RPH Sejarah Tahun 5 - Sumber Pendidikan A.rph sejarah thn 5

 3  32  24  2017-09-30 16:45:42 Laporkan dokumen yang dilanggar

  Kelas/Masa

  1. Guru mempamerkan gambar dan bersoal jawab dengan murid.

  Bahan Bantu Belajar

  TMK - belajar melalui TMK

  Nilai Murni - Taat setia KPS - Elemen Asas Sejarah Dimensi Kewarganegaraan – Menghargai sejarah asal usul negara.

  EMK

  5. Rumusan

  4. Mencari maklumat kepentingan taat setia kepada raja.

  2. Menonton tayangan video ’ Kerajaan Melayu Awal ’ (TMK) 3. Murid memadankan perkataan dalam kad aktiviti.

  Aktiviti

  5 Setia (6.45-7.45)Pagi

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Melafazkan maksud raja dan kerajaan. ii. Menerangkan konsep daulat dan derhaka. iii. Memadan maksud dengan perkataan yang diberikan. iv. Menulis 3 kepentingan taat setia kepada raja.

  Objektif

  6.1.2 Menyatakan konsep daulat dan derhaka K6.1.5 Menyatakan kepentingan taat setia kepada raja

  6.1.1 Menyatakan maksud raja dan kerajaan

  Standard Pembelajaran:

  6.1 Institusi Raja

  Tema/Tajuk Warisan Negara/ Institusi Raja Standard Kandungan:

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti

  Kelas/Masa

  5 Gemilang (8.45-9.45)Pagi

  Tema/Tajuk Warisan Negara/Institusi Raja Standard Kandungan:

  6.1 Institusi Raja

  Standard Pembelajaran: 6.1.3 Menyatakan kedudukan raja pada masa kini.

  K 6.1.6 Menyatakan kepentingan mempertahankan institusi raja.

  Murid dapat mengetahui kedudukan raja dalam susun lapis masyarakat -Murid dapat menyatakan kedudukan raja pada masa kini. -Murid menyenaraikan 3/5 kepentingan mempertahankan Institusi raja. Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;

  1. Menerangkan kedudukan raja dalam susun lapis masyarakat pada masa kini.

  2. Memadan gelaran institusi raja di Malaysia mengikut negeri.

  3. Menyenaraikan 4 cara yang boleh dilakukan untuk menghargai institusi raja.

  Aktiviti

  1.Guru mempamerkan slide gambar menerusi ms power point dan bersoal jawab dengan murid. (TMK)

  2.Murid memadankan gambar dengan perkataan.

  3.Murid mencari maklumat di internet cara menghargai institusi raja.

  4.Rumusan dan nilai

  EMK

  Nilai Murni - Taat setia KPS - Elemen Asas Sejarah Dimensi Kewarganegaraan – Menghargai sejarah asal usul negara.

  TMK - belajar melalui TMK

  Kelas/Masa

  5 Setia (6.45-7.45) Pagi , 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

  Tema/Tajuk Warisan Negara/ Institusi Raja Standard Kandungan:

  6.1 Institusi Raja

  Standard Pembelajaran:

  6.1.4 Menyenaraikan negara-negara lain di Asia yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. K6.1.7 Menyatakan penghargaan terhadap institusi raja.

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menyenaraikan nama-nama negara di Asia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. ii.Memadankan gelaran ketua negara berdasarkan negara yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja. iii.Menulis 3 cara menunjukkan kesetiaan kepada raja.

  Aktiviti

  1. Guru mempamerkan gambar dan bersoal jawab dengan murid.

  2. Menonton tayangan video ’ Sistem Beraja di Asia’ (TMK) 3. Murid memadankan perkataan dalam kad aktiviti.

  4. Mencari maklumat cara menunjukkan taat setia kepada raja.

  5. Rumusan

  EMK

  Nilai Murni - Taat setia KPS - Elemen Asas Sejarah Dimensi Kewarganegaraan – Menghargai sejarah asal usul negara.

  Kelas/Masa

  5 Setia (6.45-7.45) Pagi , ,

  5 Baik (10.05-11.05)Pagi Tema/Tajuk Warisan Negara/ Institusi Raja Standard Kandungan:

  6.2 Agama Islam

  Standard Pembelajaran: 6.2.1 Menyatakan islam sebagai warisan negara.

