Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio

Gratis

0
0
28
1 year ago
Preview
Full text

  ! " # $ # % & '( % & ""

  ! " #$ !%&%

  ' ' (

 • ! ") ( $ +

  ) #

 • ,

 • . / /

  , $ + -

 • # $ +

  #

  $ + . # !

  %'& $ + /

  % & %'&

  1 %"&

 • 2

  %"& $ +

  / .

  #! %

  $ + 1 )

  )

 • 2% 3 + #

  $ + 4

 • 3 % & *

  ) 4 / ! %4 /!& 4 / . %4 / & 3 * % & )

  2 % & %'&

  $ + $ % &

  $ % & $ %'&

  )

 • %"&

  )

  2 % & %'& %"&

  % & !

  # # )! ) 5 5"5+ $ +

  6

  1 % &

  " ! # 7

  $ +

  3 5 /

  .5 % & )

 • 2

  5 % & %'&

 • ) 2 8 & 3 + #

  2 $3 # ) !

 • $ +

  % &

  $ +

 • $ + .

  , $ + /

 • % &

  2 % & %'&

  $ + ,

  6

  2

  6 % &

  2

  6 %'&

  $ +

  1

 • $ +

  4

  7 7 + % &

  2

  7 % &

  $ + $ + -6

  ,

 • )

  $ + - $ + --

  , 5 5# $ + -

  , % &

  /

  $ + -.

  '"0 !%&%9

 • ! #)5 )$

  2 3 ) 3 + # $ + -/

  , ,

  % & %'& )

  2 % & %'&

  %"& $ + -

  ,

  2 % & 2 + "

  # : $ + -1

  , *

 • $ + -4 4 *

 • $
 • )5 % ) $ 9%$%$

  $ + -

 • %"&
 • %"& $ +

  6

 • %"& 3 % &
 • 5 / *

  % & ,

  5 % &

  $ +

 • %"&
 • 2

  % & $ "%+%9

  # ) ! + )5 % ) $ " )!#% ;# )% $ 2 5 2 # ! ! + !

 • $ +

  !

  8 .

  5

  2 % &

  $ +

 • 5
 • 2 $ + .
 • 2

  % & %'&

  $ + / .

  . "'0

 • , .

  )

  6

 • %'&

  $ +

  . "'0

 • , .

  )

  6

  2

 • %'&

  $ +

  1

  5 . *

  $ + $

 • )5 % ) $ $ +

  4 ,

 • $ +

  2 % &

  $ + .6

 • , $ + .
 • $ + .-
 • )

  2

  2 8 .

  2

 • %'& $ + .
 • ' %'&

  (0 $ + ..

  , ! 8 .

  ! , 9 + ! ,

  % &

  2 %'& 9 +

  $ + .4 % &

  : % & 8 :((0(((0((( (( % &0

  4 ''

  &0 $ + /6

  % & 8 '((0(((0((( (( %

  '( '

  8 ((0(((0((( (( % &0 $ + .

  : % & 8 :((0(((0((( (( % &0

  $ + ./

  4 % &

  5 5 % & $ + .1

  ,

  " % & " %'& $ + .

  ' ' %'& ': % & ' % & ' %'& "" % & "" %'&

  4 : % & $ %'&

  $ + / ' % & ' %'&

 • % &

  ' % &

  8 '((0(((0((( (( % &0

  ' % & ' % &

  % & $ + /1

  4 (

  $ + /

  : % & 8 :((0(((0((( (( % &0

  4 "$

  $ + //

  8 '((0(((0((( (( % &0

  4 " %'& ": %'&

  % & $ + /.

  % & 8 ((0(((0((( (( % &0

  4 "" % & "" %'&

  $ + /

  8 ((0(((0((( (( % &0

  % &

  8 . "' % &

  4 !

  % & 8 ((0(((0((( (( % &0 $ + /-

  $ + /4

 • 3 $ ' :

  $ + / 3 $ ( ' " :

  3 $ +

  6 ! " # $

  # % &

  $ +

  4 ! "

  # $ % & -

  4

 • $ + ! " # $ # %1

  ! # $ ! # 1 ! ! "" & <

  $ + ! " # $

  # $ + .

  % & 0 +

  1 ! 8 .

  $ 9) 2 , ) #! " 2 ! + 4 "! # !*!*2

  % 2 ) 2 , ) #! " 2 ! + 4 "! # !*!*2* /.

  , ,;28;#+8.+# 2+4.!;# 8. 2 4 .

  1 <0 ! ,

  , ! " # $ #

 • 6
 • , .
  • 0 , = #

  6 %=+#,& / / + , ! 3 # *

  , * .

  "" %"& 0 >

  ! " # $ # ?

  $ + $ + -

 • .

  6

 • $ +

  #

 • $ + .

