Topik 5 Asas Grafik0k

Gratis

0
0
88
1 year ago
Preview
Full text
Topik 5: Asas Grafik Topik 5: Asas Grafik Pensyarah: Dr. Sajap Maswan Jabatan Teknologi Pendidikan Institut Perguruan Tuanku Bainun Apakah yang dimaksudkan dengan Reka bentuk Grafik? Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Ia dapat memberi satu atau lebihketerangan visual. Perkataan grafik sebenarnya berasal dari perkataan Greek “graphikos” bererti lukisan. Graphier pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan. Grafik ialah kombinasi gambar-gambar, lambanglambang, simbol-simbol, huruf, angka,perkataan, lukisan, lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Kepentingan Grafik Dalam Pendidikan Grafik penting untuk menyediakan bahanbahan pandangan (visual) untuk menyampaikan sesuatu mesej tertentu dengan jelas. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk visual? Visual ialah sesuatu yang boleh diperhatikan Alat komunikasi yang lebih konkrit/baik berbanding komunikasi verbal. Dalam P&P penggunaan bahan visual sangat penting. Namun keberkesanan visual bergantung kepada reka bentuk dan kualiti visual itu sendiri. Contoh: Mengapakah kebanyakkan restoran makanan segera di cat dengan warna merah dan kuning? Contoh; Apakah yang anda dapat fahami daripada illustrasi berikut? Dalam kuliah ini akan dibincangkan; 1. Kepentingan visual dalam pengajaran 2. Perbezaan antara elemen dan prinsip rekabentuk 3. Kepentingan setiap elemen dan prinsip reka bentuk visual 4. Kepentingan dan fungsi warna 5. Pemilihan huruf yang sesuai 6. Penghasilan komposisi visual yang menerapkan elemen dan prinsip visual KONSEP DAN FUNGSI VISUAL Visual boleh didapati dalam 3 bentuk; Fotografik Elektronik Grafik Visual kurang realistik Visual realistik Visual Grafik terbahagi kepada 2; Visual analogik. simbol mewakili konsep) Visual organisasi. carta aliran, graf, peta, carta kategori) 1. Visual analogik Meyampaikan konsep/topik secara analogy Contoh: Visual sel putih melawan jangkitan bakteria atau sistem solar untuk menjelaskan komposisi atom 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Contoh visual analogik: Sistem solar Sistem solar biasanya digunakan sebagai analogi visual untuk menjelaskan komposisi sesuatu atom Neutron Proton Elektron 2. Visual Organisasi Meliputi carta aliran, graf, peta, dan carta organisasi Visual ini boleh menunjukkan hubungan antara satu konsep dengan lain atau menjelaskan susunan konsep dalam bentuk teks (tulis) 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Contoh visual organisasi; Penubuhan Jawatan Kuasa Bertindak UPBK NAIB CANSELOR (Penasihat) Timb.Naib Canselor (Pengerusi) Penyelaras Dekan Dekan Dekan Setiausaha) Pakar Rujuk Dekan VISUAL Ciri-ciri visual yang baik; Mudah dan jelas. Mesej dapat ditafsir. Mendorong interaksi yang aktif. Membantu memfokuskan perhatian. Apakah yang dapat ditafsirkan daripada visual berikut? Apakah elemen-elemen reka bentuk visual? ELEMEN REKA BENTUK VISUAL Elemen Grafik Ruang (Space) Garis (Line) Bentuk tiga dimensi (Form) Warna Permukaan/jalinan (Surface) Rupa dua dimensi (Shape) ELEMEN REKA BENTUK VISUAL 1. Ruang; Keluasan yang disediakan bagi sesuatu visual. Tanpa ruang visual tak dapat dihasilkan. Ruang positif Ruang negatif ELEMEN REKA BENTUK VISUAL 2. Garisan Menunjukkan gerakan, arahan dan perlakuan Contoh: Garisan melintang menunjukkan kestabilan dan ketenangan Tegak: Kekuatan Pepenjuru: Gerakan dan dinamik Garisan berserabut: menunjukkan kekusutan Garisan boleh mengambarkan bentuk/objek Garisan boleh menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain Contoh penggunaan garisan; Garisan tegak Garisan melintang Garisan condong ELEMEN REKA BENTUK VISUAL 3. Permukaan/Jalinan; Jalinan tampak/jalinan sentuh Kasar/Licin. ELEMEN REKA BENTUK VISUAL 4. Rupa 2 dimensi /Rupa -Bentuk geometri./organik Bentuk abstrak. Bentuk gambaran. ELEMEN REKA BENTUK VISUAL 5. Bentuk 3 dimensi 3D sebenar/komkrit 3D tiruan/ilusi ELEMEN REKA BENTUK VISUAL Bentuk 3 dimensi -3D sebenar/konkrit Bahan sebenar yang mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi seperti kerusi dan meja. ELEMEN REKA BENTUK VISUAL Bentuk 3 dimensi -3D tiruan/ilusi Bentuk dua dimensi yang kelihatan seolah-olah mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi atau tebal seperti gambar foto dan lukisan yang diberi bayang,.Apakah prinsip-prinsip reka bentuk visual? PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Simplisiti Harmoni Dominan PRINSIP GRAFIK Variasi Pola Seimbang PRINSIP REKA BENTUK VISUAL 1.Simplisiti /mudah Visual yang ditayangkan hendaklah dihadkan kepada satu idea. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan. Terlalu banyak maklumat yang hendak disampaikan Contoh; Simplisiti PRINSIP REKA BENTUK VISUAL 2. Dominan; Pusat penumpuan atau minat. PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Dominan; Peraturan sepertiga 41% 20% 25% 14% PRINSIP REKA BENTUK VISUAL 3.Pola; Susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Pola *Menawan perhatian penerima dan mengarahkannya kepada maklumat yang bersabit. Unsur seperti Ruang, Garisan dan Ilustrasi digabung menjadi suatu harmoni grafik. PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Pola; Anak panah dan warna digunakan untuk menyusun maklumat Nyata objektif Analisis Pilih media Model ASSURE Penilaian Guna media Gerak balas ©Prof Madya Dr. Yusup Hashim PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Pola; Anak panah dan warna digunakan untuk menyusun maklumat 4 3 5 2 6 1 Konsep Pembelajaran Penguasaan (Mastery Learning) PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Pola; Kawasan paling kuat Pergerakan mata bermula dari kiri PRINSIP REKA BENTUK VISUAL 4. Seimbang; Seimbang formal/sametri Seimbang tidak formal./tidak semetri PRINSIP REKA BENTUK VISUAL PERSEIMBANGAN Keadaan kesamaan dari segi Berat, Tarikan dan Tumpuan perhatian yang terdapat dalam suatu susunan unsur-unsur seni. Berdasarkan Susunan, Warna dan Bentuk. FORMAL/SIMETRI ialah samukur yang mudah, berat yang sama. INFORMAL/TAK SIMETRI digubah dengan manipulasi ruang dan objek. PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Imbangan tak formal Imbangan formal PRINSIP REKA BENTUK VISUAL 5.Variasi; Menimbulkan perasaan seolaholah visual itu hidup dan bergerak. PRINSIP REKA BENTUK VISUAL 6. Harmoni; Mententeramkan hati dan perasaan. PRINSIP REKA BENTUK VISUAL Harmoni dihasilkan melalui; susunan atau ulangan unsur-unsur seni yang seimbang dan mempunyai perhubungan warna-warna yang duduk bersebelahan di dalam roda warna. Teori Warna Merupakan satu elemen reka bentuk visual yang penting Roda Warna WARNA Kumpulan Warna; Kromatik. Akromatik. WARNA Kumpulan; Kromatik. Hiu –warna yang khusus seperti merah, biru dsb. Valiu sejauh mana gelap atau cerahnya sesuatu warna. Kroma –kekuatan atau intensiti sesuatu warna. WARNA Kumpulan; Akromatik. Valiu –sejauh mana gelap atau cerahnya sesuatu warna. Kroma –kekuatan atau intensiti sesuatu warna. Apakah perbezaan antara Perbezaan antara Kromatik &Akromatik? Perbezaan antara \Kromatik\'Akromatik\'Kromatik -ada Hiu, Valiu &Kroma. Akromatik -ada Valiu &Kroma. Perbezaannya ialah akromatik bersifat(warna) yang menekankan kepada ton, keharmonian manakala kromatik ada penekanan pada warna khusus yang tidak berton seperti warna asas iaitu merah&biru(warna yang bukan hasil campuran daripada apa-apa warna) WARNA Pigmen; Warna utama/asas –tidak boleh dihasilkan melalui warna lain) Warna sekunder –Campuran 2 warna asas) Warna pertengahan (Warna tertiar. 