Respons Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kedelai (Glycine max(L.) Merrill) Terhadap Pemberian Debu Vulkanik Hasil Erupsi Gunung Sinabung Dan Pupuk Kandang Sapi

Gratis

0
0
26
1 year ago
Preview
Full text

  Lampiran 1. Bagan Penelitian

  V3P2

  V3P2

  V1P0

  V3P0

  V0P1

  V0P2

  V3P1

  V1P1

  V1P2

  V1P2

  V1P0

  V0P0

  V2P1

  V2P0

  Ulangan I Ulangan II Ulangan III

  50 cm 50 cm

  V1P1

  V0P0

  V2P0

  V0P1

  V1P0

  V3P2

  V3P0

  V1P2

  V0P2

  V1P1

  V3P1

  V2P2

  V3P0

  V2P1

  V0P2

  V3P1

  V0P1

  V2P1

  V2P0

  V2P2

  U Lampiran 2. Bagan plot penelitian

  100 cm 100 cm

  42 Lampiran 3. Jadwal kegiatan penelitian No. KEGIATAN

  Minggu ke:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  1 Persiapan Lahan

  X

  2 Persiapan Media Tanam

  X

  3 Aplikasi Pupuk Kandang

  X Sapi

  4 Penanaman

  X

  5 Penjarangan

  X

  6 Pemeliharaantanaman Penyiraman

  Disesuaikan dengan kondisi lapangan Penyiangan Pegendalian Hama dan Penyakit

  7 Panen

  X

  8 Pengamatan parameter Tinggi Tanaman (cm)

  X X

  X X

  X Jumlah Daun (helai)

  X X

  X X

  X Diameter Batang (cm)

  X X

  X X

  X Umur Berbunga (hari)

  X Bobot Kering Akar (g)

  X Bobot Kering Tajuk(g)

  X Jumlah Polong per Tanaman

  X (polong) Produksi Biji per Tanaman

  X (polong) Bobot 100 Biji (g)

  X Ket : tn = tidak nyata

  FK = 7432,65 KK = 9,55

  12,70 10,78 9,60 33,08 11,03

  2 P

  1

  10,93 13,73 11,68 36,33 12,11

  V

  2 P

  2

  13,18 13,58 13,75 40,50 13,50

  V

  2 P

  3

  11,45 13,13 13,03 37,60 12,53

  V

  3 P

  V

  12,85 13,08 12,25 38,18 12,73

  3 P

  1

  11,20 15,10 15,23 41,53 13,84

  V

  3 P

  2

  11,53 12,38 14,18 38,08 12,69

  V

  3 P

  3

  12,85 11,70 12,85 37,40 12,47 Total 194,10 205,88 197,33 597,30

  Rataan 12,13 12,87 12,33 12,44 Lampiran 12. Sidik Ragam Tinggi Tanaman Kedelai 3 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 4,628 2,314 1,64 3,22 tn Perlakuan 15 22,819 1,521 1,08 1,99 tn Vulkanik (V) 3 3,390 1,130 0,80 2,92 tn Linear 1 1,683 1,683 1,19 4,17 tn Kuadratik 1 1,706 1,706 1,21 4,17 tn Kubik 1 0,000 0,000 0,00 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 0,879 0,293 0,21 2,92 tn Linear 1 0,523 0,523 0,37 4,17 tn Kuadratik 1 0,079 0,079 0,06 4,17 tn Kubik 1 0,277 0,277 0,20 4,17 tn V x P 9 18,550 2,061 1,46 2,21 tn Galat 30 42,360 1,412 Total 47 69,807 1,485

  V

  2 P

  Lampiran 11.Data Tinggi Tanaman Kedelai 3 MST (cm) Perlakuan

  V

  Blok Total Rataan

  I II

  III

  V P 12,65 11,58 13,50 37,73 12,58

  V P

  1

  11,28 12,35 11,43 35,05 11,68

  V P

  2

  11,80 12,25 9,60 33,65 11,22

  V P

  3

  12,03 12,75 12,85 37,63 12,54

  1 P

  V

  12,50 11,93 13,35 37,78 12,59

  V

  1 P

  1

  12,38 14,78 10,43 37,58 12,53

  V

  1 P

  2

  12,38 13,38 11,18 36,93 12,31

  V

  1 P

  3

  12,43 13,43 12,45 38,30 12,77

  • =nyata
Lampiran 13.Data Tinggi Tanaman Kedelai 4 MST (cm) Perlakuan

  Blok Total Rataan

  V

  12,88 17,53 15,43 45,83 15,28

  V

  2 P

  2

  15,85 15,85 14,25 45,95 15,32

  V

  2 P

  3

  15,78 16,95 15,18 47,90 15,97

  V

  3 P

  14,90 14,75 15,60 45,25 15,08

  3 P

  2 P

  1

  15,38 16,93 17,90 50,20 16,73

  V

  3 P

  2

  16,70 14,65 16,15 47,50 15,83

  V

  3 P

  3

  15,70 14,75 15,63 46,08 15,36 Total 244,15 252,13 248,85 745,13

  Rataan 15,26 15,76 15,55 15,52 Lampiran 14. Sidik Ragam Tinggi Tanaman Kedelai 4 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 2,009 1,004 0,77 3,22 tn Perlakuan 15 13,395 0,893 0,69 1,99 tn Vulkanik (V) 3 1,004 0,335 0,26 2,92 tn Linear 1 0,351 0,351 0,27 4,17 tn Kuadratik 1 0,259 0,259 0,20 4,17 tn Kubik 1 0,394 0,394 0,30 4,17 tn Pukan Sapi(P) 3 3,564 1,188 0,92 2,92 tn Linear 1 1,816 1,816 1,40 4,17 tn Kuadratik 1 0,184 0,184 0,14 4,17 tn Kubik 1 1,564 1,564 1,21 4,17 tn V x P 9 8,827 0,981 0,76 2,21 tn Galat 30 38,922 1,297 Blok 47 54,326 1,156

  FK = 11566,90 KK = 7,34

  1

  V

  I II

  16,48 14,68 15,05 46,20 15,40

  III

  V P 15,25 15,40 16,10 46,75 15,58

  V P

  1

  13,63 15,83 15,05 44,50 14,83

  V P

  2

  15,85 15,85 13,08 44,78 14,93

  V P

  3

  16,35 16,50 16,43 49,28 16,43

  V

  1 P

  V

  15,45 15,78 13,50 44,73 14,91

  1 P

  1

  13,95 15,93 17,00 46,88 15,63

  V

  1 P

  2

  15,18 14,75 15,53 45,45 15,15

  V

  1 P

  3

  14,85 16,03 17,00 47,88 15,96

  V

  2 P

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 15.Data Tinggi Tanaman Kedelai 5 MST (cm) Perlakuan

