Notulen Rapat Seminar

Gratis

5
10
1
1 year ago
Preview
Full text

  Notulen Rapat Seminar

  Pernah menghadiri sebuah seminar? Dalam sebuah seminar pasti ada seseorang yang bertugas untuk menulis notulen. Berikut ini contoh notulen rapat seminar yang bisa dijadikan referensi: Tema Seminar : Komunikasi dalam Pandangan Islam Hari/ Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018 Pukul : 10.00-selesai Tempat : Artoz Hall lantai 2 Notulen : Sri Mayang

  

  Notulensi Seminar : Komunikasi Islam sebagai komunikasi yang dibangun dan tunduk di atas landasan dan prinsip nilai-nilai Islam yang ramah, damai, tidak kasar dan santun. Selayaknya harus mampu menghadirkan kenyamanan baik bagi komunikasikan maupun komunikator. Karakter komunikasi dalam Islam bersumber dari dua pedoman utama umat Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

  Pemimpin Rapat, Notulis, Imam Hamdani Sri

Dokumen baru