  K6.2.5 Menyatakan peranan agama Islam dalam membentuk perpaduan.

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menceritakan kedatangan Islam ke Tanah Melayu menggunakan peta/glob. ii. Membuktikan Agama Islam sebagai warisan negara sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. iii.Menulis peranan Agama Islam dalam membentuk perpaduan menggunakan peta bulatan.

  Aktiviti

  1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan murid.

  2. Murid menceritakan kedatangan Islam menggunakan peta dan glob.

  3. Murid mencari maklumat dari bahan/laman web yang disediakan oleh guru.

  4. Perbincangan kumpulan- peranan Agama Islam dalam membentuk perpaduan.

  5. Rumusan/nilai

  EMK

  Nilai Murni - Taat beragama KPS - Susunan Masa Dimensi Kewarganegaraan – Menghormati kepelbagian agama

  Nilai Murni - Taat beragama KPS - Susunan Masa Dimensi Kewarganegaraan – Menghormati kepelbagian agama TMK - belajar melalui TMK

  Aktiviti

  EMK

  5. Rumusan/nilai

  4. Perbincangan kumpulan- nilai-nilai keagamaan.

  3. Murid melaporkan hasil temu bual.

  2. Murid bercerita berdasarkan slaid.

  1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan murid.

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menceritakan cara hidup bermasyarakat dalam Islam. ii. Melakukan temu bual dengan ahli keluarga cara mengeratkan hubungan dalam keluarga. (tugasan minggu lepas)

  Kelas/Masa

  Objektif

  K6.2.6 Menyatakan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan bagi membentuk masyarakat yang harmoni.

  Standard Pembelajaran: 6.2.3 Menyatakan cara hidup bermasyarakat dalam Islam.

  6.2 Agama Islam

  Tema/Tajuk Agama Islam/ Islam dan Masyarakat Standard Kandungan:

  5 Setia (6.45-7.45) Pagi Pagi,, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

  • Melaporkan hasil temu bual. iii.Menulis nilai-nilai keagamaan dalam bentuk peta pokok.

  Kelas/Masa

  5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

  Tema/Tajuk Agama Islam/ Islam dan Masyarakat Standard Kandungan:

  6.2 Agama Islam

  Standard Pembelajaran: 6.2.4 Menyatakan kesenian Islam di Malaysia.

  K6.2.7 Menyatakan kesenian Islam sebagai salah satu warisan Negara yang dibanggakan.

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menyenaraikan kesenian Islam yang terdapat di Malaysia. ii. Menyatakan corak seni bina Islam yang menjadi warisan Negara yang dibanggakan dalam bentuk peta buih. iii. Memadankan kesenian Islam yang menjadi salah satu warisan Negara yang dibanggakan.

  Aktiviti

  1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan murid.

  2. Murid bercerita berdasarkan slaid.

  3. Murid berbincang dalam kumpulan melengkapkan peta buih.

  4. Murid memadankan gambar dengan perkataan.

  5. Rumusan/nilai

  EMK

  Nilai Murni - Taat beragama KPS - Susunan Masa Dimensi Kewarganegaraan -Menghormati kepelbagaian agama TMK - belajar melalui TMK

  Kelas/Masa

  5 Setia (6.45 – 7.45) pagi

  Tema/Tajuk Bahasa Kebangsaan/ Asal Usul Bahasa Melayu Standard Kandungan:

  6.3 Bahasa Kebangsaan

  Standard Pembelajaran:

  6.3.1 Menyatakan asal usul Bahasa Melayu K6.3.4 Menyatakan Bahasa Melayu sebagai warisan negara yang dibanggakan.

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menceritakan asal usul perkembangan Bahasa Melayu berdasarkan peta. ii. Menyampaikan cerita rakyat yang berasal dari kepulauan Melayu. iii. Mengelaskan kosa kata mengikut pengaruh .bahasa asing