  V

  1

  15,35 16,43 17,68 49,45 16,48

  V

  2 P

  2

  17,00 16,43 17,50 50,93 16,98

  V

  2 P

  3

  16,40 16,73 15,20 48,33 16,11

  V

  3 P

  16,60 16,85 18,18 51,63 17,21

  3 P

  V

  1

  16,13 18,83 18,70 53,65 17,88

  V

  3 P

  2

  16,10 15,30 17,10 48,50 16,17

  V

  3 P

  3

  16,38 16,98 19,28 52,63 17,54 Total 259,25 269,83 273,48 802,55

  Rataan 16,20 16,86 17,09 16,72 Lampiran 16. Sidik Ragam Tinggi Tanaman Kedelai 5 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 6,823 3,411 3,44 3,22 * Perlakuan 15 34,012 2,267 2,29 1,99 * Vulkanik (V) 3 13,005 4,335 4,37 2,92 * Linear 1 0,005 0,005 0,01 4,17 tn Kuadratik 1 12,865 12,865 12,97 4,17 * Kubik 1 0,135 0,135 0,14 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 2,971 0,990 1,00 2,92 tn Linear 1 0,005 0,005 0,01 4,17 tn Kuadratik 1 2,779 2,779 2,80 4,17 tn Kubik 1 0,187 0,187 0,19 4,17 tn V x P 9 18,036 2,004 2,02 2,21 tn Galat 30 29,757 0,992 Blok 47 70,592 1,502

  FK = 13418,47 KK = 5,96

  2 P

  14,60 17,50 14,43 46,53 15,51

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 18,93 16,68 17,43 53,03 17,68

  V P

  1

  15,85 16,75 16,83 49,43 16,48

  V P

  2

  16,50 17,38 16,10 49,98 16,66

  V P

  3

  18,28 18,48 18,13 54,88 18,29

  V

  17,25 17,10 17,50 51,85 17,28

  2 P

  V

  1 P

  1

  15,18 15,75 15,25 46,18 15,39

  V

  1 P

  2

  14,88 15,93 16,60 47,40 15,80

  V

  1 P

  3

  13,85 16,75 17,60 48,20 16,07

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 17.Data Tinggi Tanaman Kedelai 6 MST (cm) Perlakuan

  V

  1

  19,43 17,10 19,90 56,43 18,81

  V

  2 P

  2

  18,53 18,35 20,00 56,88 18,96

  V

  2 P

  3

  15,18 17,28 16,25 48,70 16,23

  V

  3 P

  19,10 17,70 19,95 56,75 18,92

  3 P

  V

  1

  17,33 18,45 19,38 55,15 18,38

  V

  3 P

  2

  17,60 16,28 18,10 51,98 17,33

  V

  3 P

  3

  17,98 18,40 20,08 56,45 18,82 Total 290,50 284,03 292,68 867,20

  Rataan 18,16 17,75 18,29 18,07 Lampiran 18. Sidik Ragam Tinggi Tanaman Kedelai 6 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 2,531 1,265 0,69 3,22 tn Perlakuan 15 38,080 2,539 1,39 1,99 tn Vulkanik (V) 3 2,827 0,942 0,52 2,92 tn Linear 1 0,793 0,793 0,44 4,17 tn Kuadratik 1 1,418 1,418 0,78 4,17 tn Kubik 1 0,615 0,615 0,34 4,17 tn Pukan Sapi (P) 3 5,150 1,717 0,94 2,92 tn Linear 1 1,593 1,593 0,87 4,17 tn Kuadratik 1 0,441 0,441 0,24 4,17 tn Kubik 1 3,117 3,117 1,71 4,17 tn V x P 9 30,103 3,345 1,83 2,21 tn Galat 30 54,713 1,824 Blok 47 95,324 2,028

  FK = 15667,41 KK = 7,47

  2 P

  21,75 18,55 14,95 55,25 18,42

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 19,70 17,08 18,23 55,00 18,33

  V P

  1

  16,95 17,75 17,63 52,33 17,44

  V P

  2

  17,80 18,23 17,43 53,45 17,82

  V P

  3

  19,00 19,10 18,53 56,63 18,88

  V

  17,93 18,05 19,28 55,25 18,42

  2 P

  V

  1 P

  1

  15,45 17,38 15,80 48,63 16,21

  V

  1 P

  2

  20,60 16,80 19,08 56,48 18,83

  V

  1 P

  3

  16,20 17,55 18,13 51,88 17,29

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 19.Data Jumlah Daun Tanaman Kedelai 3 MST (cm) Perlakuan

  V

  1

  5,00 4,50 4,75 14,25 4,75

  V

  2 P

  2

  5,25 5,50 4,50 15,25 5,08

  V

  2 P

  3

  4,25 4,75 4,50 13,50 4,50

  V

  3 P

  4,50 5,00 5,00 14,50 4,83

  3 P

  V

  1

  4,75 4,75 4,50 14,00 4,67

  V

  3 P

  2

  4,25 5,25 5,00 14,50 4,83

  V

  3 P

  3

  5,00 4,25 5,00 14,25 4,75 Total 75,75 76,25 75,50 227,50

  Rataan 4,73 4,77 4,72 4,74 Lampiran 20. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman Kedelai 3 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 0,018 0,009 0,05 3,22 tn Perlakuan 15 2,911 0,194 1,00 1,99 tn Vulkanik (V) 3 0,234 0,078 0,40 2,92 tn Linear 1 0,009 0,009 0,05 4,17 tn Kuadratik 1 0,188 0,188 0,97 4,17 tn Kubik 1 0,038 0,038 0,19 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 0,630 0,210 1,08 2,92 tn Linear 1 0,204 0,204 1,05 4,17 tn Kuadratik 1 0,422 0,422 2,18 4,17 tn Kubik 1 0,004 0,004 0,02 4,17 tn V x P 9 2,047 0,227 1,17 2,21 tn Galat 30 5,815 0,194 Blok 47 8,745 0,186

  FK = 1078,26 KK = 9,29

  2 P

  4,50 4,75 4,25 13,50 4,50

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 4,50 4,75 4,50 13,75 4,58

  V P

  1

  5,50 5,25 5,25 16,00 5,33

  V P

  2

  4,50 4,25 5,25 14,00 4,67

  V P

  3

  5,00 4,75 4,50 14,25 4,75

  V

  5,50 4,75 4,75 15,00 5,00

  2 P

  V

  1 P

  1

  4,25 5,00 5,00 14,25 4,75

  V

  1 P

  2

  4,75 5,25 3,75 13,75 4,58

  V

  1 P

  3

  4,25 3,50 5,00 12,75 4,25

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 21.Data Jumlah Daun Tanaman Kedelai 4 MST (cm) Blok

