /BASMI/ PERANAN /ACTION PERLU DILAKUKAN

  Pihak tertentu seperti imam,para ulama seharusnya tidak jemu menyampaikan dakwah

  membantu fakir miskin

  o

  menjaga kebersihan persekitaran

  o

  aktiviti mencegah kemungkaran

  o

  Aktiviti amal kebajikan

  iii. Langkah-langkah utk mengatasi sesuatu masalah perbuatan buruk o

  supaya mereka menjadi orang beriman o

  Contoh soalan berkenaan: Murid ponteng kelas

  Hukuman lebih berat seharusnya dikenakan ke atas o

  mereka supaya dapat memberi pengajaran kepada masyarkat

  o Media massa seperti surat khabar, radio hendaklah o

  memainkan peranan ke arah membentuk akhlak manusia

  o Aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kemuliaan o

  peribadi seperti khemah ibadat, qiamullail hendaklah diadakan

  SOALAN : 1.

  Jelaskan hikmat pengharaman arak dan dadah .

  o

  bersedekah

  ii. Cara menyuburkan Ibadat Umum o

  Apakah langkah-langkah berkesan bagi menangani gejala penyalahgunaan dadah dikalangan remaja?

  PADANYA/jangka pendek KESAN PADA DIRI SENDIRI/kesan jauh/jangka panjang

  1 Digantung sekolah Tercicir pelajaran

  2 Disebat/dirotan Dibenci rakan sebaya

  3 Hantar surat amaran Hidup susah

  4 Guru marah Hidup merempat Tidak mendapat keberkatan Allah SWT Anak derhaka Allah murka dan ibu bapa kecewa

  3. (SOALAN) LARANGAN/AKIBAT : (JAWAPAN) ISI NEGATIF

  KATA TUGAS : MEMBENDUNG/ MEMBANTERAS/ MEMBASMI /MENGATASI /MENCEGAH /MENJAUHI

  SOALAN : 1.

  2. Nyatakan tiga cara bagi membendung gejala berkenaan.

  Kyusuk dalam solat

  3. Terangkan tiga usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi mencegah berleluasanya penyalahgunaan dadah dikalangan remaja.

  4. Huraikan tiga langkah yang patut anda lakukan bagi menjauhi diri dari terlibat dengan gejala berkenaan.

  i. Cara menyuburkan Ibadat khusus o

  Membanyakkan solat sunat

  o

  Membanyakkan menbaca al-Quran

  o

  Membanyakkan puasa sunat

  o

4. HIKMAT LARANGAN/ HIKMAT SURUHAN /FADILAT /FAEDAH/ KEBAIKAN/ KESAN POSITIF

2. Nyatakan hikmat Islam melarang umatnya menderhaka kepada ibubapa.

  6. SEBAB ISLAM SURUH : POSITIF

  2. PREDIKET

  dimulai dengan ALLAH /RASUL dsbnya

  Perhatian; Ayat tidak boleh

  Jadi tabah untuk hadapi cabaran Capai kejayaan dalam pekerjaan Dapat pertolongan Allah swt Tidak mudah dihasut iblis dapat pahala Menguatkan iman Tanda reda taqdir Allah swt

  

8. TOKOH

NAMA __________________

Sebab Islam suruh sabar individu

  Punca pergaduhan

  Masyarakat benci Allah/Rasul benci Tidak dapat bantuan Jadi sahabat iblis/syaitan Putus silaturrahim

  Sebab Islam larang sombong individu

  Jadi tabah Iman kuat Akan berjaya Allah bantu Allah reda

  [Supaya , agar, kerana, sebab, seperti, untuk, ] mereka diredhai/mendapat rahmat Allah/tenang jiwa/diberkati/masuk syurga

  Orang Islam/Orang Beriman/manusia/orang bertaqwa/orang mukmin hendaklah melakukan perintah Allah/tidak melakukan kezaliman /

  3. KESAN MORAL AYAT/HADIS

  1. SUBJEK

  7. SEBAB ISLAM LARANG - KHUSUS UNTUK PERKARA TERSEBUT (SOALAN ) HIKMAT /FAEDAH /KEBAIKAN/ KELEBIHAN /KESAN POSITIF : (JAWAPAN) ISI

