ASPEK HUKUM PELARANGAN TERBANG DARI UNI EROPA TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENERBANGAN NASIONAL.

Gratis

0
0
10
2 years ago
Preview
Full text
Aogk&m lde n4!d4 kni@ Hdimy! no& tDEPtui wklq end jrigbu yus iw rErjrrio e! rtr& i @4urh dddira tu lnsdi d b eisisi rog dijojih rdnpu res o rs &€itu dw seiiis r.ibu4rnF hulic!P].)ri{oirklliFrteigriddffiegdy@gdludjJ{@hefu ne*ad hdoEsi serjlst !uj!d 4!b uid r'b4 k lDi r$@ F3 rhh dj*.tui dlh k ,7 !!s ddFifu!sF!NkunFrsi@1dbhg &iUii.fuFleihd9[&{qdroqb6 narard rdoesh it &hn *eiiio ii nosutu bdo Dnio h3u4 ue DeFtun{ rc EoFtMpD6h!dpqgb4ahd oli Fftniuh r.bido r".bd rid* diinogi pljtdFliae&'clbcdduicrcFb4i hdoiEh (Dit4 rhb!d), mhs qnmlj.idm'dFisojkue|.$hgi p rr '.r p rrL @t"qp t,ut..ur duii4xjAosd]fr&$tnegBF096ssi i Algioh ud.nm. rtun ld.jui ldk t@d! Ddalfu Fjdi@ HdinF nd @tsasi iii ndnijiki &hfis du !fi5ihsi dd *!i ,tu do jd j4bw yos Lw 6iu sejr lrdhiny! red3 duh r, Ftkn |MerlaoufuLc$habFEfu@sfus9&sFkysgt*,i' tholqj'n@di'e'@ r ri air]lli cdnM diko Fd ber nE!{ dogisB.asghhindrj noiad! dotrili 6 &^d &n$, nds d0 Lrsissi jd k!d5gldns9&r*Dr!&|mkoL du ii nmnd ditund &ibr ry$a @hr r{k lqituo dre hqj{d uii 5m4&add&lgjhjdo]gG|]dlFi h $e4i Frrdn ja! da pde \cGohii *iiqs oqjdi -:,ojhn seiahn $hh $ dfiidoBq!4,juFy!nAkrydd t. dF!ruedtry4sipiffbi'smFj bgkurdnkydragnud&tr'oj!4e1 Nuu, dm s,hr cbij*s . sir du d.t o i,i!h b€noMsdj+dutryaUDddu htr4 (Psr slldi €idi, FiA r e,rjig dlhsFr &rrhh hrM p.ErbF /e d4e ionor F!tu@ ^ .b...v4do 4diF'udu jdd edspd tusPnsi , K-5r4 j!J!$ !'ddlellmr!49lnddojodhA/FidmlidiI!fu!6 iey. bjdi kdtu frd y@g I B6k4dId@ghldd MepiLdorcsbfudbog|eUd Fni.,! r, r.rj.i fuli$Fg@roFh ndlritse6o@Fddtte6u! .tu oF\rr E 'r eFFi +itds&iDsbe,Felbli@ :+ikF r4u iaioer tu ius dm@ i?og nskFi hdo$i (Ge& bd@da) ud lrhg k @ ! ddd Fd AB6 adq sdi. ds juF is i-** I h{N\akotrN trw I I finjrj eruts skiF] n P.--,-"M*i$ I | "".-dq m.EiF htlu n*i podtu nos lBosliD@dJe$*ru[tts]mos \eF rjua dd rfrerini ioi quLhi Uldnog€duida[4d'Ln!9* &o$ij d 6Mhdhsbmld&odl* 'n{d4*6'hNLiiE@paGld ijbu Feb@ Frll@ rqba,s abo nagdcd sdtrBDs rri&ri r{daihrdrrusdid@]o]chneld Lhi DrcF PsGfr{ $&sjn*a Fs rlwin ddu lqddi 6 :i$ug !d* Mij€rL Ercts ridrr bddu bs6pr (0c) No 2111:06 kFdi b{gi .:.robgu!eErcFhljqdd p$qbesb Esioer nfrFg, rj& FDide r d k4@ dipeaajog rhBF 'n5 ErcF sr di hd.rs . D@ 4desi sjd dibcldnk dd F@i4a d si bhh hi!4r s$h rdoesi ttRt $64@ d3d biituDAo {isk ulid ad t,turysk fft n6) rrwh n6bpd de ia$ po{bo4a rdao iue r@Epotur scr'ri rir beklrii do n{ msuisrNDrL &ru roler roa, n4 yu d&' yuc &d 1) vdaju*ai P{snm xqr lop b ,el4 .o,rrr4.!r 6s!c) d!!!u su4d-!u3s . ko6 h. "Dr3, ntr r&u. tuiavli FEs, rbd, ,?,@jb,4t cv vddu , /rzr., Mujc, Edii!, r ^d Ulqq|6pldfuhkrusbnr'R'Eg tumhA Pr tuj{crtirdo reEda Jdetu. rlkiElc. saeijam, ritebs :0r rd@ r,er@ !) kn!{si P* lsie tc je h, rtrjhs knsid (.o4!,oi t kosi H ua rer rohs he$liso q cwtli1] 1,di)4 ]i4ld 4 |fowg 2a Faruq 194) A

Dokumen baru

Tags

Maskapai Penerbangan

Dokumen yang terkait

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keunggulan Pada Maskapai Penerbangan (Studi Kasus Maskapai Penerbangan Airasia Di Kota Medan)
1
67
69
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
3
101
84
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Keselamatan Penerbangan Ditinjau Dari Hukum Agraria ( Studi Di Medan)
0
45
95
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
0
7
100
HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA - UNI EROPA (STUDI KASUS: LARANGAN TERBANG MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DI WILAYAH UNI EROPA OLEH KOMISI EROPA)
0
3
91
PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MEMILIH MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
0
5
92
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Di Kota Solo.
0
1
13
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Di Kota Solo.
0
10
15
ASPEK HUKUM TERHADAP STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN TERBANG GARUDA INDONESIA KE UNI EROPA.
0
0
9
Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan maskapai penerbangan: studi kasus pada penumpang maskapai penerbangan di 3 biro perjalanan Yogyakarta.
0
2
129
Pengaruh Ownership Structure Terhadap Kinerja Keuangan Maskapai Penerbangan.
0
1
12
Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan Melalui Kebijakan Open Sky dan Implikasinya Bagi Indonesia
0
0
19
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keunggulan Pada Maskapai Penerbangan (Studi Kasus Maskapai Penerbangan Airasia Di Kota Medan)
0
0
15
PERLINDUNGAN KONSUMEN MASKAPAI PENERBANGAN PT.CITLINK INDONESIA JIKA JADWAL PENERBANGAN TIDAK EFEKTIF -
0
0
70
AIRMANSHIP PADA PILOT MASKAPAI PENERBANGAN DI
0
0
82
Show more