  Perlakuan Total Rataan

  I II

  III 5,00 6,00 4,75 15,75 5,25

  V P 6,50 5,50 6,00 18,00 6,00

  V P

  1

  4,75 5,75 5,00 15,50 5,17

  V P

  2

  5,25 5,25 5,75 16,25 5,42

  V P

  3

  5,00 5,25 5,00 15,25 5,08

  V P

  1

  5,50 5,75 5,00 16,25 5,42

  V

  1 P

  1

  6,00 5,75 5,50 17,25 5,75

  V

  1 P

  2

  5,75 5,25 6,50 17,50 5,83

  V

  1 P

  3

  4,50 4,75 4,50 13,75 4,58

  V P

  2

  5,00 4,75 5,00 14,75 4,92

  V

  2 P

  1

  6,50 5,75 4,50 16,75 5,58

  V

  2 P

  2

  4,50 5,50 5,00 15,00 5,00

  V

  2 P

  3

  4,25 5,25 5,25 14,75 4,92

  V P

  3

  4,25 5,75 5,25 15,25 5,08

  V

  3 P

  1

  4,50 5,25 5,75 15,50 5,17

  V

  3 P

  2

  6,00 4,50 5,50 16,00 5,33

  V

  3 P

  3 Total 83,25 86,00 84,25 253,50

  Rataan 5,20 5,38 5,27 5,28 Lampiran 22. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman Kedelai 4 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 0,242 0,121 0,38 3,22 tn Perlakuan 15 6,328 0,422 1,33 1,99 tn Vulkanik (V) 3 2,172 0,724 2,28 2,92 tn Linear 1 1,350 1,350 4,26 * 4,17 Kuadratik 1 0,005 0,005 0,02 4,17 tn Kubik 1 0,817 0,817 2,58 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 1,693 0,564 1,78 2,92 tn Linear 1 1,134 1,134 3,58 4,17 tn Kuadratik 1 0,521 0,521 1,64 4,17 tn Kubik 1 0,038 0,038 0,12 4,17 tn V x P 9 2,464 0,274 0,86 2,21 tn Galat 30 9,508 0,317 Blok 47 16,078 0,342

  FK = 1338,80 KK = 10,66

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 23.Data Jumlah Daun Tanaman Kedelai 5 MST (cm) Perlakuan

  V

  1

  6,75 8,00 8,50 23,25 7,75

  V

  2 P

  2

  6,75 7,75 8,00 22,50 7,50

  V

  2 P

  3

  7,25 8,75 10,00 26,00 8,67

  V

  3 P

  5,50 7,25 7,25 20,00 6,67

  3 P

  V

  1

  5,75 7,75 8,00 21,50 7,17

  V

  3 P

  2

  5,75 8,50 8,50 22,75 7,58

  V

  3 P

  3

  10,00 8,25 8,75 27,00 9,00 Total 119,75 127,75 134,25 381,75

  Rataan 7,48 7,98 8,39 7,95 Lampiran 24. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman Kedelai 5 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 6,594 3,297 3,69 3,22 * Perlakuan 15 45,790 3,053 3,41 1,99 * Vulkanik (V) 3 8,473 2,824 3,16 2,92 * Linear 1 3,325 3,325 3,72 4,17 tn Kuadratik 1 0,814 0,814 0,91 4,17 tn Kubik 1 4,334 4,334 4,85 4,17 * Pukan Sapi (P) 3 28,535 9,512 10,64 2,92 * Linear 1 27,169 27,169 30,39 4,17 * Kuadratik 1 0,689 0,689 0,77 4,17 tn Kubik 1 0,677 0,677 0,76 4,17 tn V x P 9 8,783 0,976 1,09 2,21 tn Galat 30 26,823 0,894 Blok 47 79,207 1,685

  FK = 3036,11 KK = 11,89

  2 P

  6,25 6,25 6,50 19,00 6,33

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 6,75 6,75 7,25 20,75 6,92

  V P

  1

  8,75 10,00 7,50 26,25 8,75

  V P

  2

  9,00 7,50 8,25 24,75 8,25

  V P

  3

  8,00 7,50 9,25 24,75 8,25

  V

  7,00 7,25 7,25 21,50 7,17

  2 P

  V

  1 P

  1

  8,00 8,00 7,75 23,75 7,92

  V

  1 P

  2

  8,50 10,50 10,00 29,00 9,67

  V

  1 P

  3

  9,75 7,75 11,50 29,00 9,67

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 25.Data Jumlah Daun Tanaman Kedelai 6 MST (cm) Perlakuan

  V

  1

  13,00 12,00 13,50 38,50 12,83

  V

  2 P

  2

  10,50 14,50 10,50 35,50 11,83

  V

  2 P

  3

  11,75 12,75 16,50 41,00 13,67

  V

  3 P

  9,25 11,75 11,50 32,50 10,83

  3 P

  V

  1

  11,25 10,75 16,00 38,00 12,67

  V

  3 P

  2

  9,25 14,00 12,25 35,50 11,83

  V

  3 P

  3

  14,25 17,50 15,25 47,00 15,67 Total 181,75 205,75 208,50 596,00

  Rataan 11,36 12,86 13,03 12,42 Lampiran 26. Sidik Ragam Jumlah Daun Tanaman Kedelai 6 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 27,065 13,533 4,94 3,22 * Perlakuan 15 156,708 10,447 3,82 1,99 * Vulkanik (V) 3 13,698 4,566 1,67 2,92 tn Linear 1 0,376 0,376 0,14 4,17 tn Kuadratik 1 0,021 0,021 0,01 4,17 tn Kubik 1 13,301 13,301 4,86 4,17 * P ukan Sapi (P) 3 111,448 37,149 13,57 2,92 * Linear 1 85,801 85,801 31,34 4,17 * Kuadratik 1 2,521 2,521 0,92 4,17 tn Kubik 1 23,126 23,126 8,45 4,17 * V x P 9 31,563 3,507 1,28 2,21 tn Galat 30 82,143 2,738 Blok 47 265,917 5,658

  FK = 7400,33 KK = 13,33

  2 P

  8,75 10,00 7,50 26,25 8,75

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 10,75 8,00 10,25 29,00 9,67

  V P

  1

  12,25 16,00 14,00 42,25 14,08

  V P

  2

  11,50 11,50 13,50 36,50 12,17

  V P

  3

  11,00 12,50 13,25 36,75 12,25

  V

  10,50 11,25 11,50 33,25 11,08

  2 P

  V

  1 P

  1

  11,00 15,00 11,00 37,00 12,33

  V

  1 P

  2

  11,25 14,75 14,25 40,25 13,42

  V

  1 P

  3

  15,50 13,50 17,75 46,75 15,58

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 27.Data Diameter Batang Tanaman Kedelai 3 MST (cm) Perlakuan