  Aktiviti

  1. Guru menunjukkan slaid video dan bersoal jawab dengan murid.

  2. Murid bercerita berdasarkan slaid.

  3. Murid berbincang dalam kumpulan melengkapkan peta pokok.

  4. Murid mencari kosa kata bahasa Melayu yang asli menggunakan aplikasi yang disediakan oleh guru.

  5. Rumusan/nilai 6. Murid menyanyi lagu ’Bahasa Jiwa Bangsa’.

  EMK

  Nilai Murni - memartabkan bahasa KPS - Isu dan masalah masa lalu Dimensi Kewarganegaraan - Mempertahankan warisan negara

  Kelas/Masa

  5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi

  Tema/Tajuk Tergugatnya Kedaultan Negara/Kedatangan Kuasa Luar Standard Kandungan:

  7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luar

  Standard Pembelajaran: 7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan campuur tangan di negara kita.

  7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang berada di bawah penjajahan dan campur tangan British.

  

K7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara kedaulatan dan kemakmuran negara kita.

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menyatakan kuasa luar yang pernah menjajah dan campur tangan di negara kita. ii. Menamakan negeri-negeri yang berada di bawah penjajahan dan campur tangan British. iii. Melengkapkan tempat kosong bagi menunjukkan kepentingan memelihara kedaulatan dan kemakmuran Negara.

  Aktiviti

  1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan murid.

  2. Murid bercerita berdasarkan slaid.

  3. Murid berbincang dalam kumpulan melengkapkan peta Penjajahan dan campur tangan British.

  4. Murid melengkapkan tempat kosong.

  5. Rumusan/nilai

  EMK

  Nilai Murni - Mencintai negara KPS - Elemen Asas Sejarah Dimensi Kewarganegaraan – Keterikatan Emosi Kepada

  Kelas/Masa

  5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi, 5 Baik (10.05-11.05)Pagi Tergugatnya Kedaultan Negara/Kekayaan hasil Bumi Negara

  Tema/Tajuk

  Kita

  Standard Kandungan:

  7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luar

  Standard Pembelajaran:

  7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur tangan British dalam pentadbiran dan ekonomi.

  K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alam untuk kemajuan negara kita.

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menceritakan penjajahan dan campur tangan British dalam pentadbiran kesan daripada ’Perjanjian Pangkor 1874’ ii. Menyatakan hasil bumi yang dikuasai oleh British iii. Melengkapkan peta urutan berkaitan dengan penjajahan dan campur tangan British dalam pentadbiran dan ekonomi di Tanah Melayu.

  Aktiviti

  1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan murid.

  2. Murid bercerita berdasarkan slaid.

  3. Murid berbincang dalam kumpulan melengkapkan peta Urutan Penjajahan dan campur tangan British dalam pentadbiran dan ekonomi.

  4. Rumusan/nilai

  EMK

  Nilai Murni - Mencintai negara KPS - Elemen Asas Sejarah Dimensi Kewarganegaraan – Keterikatan Emosi Kepada Negara

  Kelas/Masa

  2. Murid bercerita berdasarkan video.

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Keberanian dan semangat cintakan negara KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  4. Rumusan/nilai

  3. Murid berbincang melengkapkan peta buih .

  Aktiviti 1. Menonton video.

  5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi,

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menceritakan peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap British. ii. Menjelaskan melalui contoh rasa bangga terhadap perjuangan pemimpin terdahulu.

  Objektif

  K7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap perjuangan pemimpin terdahulu.

  Standard Pembelajaran: 7.2.2 Menyatakan peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap British.

  7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan Menentang British

  5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara/ Perjuangan Tokoh Tempatan

Standard Kandungan:

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  Kelas/Masa

  2. Murid bercerita berdasarkan slaid.

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Keberanian dan semangat cintakan negara KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  4. Rumusan/nilai

  3. Murid berbincang melengkapkan peta titi .

  1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan murid.

  5 Gemilang (8.45-9.45) Pagi,

  Aktiviti

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menamakan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajahan British. ii. Menamakan negeri-negeri yang terlibat dalam menentang British. iii. Menceritakan iktibar yang daripada perjuangan tokoh-tokoh tempatan.

  Objektif

  K7.2.4 Menyatakan iktibar yang diperoleh daripada perjuangan tokoh terdahulu.

  Standard Pembelajaran: 7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajahan British.