  % & + /

  %'& + @

 • @

  5 @ @

 • @

  / 0 ,

 • 6 *

  %"& ? + $ + /

  % & ? + %'& ? + %"& ? + % & ? + % & ? +

  $ + ,

  2 6 # # ! +

  # +

  2 6 # + # .

  %. # , > 5 & %. / , > 5 &

  . *

  $ + 1

 • % & 9 * ? 9 * ? 9 *
  • 6

  6

  7

 • %'& ? $ + 4
 • % & ?
 • %'& ?
 • %"& ? $ +
 • % & ?
 • %'&
  • 5

 • %"& ?
 • % & 9 *

  A 9 * A 9 * A

  6 9 * A

  4 / ! 4 /

  4

 • % & ? $ +

  6

 • % &
 • %'& ? $ +
 • % &

  ! #

  1 / # ,

  5

  7

  5

  5

 • %'& ?
 • %"& ? $ + -
 • % &
 • %'& ?
 • %"&
  • .
  • $ + .

 • % &
 • %'& ?
 • %"&
 • % &

  A *

  7

  A $ +

  A

  ? $ + /

  = .

  B

  0 ? 0 + $ +

  2 6 %

  6

  6 &

  6

 • 2

  6

  2

  6

  5

  1 - - , %,1--&

  %'& +

  2

  6 %"& ? +

  $ +

  1 ?

  $ +

  4 % & + 1 %,1--&

 • , ,

  1 %,1.& % &

  %'& ? + %"& ? +

  $ +

  4

 • $ + -6

  $ + -

 • $ + --

  ? $ + -

  % & +

  2 !

 • %'& +

  / $ + -. ?

  $ + -/ % & ? + %'& ? + %"& ? + % & ? +

  $ + - % & +

  4

  5 ! 4 % !4 &

  2 ! %'& ? +

  $ + -1

 • ,
 • >4 <
 • ,

  % 6 &amp;

 • %* &amp;0 - ,1-- * ,1.

  $ + -4 @

 • 0
 • <

  $ + -

 • % &amp;
 • %'&amp; ? $ +
 • % &amp;
 • %'&amp;
 • %"&amp; ? $ +
 • % &amp;
  • # !

 • %'&amp; ? $ + -
 • % &amp;
  • 7

  1

  6

  2 0 &gt;

  6

  . *

  7

  7

  7

  7

  0 2

 • %'&amp; ? $ +
 • % &amp; 5 *
  • 0 # * 0 + *

 • %'&amp;

  5

  @ % &amp; *

  % &amp; @

 • &gt;

  0 &gt; &gt;

  6 0 &gt; ":0(((

  &gt; 0 2 0 ((

  0(((

 • %"&amp; ?
 • % &amp; ? $ + .
 • % &amp; 4 *
  • 5
  • >

 • 0 -
 • 7 *
  • %'&amp; ?
  • %"&amp; ? $ + /
  • % &amp;

  4

  2

  2 # ! .

  % 6 &amp;

  2 / .

  1

  9

  4

  6

  2

  A .

  7

  4 *

 • ! 3 # $ 0
  • %'&amp; 1 * .
  • %"&amp; ? $ +
  • % &amp;
  • %'&amp; 1 * .

  % 6 &amp;

 • %"&amp; ?

  $ +

  1

 • .

  . $ +

  4

 • $ +

  % &amp; +

  2 0 1 %'&amp; ? +

  $ + .6 A

 • $ + .
 • 8

  $ + .-

 • % &amp; ?

  %'&amp; + A

 • 9 A

  % &amp;

 • 9 ?

  ! %"&amp; ? + $ + . ? $ + ..

  % &amp; ? + %'&amp; ? + %"&amp; ? +

  $ + ./ $ + .

 • % &amp; ?

  %'&amp; ? + $ + .1

  ? $ + .4

  = $ + . ?

  $ + /6 ?

  $ + / ?

  $ + /- ?

  $ + / % &amp; ? +

 • %'&amp; ? $ + /.

  ? $ + //

  ? $ + /

  ? $ + /1

  ? $ + /4

  ? $ + /

  ? $ +

  6 ?

  $ + % &amp; +

  4

  4 ! " #

  $ 0 %'&amp; +

  A

  6

  1 - , - %,1--&amp; , 1 %,1.&amp;

  4 ,

  %* &amp;0

 • $ + ?

  $ + ? $ + .

  ? #+/4+9+! 1;/4+8+! !;=+8+ 8; 41.2 .! &gt;!;,.+ !&gt;/&gt;8 "$$

Dokumen baru

Tags

Undang Undang Dasar Bab I Bentuk Dan Kedaulatan Pasal Ketentuan Pasal 64 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elekronik Eksplorasi Dan Signifikasi Tanda Dalam Iklan Rokok A Mild Menetapkan Undang Undang Tentang Informasi Dan Transaksi