CONTOH SOAL DAN KUNCI JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER II BAHASA INDONESIA KELAS VII SMP

13196  Download (283)

Full text

(1)

www.informasiguru.com

CONTOH SOAL DAN KUNCI JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER II

BAHASA INDONESIA KELAS VII SMP/MTs KURIKULUM 2013

(2)

www.informasiguru.com

SOAL PILIHAN GANDA

1. Berikut ini yang bukan merupakan puisi rakyat

A. Pantun

B. Syair

C. Gurindam

D. Deklamasi

2. Bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali digunakan pada saat sekarang adalah

A. Pantun

B. Syair

C. Gurindam

D. Deklamasi

3. Puisi lama biasanya disampaikan dengan cara

A. Mulut ke mulut

B. Media massa

C. Pertunjukan seni

D. Titah raja

4. Pengulangan kata yang bisa di awal maupun akhir sajak disebut dengan

A. Pantun

B. Gurindam

C. Rima

D. Puisi

5. Gurindam adalah jenis puisi lama yang berasal dari

A. Pakistan

B. Bangladesh

C. Malaysia

D. India

6. Cahari olehmu akan sahabat

yang boleh dijadikan obat

Di atas adalah contoh puisi lama berupa

A. Pantun

B. Syair

C. Gurindam

D. Deklamasi

7. Inilah gerangan suatu madah

(3)

www.informasiguru.com

Ialah perahu tamsil hidupmu Tiadalah berapa lama hidupmu Ke akhirat jua kekal hidupmu

Hai muda arif budiman

Hasilkan kemudi dengan pedoman Alat perahumu jua kerjakan Itulah jalan membetuli insan

Perteguh jua alat perahumu Hasilkan bekal air dan kayu Dayung pengayuh taruh di situ Supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar Angkatlah pula sauh dan layar Pada beras bekal jantanlah taksir Niscaya sempurna jalan yang kabir

Di atas adalah contoh puisi lama berupa:

A. Pantun

B. Syair

C. Gurindam

D. Deklamasi

8. Fungsi pantun di hampir semua daerah adalah sama, yaitu untuk

A. Bercanda dan bergembira

B. Belajar dengan ceria

C. Mendidik dan menghibur

D. Mengenalkan pribadi pada kearifan lokal

9. Baris pertama dan kedua dalam pantun adalah berupa

A. Anjuran

B. Perkenalan

C. Isi

D. Sampiran

10.Baris ketiga dan keempat dalam pantun merupakan

A. Anjuran

B. Perkenalan

C. Isi

D. Sampiran

11.Puisi lama yang masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara adalah

(4)

www.informasiguru.com

B. Gurindam

C. Deklamasi

D. Syair

12.Semua baris dalam syair adalah

A. Isi

B. Perkenalan

C. Anjuran

D. Nasehat

13.Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas melayu adalah

A. Fahri Hamzah

B. Hamzah Fanani

C. P. Ramli

D. Hamzah Fansuri

14.Berikut ini yang bukan merupakan isi dari gurindam adalah

A. Nasihat

B. Cerita

C. Filofofi hidup

D. Kata-kata mutiara

15.Pantun dikenal dengan berbagai nama di berbagai bahasa di Nusantara. Dalam

bahasa Jawa, pantun dikenal dengan sebutan

A. Tonton

B. Tuntun

C. Pantun

D. Pinuntun

16.Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur

A. Drama

B. Peran

C. Fiksi

D. Cerita

17.Kisah Kancil Mencuri Ketimun merupakan cerita fiksi yang digolongkan sebagai

A. Epos

B. Cerita nasihat

C. Fabel

D. Cerita pengantar tidur

18.Tokoh dalam fabel adalah

A. Malaikat

B. Jin

C. Binatang

D. Manusia

19.Berikut yang bukan merupakan latar dari fabel adalah

(5)

www.informasiguru.com

B. Hutan

C. Gedung

D. Sungai

20.Alur pada tabel biasanya merupakan alur

A. Mundur

B. Menyamping

C. Menyilang

D. Maju

21.Pesan moral dalam fabel yang secara jelas dipaparkan dalam cerita disebut dengan

pesan

A. Implisit

B. Berantai

C. Eksplisit

D. Arif bijaksana

22.Seekor kucing kecil yang sedang merayakan ulang tahunnya merasa gembira karena

teman-teman kucingnya ikut merayakannya bersama-sama.

Petikan cerita di atas merupakan bentuk fabel:

A. Adaptasi

B. Alami

C. Fiksi

D. Narasi

23.Bacalah teks berikut dengan seksama!

Kucing tiga warna yang sombong tersebut merasa bersedih dengan kehadiran kucing

baru yang ternyata bulunya lebih indah.

Watak sombong akan membuat kita merasa bersedih pada saat ada yang melebihi

kita dan bergembira manakala ada yang di bawah kita.

Petikan fabel di atas digolongkan sebagai

A. Fabel tanpa koda

B. Fabel dengan koda

(6)

www.informasiguru.com

GAJAH YANG BAIK HATI

Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si Kancil, Gajah, dan lainnya

seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air.

Di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir

panjang dia angsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil sangat ceroboh, dia tidak

berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat

tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya

sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil

mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu Kancil mulai merasa kedinginan.

“ekara g apakah ka u sudah sadar? Da aka berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng dan per uata ya g erugika i ata g lai ? Be ar Pak Gajah, saya e ar-benar erja ji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas Kancil berkata. Teri a kasih Pak Gajah!

Saya tidak akan pernah elupaka ke aika u i i.

Sejak itu Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti

yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang binatang yang lainya. Memang kita

harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita

akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan

Dari fabel di atas, bagian orientasi berada pada paragraf

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(7)

www.informasiguru.com

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

27.Dari fabel di atas, bagian komplikasi sampai klimaks terdapat pada paragraf

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

28.Dari fabel di atas, bagian resolusi terdapat pada paragraf

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

29.Sifat dari penggunaan bahasa pada fabel adalah

A. Khayalan

B. Kenyataan

C. Nonfiksi

D. Realita

30.Contoh kalimat langsung dalam fabel adalah sebagai berikut

A. Suatu saat di hutan rimba, hiduplah seekor kucing mungil yang menggemaskan

B. Si Kucing kemudian menangis menyadari kebodohannya sendiri

C. Si Kucing lupa bahwa di atas langit masih ada langit

D. ͞Apa yang kau sangka lebih hebat dari bulu-buluku yang indah nan molek ini?͟ teriak Si Kucing

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in