  7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan Menentang British

  5 Baik (10.05-11.05)Pagi

Tema/Tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara/ Perjuangan Tokoh Tempatan

Standard Kandungan:

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Kelas/Masa

  2. Murid bercerita berdasarkan slaid.

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Keberanian dan semangat cintakan negara KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  4. Rumusan/nilai

  3. Murid berbincang melengkapkan peta buih berganda .

  1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan murid.

  5 Setia (6.45-7.45)

  Aktiviti

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang membawa ke arah perjuangan kemerdekaan. ii. menjelaskan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang boleh dicontohi.

  Objektif

  K7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang boleh dicontohi.

  Standard Pembelajaran: 7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah perjuangan kemerdekaan.

  7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957

  

Tema/Tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara/ Perjuangan Tokoh Tempatan

Standard Kandungan:

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Kelas/Masa

  2. Murid bercerita berdasarkan slaid.

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Keberanian dan semangat cintakan negara KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  4. Rumusan/nilai

  3. Murid berbincang melengkapkan peta buih berganda .

  1. Guru menunjukkan slaid dan bersoal jawab dengan murid.

  5 Setia (6.45-7.45) pagi

  Aktiviti

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menyatakan nama-nama tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. ii. menjelaskan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang boleh dicontohi.

  Objektif

  K7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang boleh dicontohi.

  Standard Pembelajaran: 7.3.2 Menamakan tokoh-tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan.

  7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957

  

Tema/Tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara/ Perjuangan Tokoh Tempatan

Standard Kandungan:

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  Kelas/Masa

  5 Setia (6.45-7.45)

  Tema/Tajuk Analisis Soalan Peperiksaan Semester 1 Standard Kandungan:

  6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.3

  Standard Pembelajaran: Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Memperolehi pencapaian 50% dalam peperiksaan. ii. Menulis pembetulan dalam buku tulis.

  Aktiviti 1. Murid membaca soalan.

  2. Murid bersoal-jawab.

  3. Murid berbincang.

  4. Rumusan/nilai

  EMK

  Nilai Murni - Jujur KPS dan KBAT ENT - TMK

  Bahan Bantu Belajar

  Kertas Soalan Peperiksaan Semester 1

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  Kelas/Masa

  Aktiviti

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Bersyukur dan berusaha KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  2.Aktiviti jigsaw-problem solving 3.mencari maklumat dari bahan/ laman web yang disediakan oleh guru meletakkan YDPA mengikut negeri yang betul.

  1.Melihat gambar

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menjelaskan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara Malaysia melalui carta yang ditunjukkan oleh guru. ii. menjelaskan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara Malaysia melalui carta yang ditunjukkan oleh guru iii.menyenaraikan cara pelantikan Yang diPertuan Agong menyusun kedudukan Yang di-Pertuan Agong mengikut urutan dengan betul.

  5 Gemilang (8.45-9.45) pagi

  Objektif

  K8.1.5 Menyatakan kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan.

  8.1.2 Menyatakan cara pelantikan Yang di-Pertuan Agong.

  Standard Pembelajaran: 8.1.1 Menyatakan Yang di-Pertuan Agong sebagai institusi ketua negara Malaysia.

  8.0 Institusi Yang di-Pertuan Agong

  

Tema/Tajuk Yang di-Pertuan Agong/Cara Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

Standard Kandungan:

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Kelas/Masa

  5 Setia (6.45-7.45) pagi

  

Tema/Tajuk Yang di-Pertuan Agong/Cara Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

Standard Kandungan:

  8.0 Institusi Yang di-Pertuan Agong

  Standard Pembelajaran: 8.1.3 Menyenaraikan bidang kuasa Yang diPertuan Agong.

  K8.1.7 Menyatakan kepentingan menghormati pemimpin negara. .

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menjelaskan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Malaysia melalui carta yang ditunjukkan oleh guru. ii. menceritakan kepentingan menghormati pemimpin negara.

  Aktviti

  1.Melihat slide 2.Aktiviti menyenaraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.

  3.Mengisi peta bulatan.

  EMK

  Nilai Murni - Taat setia KPS dan KBAT ENT - TMK

  Bahan Bantu Belajar

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  Kelas/Masa

  5 Gemilang (8.45-9.45) pagi

  

Tema/Tajuk Yang di-Pertuan Agong/Cara Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

Standard Kandungan:

  8.0 Institusi Yang di-Pertuan Agong

  Standard Pembelajaran: 8.1.4 Menyatakan alat-alat kebesaran Yang diPertuan Agong dan Permaisuri Agong.