  V

  1

  1,91 0,72 0,63 3,26 1,09

  V

  2 P

  2

  0,36 1,49 0,22 2,07 0,69

  V

  2 P

  3

  0,32 0,91 0,26 1,48 0,49

  V

  3 P

  0,35 0,46 0,31 1,12 0,37

  3 P

  V

  1

  0,32 0,27 0,35 0,94 0,31

  V

  3 P

  2

  0,59 0,80 0,34 1,73 0,58

  V

  3 P

  3

  2,09 0,29 0,28 2,65 0,88 Total 12,95 11,29 5,98 30,21

  Rataan 0,81 0,71 0,37 0,63 Lampiran 28. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman Kedelai 3 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 1,657 0,828 4,41 3,22 * Perlakuan 15 2,352 0,157 0,84 1,99 tn Vulkanik (V) 3 0,561 0,187 1,00 2,92 tn Linear 1 0,012 0,012 0,07 4,17 tn Kuadratik 1 0,363 0,363 1,93 4,17 tn Kubik 1 0,186 0,186 0,99 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 0,137 0,046 0,24 2,92 tn Linear 1 0,005 0,005 0,02 4,17 tn Kuadratik 1 0,049 0,049 0,26 4,17 tn Kubik 1 0,084 0,084 0,45 4,17 tn V x P 9 1,654 0,184 0,98 2,21 tn Galat 30 5,631 0,188 Blok 47 9,640 0,205

  FK = 19,01 KK = 68,85

  2 P

  1,94 0,51 0,44 2,88 0,96

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 0,48 0,66 0,32 1,45 0,48

  V P

  1

  0,72 0,54 0,36 1,62 0,54

  V P

  2

  0,66 0,72 0,58 1,96 0,65

  V P

  3

  0,56 0,49 0,51 1,55 0,52

  V

  0,67 0,70 0,42 1,79 0,60

  2 P

  V

  1 P

  1

  0,44 0,63 0,33 1,40 0,47

  V

  1 P

  2

  0,87 1,73 0,32 2,91 0,97

  V

  1 P

  3

  0,70 0,39 0,33 1,42 0,47

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 29.Data Transformasi ( √x + 0,5) Diameter Batang Tanaman Kedelai 3 MST (cm)

  V

  1

  1,88 1,35 1,30 4,52 1,51

  V

  2 P

  2

  1,10 1,72 0,96 3,78 1,26

  V

  2 P

  3

  1,06 1,45 1,01 3,52 1,17

  V

  3 P

  1,09 1,18 1,05 3,32 1,11

  3 P

  V

  1

  1,06 1,02 1,09 3,18 1,06

  V

  3 P

  2

  1,27 1,39 1,08 3,74 1,25

  V

  3 P

  3

  1,94 1,03 1,03 4,01 1,34 Total 21,64 21,02 17,68 60,34

  Rataan 1,35 1,31 1,10 1,26 Lampiran 30. Sidik Ragam Transformasi (

  √x + 0,5) diameter Batang Tanaman Kedelai 3 MST (cm) SK Db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 0,568 0,284 5,81 3,22 * Perlakuan 15 0,657 0,044 0,90 1,99 tn Vulkanik (V) 3 0,149 0,050 1,02 2,92 tn Linear 1 0,003 0,003 0,06 4,17 tn Kuadratik 1 0,100 0,100 2,04 4,17 tn Kubik 1 0,047 0,047 0,96 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 0,053 0,018 0,36 2,92 tn Linear 1 0,000 0,000 0,00 4,17 tn Kuadratik 1 0,021 0,021 0,42 4,17 tn Kubik 1 0,032 0,032 0,66 4,17 tn V x P 9 0,455 0,051 1,04 2,21 tn Galat 30 1,466 0,049 Blok 47 2,692 0,057

  FK = 75,85 KK = 17,59

  2 P

  1,89 1,21 1,16 4,27 1,42

  Perlakuan Blok

  V

  Total Rataan

  I II

  III

  V P 1,19 1,31 1,07 3,57 1,19

  V P

  1

  1,35 1,23 1,10 3,68 1,23

  V P

  2

  1,31 1,35 1,26 3,92 1,31

  V P

  3

  1,25 1,20 1,21 3,66 1,22

  1 P

  2 P

  1,32 1,34 1,14 3,80 1,27

  V

  1 P

  1

  1,16 1,30 1,07 3,53 1,18

  V

  1 P

  2

  1,43 1,81 1,06 4,31 1,44

  V

  1 P

  3

  1,34 1,13 1,07 3,53 1,18

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Ket : tn = tidak nyata

  V

  1

  2,01 0,80 1,10 3,90 1,30

  V

  2 P

  2

  0,42 1,59 0,58 2,59 0,86

  V

  2 P

  3

  0,44 1,37 0,93 2,74 0,91

  V

  3 P

  0,65 0,68 0,63 1,97 0,66

  3 P

  V

  1

  0,74 0,48 0,49 1,71 0,57

  V

  3 P

  2

  0,78 0,96 0,71 2,45 0,82

  V

  3 P

  3

  2,01 0,57 0,77 3,35 1,12 Total 15,13 14,41 11,17 40,71

  Rataan 0,95 0,90 0,70 0,85 Lampiran 32. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman Kedelai 4 MST (cm)

  SK Db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 0,555 0,277 2,00 3,22 tn Perlakuan 15 1,706 0,114 0,82 1,99 tn Vulkanik (V) 3 0,385 0,128 0,92 2,92 tn Linear 1 0,024 0,024 0,18 4,17 tn Kuadratik 1 0,186 0,186 1,34 4,17 tn Kubik 1 0,174 0,174 1,25 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 0,189 0,063 0,45 2,92 tn Linear 1 0,145 0,145 1,04 4,17 tn Kuadratik 1 0,039 0,039 0,28 4,17 tn Kubik 1 0,005 0,005 0,04 4,17 tn V x P 9 1,132 0,126 0,91 2,21 tn Galat 30 4,165 0,139 Blok 47 6,426 0,137

  FK = 34,53 KK = 43,93

  2 P

  1,40 0,72 0,67 2,78 0,93

  Lampiran 31.Data Diameter Batang Tanaman Kedelai 4 MST (cm) Perlakuan

  V

  Blok Total Rataan

  I II

  III

  V P 0,55 0,76 0,67 1,98 0,66

  V P

  1

  0,93 0,93 0,66 2,52 0,84

  V P

  2

  1,03 0,84 0,79 2,66 0,89

  V P

  3

  0,66 0,83 0,75 2,24 0,75

  1 P

  2 P

  0,82 0,84 0,62 2,28 0,76

  V

  1 P

  1

  0,86 0,70 0,38 1,93 0,64

  V

  1 P

  2

  0,93 1,77 0,59 3,29 1,10

  V

  1 P

  3

  0,90 0,59 0,85 2,34 0,78

  V

  • = Nyata
Ket : tn = tidak nyata

  FK = 94,54 KK = 12,99

  1,31 1,33 1,30 3,93 1,31

  2 P

  1

  1,92 1,39 1,55 4,86 1,62

  V

  2 P

  2

  1,15 1,76 1,26 4,17 1,39

  V

  2 P

  3

  1,17 1,67 1,47 4,30 1,43

  V

  3 P

  V

  1,68 1,35 1,32 4,35 1,45

  3 P

  1

  1,36 1,19 1,20 3,75 1,25

  V

  3 P

  2

  1,38 1,48 1,34 4,20 1,40

  V

  3 P

  3

  1,92 1,25 1,38 4,55 1,52 Total 23,16 22,93 21,28 67,37

  Rataan 1,45 1,43 1,33 1,40 Lampiran 34. Sidik Ragam Transformasi (

  √x + 0,5) Diameter Batang Tanaman Kedelai 4 MST (cm)