1 warna asas +1 warna sekunder) Roda Warna WARNA 4 Fungsi Warna; Membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan. Memudahkan sesuatu item dilihat. Mewujudkan perasaan harmoni. Melahirkan kesan tertentu. Fungsi Warna 1. Membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan Boleh dihasilkan dengan menggunakan warna yang berbeza dengan latar Fungsi Warna 2. Memudahkan sesuatu item dilihat. Boleh dihasilkan dengan menggunakan warna yang kuat dan bertindak positif Fungsi Warna 3. Mewujudkan perasaan harmoni Boleh dihasilkan dengan menggunakan warna analogus (bersebelahan dalam roda warna) Fungsi Warna 3. Melahirkan kesan tertentu. Contoh; panas, sejuk, bergetar, kesan psikologi dan sebagainya Warna PANAS Warna SEJUK Warna Psikologi Warna yang ada kaitan dengan budaya masyarakat setempat. Contohnya merah bagi kaum cina, ketika menyambut perayaan tahun baru. WARNA MAKNA BAGI WARNA MERAH KUNING BIRU HITAM HIJAU PUTIH JINGGA UNGU kasih, benci, marah, bahaya kemesraan, cahaya, masak dingin, sedih, kurang bersemangat kuat, rasmi, kemas, kaya muda, segar, membesar kesucian, bersih, kemas pesta, riang, tenaga kaya, royalti/diraja, maharaja HURUF Gaya dan sumber penghurufan: Stensil Unistensil Huruf tampal (Mesin Kroy) Huruf potong (Majalah) Huruf pindah Huruf komputer (digital) 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim HURUF Penggunaan; Stail huruf. Bilangan stail huruf. Huruf besar atau huruf kecil. Warna huruf. Saiz huruf. Jarak antara huruf. Jarak antara baris. Stail huruf Ada tiga jenis: Sans serif, serif dan pelbagai Harus Konsisten Harmoni dengan elemen lain Pilih fon sans serif untuk instruksi seperti ariel atau helvetika Biasanya fon sans serif digunakan untuk bahan tayang dan fon serif untuk bahan cetak seperti Times Roman Gunakan satu atau dua jenis fon untuk satu persembahan PowerPoint 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim HURUF CADANGAN PEMILIHAN HURUF Pilih jenis huruf yang senang dibaca. Guna huruf besar hanya untuk tajuk yang pendek tetapi untuk tajuk yang panjang gunakan huruf kecil dengan huruf besarnya yang tertentu. Jarak di antara dua perkataan ialah 1 atau 1 ½ lebar huruf. Jarakkan huruf dengan penglihatan. Biarkan ruang di antara huruf kelihatan sama walaupun jaraknya berbeza. HURUF Hurufan yang terang di atas latarbelakang gelap di dapati lebih jelas daripada sebaliknya. Hurufan yang gelap di atas latarbelakang yang cerah memerlukan lebar yang lebih besar untuk garisan. WARNA Pilih warna yang ada kontras antara latar dengan imej atau teks Pilih warna yang lembut dan selesa dipandang Gunakan empat warna dalam satu skrin/slaid Warna dapat menjelaskan konsep atau menunjukkan penegasan Warna tidak semestinya boleh meningkatkan pencapaian pelajar 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim WARNA Untuk jadikan visual lebih jelas Dapatkan kontras yang baik antara latar dengan visual Contoh: Imej/teks 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Latar Hitam Kuning Hijau Putih Merah Putih Biru Putih Teks Latar Putih Biru Hitam Putih Kuning Hitam 