  

K8.1.6 Menjelaskan keunikan institusi Yang diPertuan Agong dalam sistem pemerintahan

di Malaysia. .

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menjelaskan tentang alat-alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong berdasarkan gambar. ii. menceritakan keunikan institusi Yang di-Pertuan Agong dalam sistem pemerintahan di Malaysia.

  Aktviti 1.Melihat gambar.

  2.Aktiviti menamakan alat-alat kebesaran.

  3.Bersoal jawab dengan rakan.

  EMK

  Nilai Murni - Taat setia KPS dan KBAT ENT - TMK

  Bahan Bantu Belajar

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  Kelas/Masa

  2.Aktiviti menyebut lambang pada Jata Negara.

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Taat setia KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  4. Melengkapkan peta bulatan dan bercerita tentang kepentingan menghormati Jata Negara.

  3.Bersoal jawab dengan rakan tentang makna lambang – lambang pada Jata Negara.

  Aktviti 1.Melihat video klip.

  5 Setia (6.45-7.45) pagi

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menyatakan lambang-lambang yang terdapat pada Jata Negara. ii. menerangkan makna lambang-lambang pada Jata Negara. iii. Menceritakan kepentingan menghormati Jata Negara.

  Objektif

  K9.1.4 Menyatakan kepentingan menghormati Jata Negara. .

  9.1.2 Menyatakan makna lambang-lambang pada Jata Negara.

  Standard Pembelajaran: 9.1.1 Menyenaraikan lambang pada Jata Negara.

  9.1 Jata Negara

  Tema/Tajuk Jata Negara Standard Kandungan:

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  Kelas/Masa

  2.Menamakan bendera kebangsaan.

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Taat setia KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  4. Menulis – tujuan bendera kebangsaan dikibarkan. kepentingan menghormati Jata Negara.

  3.Aktiviti kumpulan – sejarah penciptaan bendera kebangsaan.

  Aktviti 1.Melihat video klip.

  5 Setia (6.45-7.45) pagi

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menyebut nama bendera kebangsaan. ii. menceritakan sejarah penciptaan bendera kebangsaan. iii. Menerangkan 3 tujuan bendera kebangsaan dikibarkan.

  Objektif

  K9.2.6 Menyatakan tujuan bendera kebangsaan dikibarkan. .

  9.2.2 Menyatakan sejarah penciptaan bendera kebangsaan.

  Standard Pembelajaran: 9.2.1 Menyatakan nama bendera kebangsaan.

  9.2 Bendera Kebangsaan

  Tema/Tajuk Bendera Kebangsaan Standard Kandungan:

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  Kelas/Masa

  5 Setia (6.45-7.45) pagi

  Tema/Tajuk Bendera Kebangsaan Standard Kandungan:

  9.2 Bendera Kebangsaan Elemen K (kewarganegara

  Standard Pembelajaran:

  an) mesti 9.2.3 Menyatakan makna warna dan lambang pada bendera kebangsaan. dikahwinkan K9.2.8 Menyatakan bendera kebangsaan sebagai simbol perpaduan. dalam satu sesi . pdp

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menjelaskan tentang makna warna dan lambang pada

  Jelaskan apa yang bendera kebangsaan dengan tepat. terdapat dalam ii. mengemukakan pendapat bagaimana bendera kebangsaan St. Pembelajaran boleh dijadikan simbol perpaduan di negara kita.

  Aktviti

  1. Permainan Jigsaw Puzzle.(Meneka tajuk)

  2. Aktiviti misteri diriku – Menjelaskan makna warna dan lambang.

  3.Aktiviti kumpulan – membina peta bulatan.

  4. Penutup – Permainan Kotak Beracun Ringkaskan

  EMK

  Nilai Murni - Taat setia, Bersatu padu penulisan EMK KPS dan KBAT ENT - TMK

  Bahan Bantu Belajar

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

PENILAIAN PENGAJARAN DAN

  20 daripada 25 orang murid berjaya mencapai objektif PEMBELAJARAN yang disasarkan. Refleksi

  5 orang murid diberi bimbingan tambahan pada sesi pdp akan datang.