  SK Db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 0,132 0,066 1,99 3,22 tn Perlakuan 15 0,404 0,027 0,81 1,99 tn Vulkanik (V) 3 0,079 0,026 0,80 2,92 tn Linear 1 0,001 0,001 0,04 4,17 tn Kuadratik 1 0,038 0,038 1,13 4,17 tn Kubik 1 0,041 0,041 1,22 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 0,043 0,014 0,43 2,92 tn Linear 1 0,033 0,033 0,99 4,17 tn Kuadratik 1 0,007 0,007 0,22 4,17 tn Kubik 1 0,003 0,003 0,09 4,17 tn V x P 9 0,282 0,031 0,94 2,21 tn Galat 30 0,996 0,033 Blok 47 1,532 0,033

  V

  2 P

  Lampiran 33.Data Transformasi ( √x + 0,5) Diameter Batang Tanaman Kedelai 4 MST (cm)

  1,31 1,41 1,36 4,09 1,36

  Perlakuan Blok

  Total Rataan

  I II

  III

  V P 1,24 1,37 1,32 3,93 1,31

  V P

  1

  1,46 1,46 1,31 4,24 1,41

  V P

  2

  1,51 1,42 1,39 4,32 1,44

  V P

  3

  V

  V

  1 P

  1,41 1,42 1,28 4,11 1,37

  V

  1 P

  1

  1,43 1,33 1,11 3,87 1,29

  V

  1 P

  2

  1,47 1,83 1,27 4,56 1,52

  V

  1 P

  3

  1,45 1,27 1,42 4,14 1,38

  • = Nyata
Lampiran 35.Data Diameter Batang Tanaman Kedelai 5 MST (cm) Perlakuan

  Blok Total Rataan

  V

  2,18 1,32 1,17 4,67 1,56

  V

  2 P

  2

  1,06 1,92 1,13 4,10 1,37

  V

  2 P

  3

  0,74 1,91 1,43 4,08 1,36

  V

  3 P

  1,10 1,28 1,04 3,42 1,14

  3 P

  2 P

  1

  1,04 0,89 1,40 3,33 1,11

  V

  3 P

  2

  1,10 1,36 1,38 3,84 1,28

  V

  3 P

  3

  2,12 0,96 2,30 5,38 1,79 Total 23,11 21,47 20,40 64,98

  Rataan 1,44 1,34 1,28 1,35 Lampiran 36. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman Kedelai 5 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 0,232 0,116 0,46 3,22 tn Perlakuan 15 2,540 0,169 0,67 1,99 tn Vulkanik (V) 3 0,142 0,047 0,19 2,92 tn Linear 1 0,011 0,011 0,05 4,17 tn Kuadratik 1 0,025 0,025 0,10 4,17 tn Kubik 1 0,106 0,106 0,42 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 0,598 0,199 0,79 2,92 tn Linear 1 0,277 0,277 1,10 4,17 tn Kuadratik 1 0,105 0,105 0,42 4,17 tn Kubik 1 0,216 0,216 0,86 4,17 tn V x P 9 1,799 0,200 0,80 2,21 tn Galat 30 7,527 0,251 Blok 47 10,299 0,219

  FK = 87,97 KK = 37,00

  1

  V

  I II

  1,57 1,04 0,99 3,60 1,20

  III

  V P 0,66 1,47 1,17 3,29 1,10

  V P

  1

  1,25 1,58 1,02 3,85 1,28

  V P

  2

  2,60 1,28 1,49 5,37 1,79

  V P

  3

  0,82 1,20 1,47 3,48 1,16

  V

  1 P

  V

  2,49 0,94 1,09 4,52 1,51

  1 P

  1

  1,31 1,41 0,75 3,47 1,16

  V

  1 P

  2

  2,07 1,99 0,93 4,99 1,66

  V

  1 P

  3

  1,03 0,93 1,66 3,62 1,21

  V

  2 P

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 37.Data Diameter Batang Tanaman Kedelai 6 MST (cm) Perlakuan

  V

  1

  3,39 3,11 3,93 10,43 3,48

  V

  2 P

  2

  2,88 2,20 3,04 8,12 2,71

  V

  2 P

  3

  3,63 4,40 3,77 11,81 3,94

  V

  3 P

  2,25 3,21 2,80 8,26 2,75

  3 P

  V

  1

  3,12 3,46 4,00 10,58 3,53

  V

  3 P

  2

  1,83 3,89 3,51 9,23 3,08

  V

  3 P

  3

  2,65 3,67 4,64 10,95 3,65 Total 48,94 46,88 58,57 154,39

  Rataan 3,06 2,93 3,66 3,22 Lampiran 38. Sidik Ragam Diameter Batang Tanaman Kedelai 6 MST (cm)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 4,870 2,435 3,69 3,22 * Perlakuan 15 9,955 0,664 1,01 1,99 tn Vulkanik (V) 3 1,404 0,468 0,71 2,92 tn Linear 1 0,002 0,002 0,00 4,17 tn Kuadratik 1 0,517 0,517 0,78 4,17 tn Kubik 1 0,886 0,886 1,34 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 4,909 1,636 2,48 2,92 tn Linear 1 2,453 2,453 3,72 4,17 tn Kuadratik 1 0,011 0,011 0,02 4,17 tn Kubik 1 2,445 2,445 3,71 4,17 tn V x P 9 3,642 0,405 0,61 2,21 tn Galat 30 19,786 0,660 Blok 47 34,611 0,736

  FK = 496,60 KK = 25,25

  2 P

  3,27 3,28 2,61 9,16 3,05

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 2,72 2,93 2,82 8,47 2,82

  V P

  1

  3,76 4,74 3,30 11,80 3,93

  V P

  2

  3,44 1,35 3,95 8,74 2,91

  V P

  3

  3,74 3,77 4,15 11,66 3,89

  V

  2,74 1,49 3,45 7,68 2,56

  2 P

  V

  1 P

  1

  3,45 1,79 3,17 8,40 2,80

  V

  1 P

  2

  3,37 2,46 4,45 10,28 3,43

  V

  1 P

  3

  2,71 1,14 5,00 8,85 2,95

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 39.Data Umur Berbunga Tanaman Kedelai (hari) Perlakuan

