Latihan Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 1

Gratis

486
12543
2
2 years ago
Preview
Full text

LATIHAN SOAL MANDIRI ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

  Alamat : Bukupaket.com

  Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Nama : Kelas : I (Satu) Skor / Nilai Paraf Hari/Tanggal :

  Guru Orang Tua Waktu : 30 Menit

  I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1.

  Ieu gambar …

  A. ceupil

  B. soca

  C. pangambung

  2. Paranti ningali

  A. ceupil

  B. soca

  C. pangambung 3. Ngambuan kembang pake …

  A. ceupil

  B. soca

  C. pangambung

  4. Sirah lemesna …

  A. panangan

  B. sampean

  C. pangambung 5. Huntu lemesna …

  A. waos

  B. lambey

  C. halis 6. Nganggi topi dina …

  A. ceupil

  B. soca

  C. mastaka

  7. Nga nggo sepatu dina …

  A. sampean

  B. panangan

  C. mastaka

  8. Huntu lemesna …

  A. soca

  B. waos

  C. ceupil 9. Paranti nguping namina …

  A. ceupil

  B. soca

  C. waos

  10. Ngaboseh sap eda nganggo … A. panangan

  B. sampean

  C. pangambung

  II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Panon lemesna ….

  2. Paranti nguping ….

  3.

  4.

  Huntu lemesna ….

5. Korsi paranti ….

Dokumen baru