  Kelas/Masa

  1. Menonton video klip.(Meneka tajuk) 2. Meneka bendera-bendera negara di Asia Tenggara.

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Hormat , Bersatu padu KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  4. Penutup – Kuiz Sejarah

  3.Aktiviti kumpulan – membina peta bulatan.

  Aktviti

  5 Gemilang (8.45-9.45) pagi

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menyatakan bendera kebangsaan negara-negara di Asia Tenggara dengan betul. ii. menyatakan kepentingan menghormati bendera kebangsaan.

  Objektif

  K9.2.7 Menjelaskan kepentingan menghormati bendera kebangsaan.

  Standard Pembelajaran: 9.2.5 Mengenal bendera kebangsaan Negara-negara di Asia Tenggara.

  9.2 Bendera Kebangsaan

  Tema/Tajuk Bendera Kebangsaan/ Identiti Serantau Standard Kandungan:

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  Kelas/Masa

  5 Setia (6.45-7.45) pagi

  Tema/Tajuk Lagu Kebangsaan/ Identiti Serantau Standard Kandungan:

9.3 Lagu Kebangsaan

  K9.2.8 Menyatakan lagu kebangsaan sebagai simbol perpaduan.

  Objektif

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menceritakan peranan lagu kebangsaan. ii. menjelaskan kepentingan lagu kebangsaan dalam membentuk perpaduan di kalangan rakyat dalam bentuk peta bulatan.

  Aktviti

  1. Menonton video klip.(Meneka tajuk)

  Standard Pembelajaran: 9.3.5 Menyatakan kepentingan lagu kebangsaan.

  3.Aktiviti kumpulan – membina peta bulatan.

  4. Penutup – Kuiz Sejarah

  EMK

  Nilai Murni - Hormat , Bersatu padu KPS dan KBAT ENT - TMK

  Bahan Bantu Belajar

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Refleksi

  2. Murid bercerita tentang peranan lagu kebangsaan berdasarkan video yang ditonton.

  Kelas/Masa

9.34 Bahasa Melayu

  3.Aktiviti kumpulan – membina peta bulatan.

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Hormat , Bersatu padu KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  4. Penutup – Kuiz Sejarah

  2. Murid bercerita tentang kedudukan bahasa Melayu berdasarkan video yang ditonton.

  5 Setia (6.45-7.45) pagi

  Aktviti 1. Menonton video klip.

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menjelaskan kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan berdasarkan video klip. ii. menceritakan dengan rasa bangga menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan dan penulisan.

   Objektif

  

K9.4.4 Menyatakan rasa bangga menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan dan

penulisan.

  Standard Pembelajaran: 9.4.1 Menyatakan kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan.

  Tema/Tajuk Bahasa Melayu/ Bahasa Melayu dalam perlembagaan Standard Kandungan:

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Kelas/Masa

9.5 Bunga Kebangsaan

9.5.4 Mengenal pasti bunga kebangsaan negara di Asia Tenggara

  4. Penutup – Kuiz Sejarah

  Komputer, LCD, kad gambar, kad aktiviti, ms Power point

  Bahan Bantu Belajar

  Nilai Murni - Hormat , Bersatu padu KPS dan KBAT ENT - TMK

  EMK

  3.Aktiviti kumpulan – membina peta bulatan.

  5 Setia (6.45-7.45) pagi

  2. Murid bercerita berdasarkan video.

  Aktviti 1. Menonton video klip.

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. menerangkan bunga kebangsaan negara-negara di Asia Tenggara. ii. menceritakan dengan rasa bangga terhadap bunga kebangsaan yang dijadikan lambang dalam pelbagai urusan.

   Objektif

  

K9.5.7 Menyatakan kebanggaan bunga kebangsaan dijadikan lambang dalam

pelbagai urusan.

  Standard Pembelajaran:

  Tema/Tajuk Identiti Negara Kita/ Bunga Kebangsaan Standard Kandungan:

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2016-09-17

Dokumen yang terkait

RPH Sejarah Tahun 5 - Sumber Pendidikan A.rph..

Gratis

Feedback