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Contoh warna yang tidak kontras Teks Latar Putih Biru muda Hitam Coklat tua Kuning Putih Hitam Biru tua Kuning Merah 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim WARNA Warna L/belakang Warna Huruf PUTIH Merah,hijau,biru,hitam,coklat, ungu KUNING Merah,biru,hitam,coklat,hijau BIRU MUDA Kuning,coklat,ungu,hitam,biru tua,merah BIRU TUA Merah,hijau,kuning,putih HIJAU MUDA Coklat,merah,hitam HIJAU TUA Hitam,putih,kuning MERAH MUDA Hijau,hitam,biru MERAH TUA Hijau,putih,kuning WARNA Warna L/belakang Warna Huruf COKLAT TUA Hitam,putih,kuning, hijau muda COKLAT MUDA Hijau,biru tua,merah tua, hitam KELABU MUDA Biru tua,merah,hitam HITAM Putih,merah,biru muda, hijau Saiz dan Jenis huruf Jarak pandangan dan tinggi huruf bagi bahan bukan tayang Jarak Pandangan Tinggi huruf (minimum) 10 kaki 1/2 inci 20 kaki 1 inci 30 kaki 2 inci 40 kaki 3 inci 60 kaki 4 inci 70 kaki 5 inci 80 kaki 6 inci Huruf kecil Sesuai untuk poster dan papan buletin ©2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Prinsip asas penghurufan Gunakan antara 8 -10 perkataan dalam satu baris Gunakan antara 8 –10 ayat dalam satu skrin/slaid Gunakan jarak optikal (huruf A, I, K dan W dan huruf H, M, N dan S dan huruf C, G, O dan Q susah disusun) Gunakan huruf besar jika tajuk itu pendek (tidak lebih daripada 3 perkataan) 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Prinsip asas penghurufan Samb. Gunakan huruf kecil bagi ayat atau teks Tulis teks mengikut pola pergerakan mata: dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan Format teks harus konsisten dari segi jenis dan saiz fon, reka letak, warna dan lokasi Jangan tulis terlalu banyak teks dalam satu skrin atau slaid 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Prinsip asas penghurufan Samb. KOS MEMINJAMKAN BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH PUSAT SUMBER SEKOLAH 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Contoh tajuk huruf besar dan huruf kecil PUSAT TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL DAN MULTIMEDIA (20 poin Ariel) Pusat Teknologi Instruksional dan Multimedia (20 poin Ariel) 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Prinsip asas penghurufan Samb. Barisan ayat yang sangat rapat atau jarak susah dibaca Teks sukar dibaca jika barisan terlalu rapat antara satu dengan lain Teks menjadi terputus jika barisan terlalu jarak antara satu dengan lain 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Teks mudah dibaca jika barisan antara satu dengan lain ialah 1.5 kali tinggi huruf ‘m’ Saiz dan jenis huruf komputer bagi bahan tayang Bahan Slaid Saiz huruf (minimum) 18 poin Jenis huruf Ariel (Sans serif) Times Roman Transparensi 18 poin Ariel (Sans serif) Times (Serif) Video 30 poin Ariel (Sans serif) Times (Serif) PowerPoint 20 poin Ariel (Sans serif) Times (Serif) 2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Contoh huruf komputer mengikut saiz dan jenis Ariel 20 poin Ariel 20 poin Ariel 24 poin Ariel 24 poin Ariel 28 poin Ariel 28 poin Ariel 32 poin Ariel 32 poin Ariel Narrow 20 poin Ariel Narrow 20 poin Ariel Narrow 24 poin Ariel Narrow 24 poin Ariel Narrow 28 poin Ariel Narrow 28 poin Ariel Narrow 32 poin Ariel Narrow 32 poin ©2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim Contoh huruf komputer mengikut saiz dan jenis Times Roman 20 poin Times Roman 24 poin Times Roman 28 poin Times Roman 32 poin Times Roman 20 poin Times Roman 24 poin Times Roman 28 poin Times Toman 32 poin ©2001Prof. Madya Dr.Yusup Hashim

Dokumen baru