  V

  1

  36,00 34,25 34,25 104,50 34,83

  V

  2 P

  2

  36,00 36,00 34,25 106,25 35,42

  V

  2 P

  3

  32,50 32,50 32,50 97,50 32,50

  V

  3 P

  32,50 30,75 32,50 95,75 31,92

  3 P

  V

  1

  34,25 34,25 32,50 101,00 33,67

  V

  3 P

  2

  34,25 32,50 34,25 101,00 33,67

  V

  3 P

  3

  34,25 34,25 36,00 104,50 34,83 Total 530,50 527,00 525,25 1582,75

  Rataan 33,16 32,94 32,83 32,97 Lampiran 40. Sidik RagamPengamatan Umur Berbunga Tanaman Kedelai (hari)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 0,893 0,447 0,29 3,22 tn Perlakuan 15 73,947 4,930 3,21 1,99 * Vulkanik (V) 3 23,671 7,890 5,14 2,92 * Linear 1 15,632 15,632 10,18 4,17 * Kuadratik 1 0,064 0,064 0,04 4,17 tn Kubik 1 7,975 7,975 5,19 4,17 * P ukan Sapi (P) 3 19,077 6,359 4,14 2,92 * Linear 1 7,975 7,975 5,19 4,17 * Kuadratik 1 10,783 10,783 7,02 4,17 * Kubik 1 0,319 0,319 0,21 4,17 tn V x P 9 31,199 3,467 2,26 2,21 * Galat 30 46,065 1,536 Blok 47 120,905 2,572

  FK = 52189,53 KK = 3,76

  2 P

  32,50 32,50 32,50 97,50 32,50

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 32,50 34,25 29,00 95,75 31,92

  V P

  1

  30,75 32,50 30,75 94,00 31,33

  V P

  2

  34,25 34,25 30,75 99,25 33,08

  V P

  3

  32,50 32,50 34,25 99,25 33,08

  V

  30,75 30,75 32,50 94,00 31,33

  2 P

  V

  1 P

  1

  34,25 32,50 34,25 101,00 33,67

  V

  1 P

  2

  32,50 30,75 32,50 95,75 31,92

  V

  1 P

  3

  30,75 32,50 32,50 95,75 31,92

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 41.Data Berat Kering Akar Tanaman Kedelai (g) Perlakuan

  V

  1

  0,55 1,18 1,08 2,80 0,93

  V

  2 P

  2

  0,25 1,00 0,83 2,08 0,69

  V

  2 P

  3

  0,55 1,40 1,38 3,33 1,11

  V

  3 P

  0,43 0,70 0,60 1,73 0,58

  3 P

  V

  1

  0,38 1,05 0,98 2,40 0,80

  V

  3 P

  2

  0,73 1,45 1,13 3,30 1,10

  V

  3 P

  3

  0,60 0,90 1,30 2,80 0,93 Total 9,05 15,08 17,60 41,73

  Rataan 0,57 0,94 1,10 0,87 Lampiran 42. Sidik RagamBerat Kering Akar Tanaman Kedelai (g)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 2,412 1,206 12,74 3,22 * Perlakuan 15 2,295 0,153 1,62 1,99 tn Vulkanik (V) 3 0,069 0,023 0,24 2,92 tn Linear 1 0,042 0,042 0,44 4,17 tn Kuadratik 1 0,026 0,026 0,28 4,17 tn Kubik 1 0,000 0,000 0,00 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 1,548 0,516 5,45 2,92 * Linear 1 1,407 1,407 14,86 4,17 * Kuadratik 1 0,094 0,094 0,99 4,17 tn Kubik 1 0,047 0,047 0,50 4,17 tn V x P 9 0,678 0,075 0,80 2,21 tn Galat 30 2,840 0,095 Blok 47 7,547 0,161

  FK = 36,27 KK = 35,39

  2 P

  0,50 0,78 0,55 1,83 0,61

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 0,55 0,60 0,80 1,95 0,65

  V P

  1

  0,60 1,45 1,05 3,10 1,03

  V P

  2

  1,00 0,90 1,38 3,28 1,09

  V P

  3

  0,43 0,73 1,73 2,88 0,96

  V

  0,43 0,55 0,50 1,48 0,49

  2 P

  V

  1 P

  1

  0,63 0,95 0,68 2,25 0,75

  V

  1 P

  2

  0,58 0,78 1,38 2,73 0,91

  V

  1 P

  3

  0,88 0,68 2,28 3,83 1,28

  V

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 43. DataBerat Kering Tajuk Tanaman Kedelai (g) Perlakuan

  V

  1

  2,48 3,48 2,48 8,43 2,81

  V

  2 P

  2

  2,80 5,40 1,85 10,05 3,35

  V

  2 P

  3

  4,58 4,90 3,88 13,35 4,45

  V

  3 P

  0,90 2,78 1,70 5,38 1,79

  3 P

  V

  1

  3,10 3,40 4,08 10,58 3,53

  V

  3 P

  2

  2,43 2,95 1,75 7,13 2,38

  V

  3 P

  3

  4,60 4,08 12,73 21,40 7,13 Total 49,85 57,60 55,63 163,08

  Rataan 3,12 3,60 3,48 3,40 Lampiran 44. Sidik RagamBerat Kering Tajuk Tanaman Kedelai (g)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 2,028 1,014 0,41 3,22 tn Perlakuan 15 89,605 5,974 2,43 1,99 * Vulkanik (V) 3 2,085 0,695 0,28 2,92 tn Linear 1 0,242 0,242 0,10 4,17 tn Kuadratik 1 1,660 1,660 0,68 4,17 tn Kubik 1 0,183 0,183 0,07 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 59,046 19,682 8,02 2,92 * Linear 1 54,934 54,934 22,37 4,17 * Kuadratik 1 0,099 0,099 0,04 4,17 tn Kubik 1 4,013 4,013 1,63 4,17 tn V x P 9 28,474 3,164 1,29 2,21 tn Galat 30 73,664 2,455 Blok 47 165,298 3,517

  FK = 554,05 KK = 46,12

  2 P

  1,48 3,30 1,33 6,10 2,03

  Blok Total Rataan

  1 P

  I II

  III

  V P 1,40 1,45 1,73 4,58 1,53

  V P

  1

  3,73 5,63 2,85 12,20 4,07

  V P

  2

  5,73 3,95 3,55 13,23 4,41

  V P

  3

  3,50 3,33 4,70 11,53 3,84

  V

  1,65 1,45 2,30 5,40 1,80

  2 P

  V

  1 P

  1

  3,73 3,83 1,48 9,03 3,01

  V

  1 P

  2

  4,08 4,35 3,58 12,00 4,00

  V

  1 P

  3

  3,70 3,35 5,68 12,73 4,24

  V

  Ket : tn = tidak nyata

Lampiran 45. Data Transformasi ( √x+0,5) Berat Kering Tajuk Tanaman Kedelai (g)