  5. SOALAN PENGAJARAN

   meningkatkan ilmu dapat memanfaatkan sumber alam semula jadi

  menjauhkan diri dari kerosakan

  

  menambah ilmu

  Hikmat mengkaji kejadian alam  mengukuhkan iman kepada Allah swt/meningkatkan iman  tidak melakukan pembaziran  menjadi org bersykur 

   menambah ilmu  menjauhkan diri dari kerosakan  meningkatkan ilmu dapat memanfaatkan sumber alam semula jadi

  menjadi org bersykur

   mengukuhkan iman kepada Allah swt/meningkatkan iman  tidak melakukan pembaziran 

  ) Hikmat meneroka/mengkaji kejadian alam

  POSITIF

SUBJEK PREDIKET KESAN

 • Kuat beribadat
 • kewarakan
 • Mentaati ibubapa
 • ketegasan menegakkan hokum
 • Menghormati guru
 • Gigih berusaha
 • kegigihan menuntut ilmu
 • Berani menegakkan kebenaran
 • kehebatan berhujjah
 • Tekun dan rajin
 • keunggulan peribadi Riwayat Hidup :
 • Nama sebenar ______________
 • Dilahir pada _______________ Di ____________________
 • Berketurunan ______________/ bapanya ___________________
 • Meninggal dunia pada ________ usia ____________ di ________ Pendidikan :
 • Sabar menghadapi dugaan
 • Karya /penulisan: Akademik ____________ Agama ______________
 • Pendidikan awal Guru ______________ Ilmu ______________
 • Karya dijadikan sumber rujukan di IPT dalam dan luar negara.
 • Perkhidmatan Pensyarah ___________ ___________________ Idea dan pemikiran Kesan Sumbangan :
 • Pendidikan lanjutan : Guru _______________ Ilmu Akademik _________ Ilmu Agama ____________ Tempat belajar__________
 • Karya diterjemahkan ke dalam Bahasa asing
 • Idea dan pemikiran diteruskan oleh generasi berikutnya
 • - perlu nyatakan beza

  , , b b e e r r i i

  .

  d i i t t e e r r i i m m a a .

  § § P P e e r r k k a a t t a a a a n n s s e e d d e e k k a a h h p p a a d d a a o o r r a a n n g g k k a a y y a a –

  , , t t i i a a d d a a m m a a r r k k a a h h . .

  J J i i k k a a t t u u l l i i s s s s e e b b e e l l a a h h s s a a h h a a j j a a

  § §

  .

  1 m m a a r r k k a a h h .

  1

  § § J J i i k k a a s s e e b b e e l l a a h h s s a a h h a a j j a a b b e e t t u u l l

  bagi kedua-dua pihak

  Sumbangan : ( jasa)

  Keistimewaan: ( bukti / peristiwa)

  Sifat Peribadi : (umum)

 • – t t i i d d a a k k d
  • perbezaan dinyatakan secara berpasangan

  Ada Khutbah Khutban Tidak ada khutbah Wajib ke atas lelaki Hukum Wajib ke atas lelkai dan

  Pada hari jumaat dalam waktu zohor Waktu/hari/masa Setiap hari pada waktu zohor Dua rakaat sahaja Rakaat Empat rakaat

  1

1 . . S S O O A A L L A A N N P P E E R R B B E E Z Z A A A A N N

SOLAT JUMAAT PERKARA SOLAT ZOHOR

  Tinggalkan perkara fardhu tanpa uzur Tidak takut melakukan kemungkaran Mengamalkan sifata-sifat org munafik Cuai mengerjakan ibadat Mengekalkan dosa-dosa kecil Tidak melaksanakan peraturan syarak dalam kehidupan taat tekun beribadat menepati janji menghormati ulamak tabah tawakkal bertanggngjawab bersih dan kemas diri toleransi adil sabar/tenang bersyukur sentiasa beribadat menuntut ilmu

  9. Soalan yang berkaitan dengan sifat/ciri seseorang seperti: i. Orang fasik terhadap diri ii. Beriman/Menjamin kemuliaan Akhlah/

  Contohnya :

Nyatakan perbezaan di antara solat

jumaat dan solat zohor.

  sahaja perempuan Wajib berjemaah berjemaah Bersendirian dan berjemaah

  Di Masjid sahaja Tempat Di mana sahaja NO

ITEM CARA MENJAWAB CONTOH

11 SOALAN Satu hukum MESTI MESTI menggunakan ISTILAH SYARAK

  PERMASALA menggunakan ISTILAH Cth : ( sah / tidak sah ) HAN HUKUM SYARAK Cth : sah / tidak

  2. Tidak terima Boleh / Tidak Mengapa

  sah / batal /haram/

  3. Tidak boleh ada dua hukum dalam satu soalan

   halal/wajib/sunat / makruh / harus sahaja.