  V

  1

  2,07 2,36 2,07 6,51 2,17

  V

  2 P

  2

  2,17 2,82 1,86 6,86 2,29

  V

  2 P

  3

  2,64 2,71 2,47 7,82 2,61

  V

  3 P

  1,45 2,17 1,80 5,42 1,81

  3 P

  V

  1

  2,26 2,34 2,52 7,12 2,37

  V

  3 P

  2

  2,06 2,22 1,82 6,10 2,03

  V

  3 P

  3

  2,64 2,52 4,07 9,23 3,08 Total 35,54 37,93 36,32 109,80

  Rataan 2,22 2,37 2,27 2,29 Lampiran 46. Sidik Ragam Transformasi (

  √x+0,5) Berat Kering Tajuk Tanaman Kedelai (g) SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 0,184 0,092 0,77 3,22 tn Perlakuan 15 5,970 0,398 3,34 1,99 * Vulkanik (V) 3 0,058 0,019 0,16 2,92 tn Linear 1 0,000 0,000 0,00 4,17 tn Kuadratik 1 0,052 0,052 0,44 4,17 tn Kubik 1 0,006 0,006 0,05 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 4,472 1,491 12,52 2,92 * Linear 1 4,061 4,061 34,11 4,17 * Kuadratik 1 0,090 0,090 0,76 4,17 tn Kubik 1 0,321 0,321 2,69 4,17 tn V x P 9 1,440 0,160 1,34 2,21 tn Galat 30 3,572 0,119 Blok 47 9,726 0,207

  FK = 251,15 KK = 15,08

  Ket : tn = tidak nyata

  2 P

  1,71 2,32 1,65 5,68 1,89

  Perlakuan Blok

  V

  Total Rataan

  I II

  III

  V P 1,68 1,70 1,81 5,20 1,73

  V P

  1

  2,43 2,87 2,19 7,49 2,50

  V P

  2

  2,89 2,49 2,38 7,76 2,59

  V P

  3

  2,37 2,32 2,67 7,36 2,45

  1 P

  2 P

  1,78 1,70 2,02 5,51 1,84

  V

  1 P

  1

  2,43 2,46 1,71 6,60 2,20

  V

  1 P

  2

  2,52 2,59 2,39 7,50 2,50

  V

  1 P

  3

  2,42 2,33 2,88 7,64 2,55

  V

  • = Nyata
Ket : tn = tidak nyata

  FK = 36061,56 KK = 30,19

  15,34 17,95 16,30 49,59 16,53

  2 P

  1

  18,83 27,83 21,33 67,98 22,66

  V

  2 P

  2

  19,55 39,73 24,38 83,65 27,88

  V

  2 P

  3

  36,80 35,68 40,20 112,68 37,56

  V

  3 P

  V

  14,83 25,75 8,33 48,90 16,30

  3 P

  1

  14,82 23,50 33,65 71,97 23,99

  V

  3 P

  2

  18,41 30,85 28,45 77,71 25,90

  V

  3 P

  3

  32,12 27,33 61,33 120,77 40,26 Total 364,51 446,40 504,75 1315,66

  Rataan 22,78 27,90 31,55 27,41 Lampiran 48. Sidik Ragam Jumlah Polong per Tanaman Tanaman Kedelai (polong)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 620,397 310,199 4,53 3,22 * Perlakuan 15 3257,228 217,149 3,17 1,99 * Vulkanik (V) 3 57,339 19,113 0,28 2,92 tn Linear 1 43,765 43,765 0,64 4,17 tn Kuadratik 1 6,566 6,566 0,10 4,17 tn Kubik 1 7,008 7,008 0,10 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 2880,276 960,092 14,03 2,92 * Linear 1 2819,719 2819,719 41,19 4,17 * Kuadratik 1 0,019 0,019 0,00 4,17 tn Kubik 1 60,539 60,539 0,88 4,17 tn V x P 9 319,612 35,512 0,52 2,21 tn Galat 30 2053,649 68,455 Blok 47 5931,274 126,197

  V

  2 P

  Lampiran 47. DataJumlah Polong per Tanaman Tanaman Kedelai (polong) Perlakuan

  V

  Blok Total Rataan

  I II

  III

  V P 13,74 16,23 22,23 52,19 17,40

  V P

  1

  23,29 41,20 26,13 90,61 30,20

  V P

  2

  32,23 24,88 47,73 104,83 34,94

  V P

  3

  29,50 25,40 44,15 99,05 33,02

  1 P

  V

  13,61 15,10 20,35 49,06 16,35

  V

  1 P

  1

  25,95 30,68 18,45 75,07 25,02

  V

  1 P

  2

  25,07 28,35 32,13 85,54 28,51

  V

  1 P

  3

  30,46 35,98 59,65 126,08 42,03

  • = Nyata
Ket : tn = tidak nyata

  FK = 97582,88 KK = 30,24

  24,50 34,75 34,25 93,50 31,17

  2 P

  1

  35,00 54,00 36,75 125,75 41,92

  V

  2 P

  2

  31,25 48,75 38,00 118,00 39,33

  V

  2 P

  3

  60,75 45,50 61,50 167,75 55,92

  V

  3 P

  V

  31,75 39,50 22,50 93,75 31,25

  3 P

  1

  36,75 41,00 54,75 132,50 44,17

  V

  3 P

  2

  42,00 47,50 46,25 135,75 45,25

  V

  3 P

  3

  58,25 53,00 135,75 247,00 82,33 Total 670,75 696,00 797,50 2164,25

  Rataan 41,92 43,50 49,84 45,09 Lampiran 50. Sidik Ragam Produksi Biji per Tanaman Tanaman Kedelai (g)

  SK Db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 562,612 281,306 1,51 3,22 tn Perlakuan 15 6748,186 449,879 2,42 1,99 * Vulkanik (V) 3 653,639 217,880 1,17 2,92 tn Linear 1 130,169 130,169 0,70 4,17 tn Kuadratik 1 518,439 518,439 2,79 4,17 tn Kubik 1 5,032 5,032 0,03 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 4116,118 1372,039 7,38 2,92 * Linear 1 3695,388 3695,388 19,88 4,17 * Kuadratik 1 134,168 134,168 0,72 4,17 tn Kubik 1 286,563 286,563 1,54 4,17 tn V x P 9 1978,428 219,825 1,18 2,21 tn Galat 30 5577,763 185,925 Blok 47 12888,561 274,225

  V

  2 P

  Lampiran 49. Data Produksi Biji per Tanaman Tanaman Kedelai (g) Perlakuan

  V

  Blok Total Rataan

  I II

  III

  V P 31,25 37,00 45,50 113,75 37,92

  V P

  1

  45,50 48,25 46,75 140,50 46,83

  V P

  2

  47,75 41,50 64,25 153,50 51,17

  V P

  3

  58,75 37,00 48,75 144,50 48,17

  1 P

  V

  31,75 34,25 39,75 105,75 35,25

  V

  1 P

  1

  40,25 36,75 37,50 114,50 38,17

  V

  1 P

  2

  37,50 51,00 33,00 121,50 40,50

  V

  1 P

  3

  57,75 46,25 52,25 156,25 52,08

  • = Nyata
Lampiran 51. Data Bobot 100 Biji Tanaman Tanaman Kedelai (g) Perlakuan

  Blok Total Rataan

  V

  24,37 19,79 20,47 64,63 21,54

  V

  2 P

  2

  29,88 28,64 19,47 77,98 25,99

  V

  2 P

  3

  25,70 28,58 23,78 78,06 26,02

  V

  3 P

  19,68 19,08 18,61 57,38 19,13

  3 P

  2 P

  1

  19,20 20,88 19,91 59,99 20,00

  V

  3 P

  2

  19,01 23,38 21,20 63,60 21,20

  V

  3 P

  3

  25,24 22,11 17,67 65,02 21,67 Total 390,23 377,33 333,56 1101,12

  Rataan 24,39 23,58 20,85 22,94 Lampiran 52. Sidik Ragam Bobot 100 Biji Tanaman Tanaman Kedelai (g)

  SK db JK KT F Hit. F 0.05 Ket Blok 2 110,291 55,146 5,91 3,22 * Perlakuan 15 474,559 31,637 3,39 1,99 * Vulkanik (V) 3 114,885 38,295 4,10 2,92 * Linear 1 90,983 90,983 9,75 4,17 * Kuadratik 1 4,620 4,620 0,49 4,17 tn Kubik 1 19,283 19,283 2,07 4,17 tn P ukan Sapi (P) 3 264,380 88,127 9,44 2,92 * Linear 1 210,453 210,453 22,54 4,17 * Kuadratik 1 53,860 53,860 5,77 4,17 * Kubik 1 0,067 0,067 0,01 4,17 tn V x P 9 95,294 10,588 1,13 2,21 tn Galat 30 280,065 9,336 Blok 47 864,916 18,402

  FK = 25259,59 KK = 13,32

  1

  V

  I II

  19,10 17,75 14,83 51,68 17,23

  III

  V P 20,17 17,90 20,39 58,46 19,49

  V P

  1

  29,92 26,08 20,95 76,95 25,65

  V P

  2

  25,81 28,23 31,50 85,54 28,51

  V P

  3

  25,52 25,17 25,49 76,17 25,39

  V

  1 P

  V

  23,03 22,57 15,54 61,14 20,38

  1 P

  1

  31,37 25,99 18,42 75,78 25,26

  V

  1 P

  2

  28,09 20,36 23,06 71,51 23,84

  V

  1 P

  3

  24,15 30,82 22,26 77,22 25,74

  V

  2 P

  Ket : tn = tidak nyata

  Lampiran 4. Deskripsi Kedelai Grobogan

  Dilepas tahun : 2008 SK Mentan : 238/Kpts/SR.120/3/2008 Asal : Pemurnian populasi Lokal Malabar GroboganTipe pertumbuhan : determinit Warna hipokotil : ungu Warna epikotil : ungu Warna daun : hijau agak tua Warna bulu batang : coklat Warna bunga : ungu Warna kulit biji : kuning muda Warna polong tua : coklat Warna hilum biji : coklat Bentuk daun : lanceolate Percabangan : - Umur berbunga : 30-32 hari Umur polong masak : ± 76 hari Tinggi tanaman : 50–60 cm Bobot biji : ± 18 g/100 biji Rata-rata hasil : 2,77 ton/ha Potensi hasil : 3,40 ton/ha Kandungan protein : 43,9% Kandungan lemak : 18,4% Daerah sebaran : Beradaptasi baik pada beberapa kondisi lingkungan tumbuh yang

  Sifat lain : polong masak tidak mudah pecah, dan - pada saat panen daun luruh 95–100% saat panen >95% daunnya telah luruh.

  Pemulia : Suhartina, M. Muclish Adie Peneliti : T. Adisarwanto, Sumarsono, Sunardi, Tjandramukti, Ali

  Muchtar, Sihono, SB. Purwanto, Siti Khawariyah, Murbantoro,Alrodi, Tino Vihara, Farid Mufhti, danSuharno.

  Pengusul : Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, BPSB Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Prov Jawa Tengah.

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

BAB II URAIAN TEORITIS 2.1 Kerangka Teori - Situs Waspada.co.id Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Studi Korelasional Penggunaan Situs Portal Berita Online Waspada.co.id terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi dikalangan Mahasiswa Ikatan Pemuda Tanah Renco
0
0
32
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah - Situs Waspada.co.id Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Studi Korelasional Penggunaan Situs Portal Berita Online Waspada.co.id terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi dikalangan Mahasiswa Ikatan Pemuda Tanah Re
0
1
7
Situs Waspada.co.id Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Studi Korelasional Penggunaan Situs Portal Berita Online Waspada.co.id terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi dikalangan Mahasiswa Ikatan Pemuda Tanah Rencong Komisariat Universitas Sumatera Utara)
0
0
13
Analisis Faktor-faktor Minat Beli konsumen Terhadap Pakaian Bekas (Monza) (Studi Pada Pasar Tradisional Sambu di Medan)
0
0
10
BAB II KERANGKA TEORI - Analisis Faktor-faktor Minat Beli konsumen Terhadap Pakaian Bekas (Monza) (Studi Pada Pasar Tradisional Sambu di Medan)
0
0
23
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Analisis Faktor-faktor Minat Beli konsumen Terhadap Pakaian Bekas (Monza) (Studi Pada Pasar Tradisional Sambu di Medan)
1
0
7
Analisis Faktor-faktor Minat Beli konsumen Terhadap Pakaian Bekas (Monza) (Studi Pada Pasar Tradisional Sambu di Medan)
0
0
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kewirausahaan - Pengaruh Keterampilan Berwirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Doorsmeer Sabena
0
1
11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Teori Atribusi - Analisis Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Penerapan Good Corporate Governance
0
0
49
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Teori tentang Kinerja Keuangan 2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan - Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia
0
0
22
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia
0
0
8
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Risiko Sistematis Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia
0
0
11
BAB II SERAT OPTIK 2.1 Umum - Analisa Rugi-Rugi Pelengkungan Pada Serat Optik Singel Mode Terhadap Pelemahan Intensitas Cahaya
0
0
28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori 2.1.1. Investment Opportunity Set (IOS) - Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Deviden Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indone
0
0
21
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian - Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Deviden Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
0
0
7
Show more