  

PENGENALAN ITEM DAN CARA MENJAWAB SOALAN 1 (A) DAN (B)

NO

ITEM CARA MENJAWAB CONTOH

  12 PENGERTIAN Merupakan TERJEMAHAN POTONGAN AYAT atau PENGERTIAN

 • POTONGAN AYAT ATAU hadis Contoh;

  Nyatakan pengertian potongan ayat/hadis HADIS

  Merupakan HURAIAN atau ULASAN atau

 • AYAT ATAU HADIS KEFAHAMAN melalui OLAHAN sendiri ditulis dalam bentuk ayat Contoh; Nyatakan maksud dalam potongan ayat di atas

MAKSUD POTONGAN

  13 PENGAJARAN Penghayatan daripada - kefahaman ayat atau - Huraian ialah keterangan nyang ditulis dengan kata hadis sendi penyambung ayat

  Agar/ supaya/kerana/ contoh/ seperti/ dengan/ Hendaklah dinyatakan

 • dalam bentyuk ayat untuk yang lengkap ayat dua lapis yang mengandungi (subjek ddan predikat) Hendaklah dimulai dengan

  “Kita hendaklah…. Agar…

 • Isi dan sokongan

  “Kita janganlah…. Seperti…

 • Isi dan penjelasan

  “Kita dituntut…. Supaya…

 • Isi dan sebab
 • Isi dan contoh

  PERHATIAN; Ayat tidak boleh dimulai dengan ALLAH /RASUL dsbnya

MORAL AYAT/HADIS

  Orang Islam/Orang hendaklah melakukan perintah Supaya mereka Beriman/manusia/orang Allah/tidak melakukan kezaliman/ diredhai/mendapat rahmat bertaqwa/orang

  Allah/tenang mukmin/ Kita jiwa/diberkati/masuk syurga hendaklah/janganlah

  1. KEMAHIRAN TILAWAH AL-QURAN DAN HADIS

  

Jawapan mesti berdasarkan ayat/ hadis kefahaman yang berkaitan.

   Memahami potongan/ rangkai kata/ istilah perkataan dalam ayat & hadis.

   Mengetahui isi kandungan atau intisari ayat/ hadis kefahaman.

   Pengajaran mesti berpandu kepada isi kandungan ayat/ hadis kefahaman berkaitan.

  

Pengajaran mesti menggunakan ayat lengkap yang boleh difahami.

  2. KEMAHIRAN MENJAWIKAN

 • Tulis kata dasar dahulu
 • Bezakan perkataan pinjaman Bahasa Arab, B. Inggeris dan B. Melayu  Bahasa Melayu: Ingat bunyi ”ba, bê, be, bu, bi, bo”[terbuka] ban, bên, ben, bun, bin dan bon [tertutup]
 • Bahasa Arab : sila lihat lampiran
 • Bahasa Inggeris ; ikut bunyi
 • Ingat perkataan tradisi

KAEDAH JAWI

  A H O

  V B

  I P W C J Q Y D K R Z E L S SY F M T NG G N U NYA

  EJAAN LAMA YANG DIKEKALKAN HOLISTIK

ADA APA PADA LIMA JIKA

  KITA

  INI MANUSIA DARIPADA BIN

KEPADA BINTI SYURGA

  ITU DARI DIA DAN MAKA DEMIKIAN

  IA 3. HAFAZAN Menyusun ayat

 • Melengkapkan ayat
 • BIL KATA TUGAS JAWAPAN YANG DIKEHENDAKI

  

1 Nyatakan/Senaraikan Jawapan anda hendaklah dikemukakan dalam bentuk

point kecuali item definisi

  

2 Jelaskan Jawapann anda hendaklah ditulis dalam bentuk ayat

yang panjang/lengkap/huraian fakta

  

3 Terangkan/Huraikan Jawapan anda hendaklah ditulis secara terperinci

(mengandungi SUBJEK DAN PREDIKET) iaitu; i- Isi dan huraian ii- Isi dan contoh

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

NAMA SEKOLAHAN MASING-MASING KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 DAFTAR ISI - BERKAS NON PNS SEM GANJIL 2014
0
0
9
NAMA SEKOLAHAN MASING-MASING KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 DAFTAR ISI - BERKAS NON PNS NRG BARU SEM GENAP 2014
0
0
10
NAMA SEKOLAHAN MASING-MASING KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 DAFTAR ISI - BERKAS NON PNS NRG BARU SEM GANJIL 2014
0
0
9
NAMA SEKOLAHAN MASING-MASING KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 DAFTAR ISI - BERKAS PNS SEM GANJIL 2014
0
0
10
SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
0
0
28
SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
0
0
20
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DIRJEN PENDIDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI
0
0
11
EDARAN BERSAMA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL NOMOR : 4271354 NOMOR : 159 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN TATA TERTIB MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) PELAJAR SD, SMP, SMASMK TI
0
65
11
TIM PENGEMBANG PKB-GPAI DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2017
0
1
33
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN NONFORMAL
0
77
12
SKKNI 2014 307 Supervisor Pengelolaan SDM
1
6
457
BUKU KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
0
0
104
BUKU PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PENDIDIKAN TINGGI (Sebuah alternatif penyusunan kurikulum)
1
1
49
SOALAN KBAT PEND ISLAM 17 JUN 15 SK ASAM KUMBANG
0
2
38
MODUL CONTOH KBAT PT3 2015
0
0
43
Show more