MK Mo ta cong viec giam sat ban hang dai ly

Teks penuh

(1)
(2)

LOGO COMPANY NAME Adress:

Phone: Email:

Code : Version : 1.0 Dated :

Page : Page 2 of 2

Document name:

IV/ Tiêu chun:

1. Tốt nghiệp lớp 12 trở lên.

2. Ít nhất kinh nghiệm 2 năm bán hàng.

3. Khả năng quản lý, giám sát kiểm tra công việc. 4. Giao tiếp tốt.

5. Vi tính văn phòng. 6. Tiếng anh trình độ A.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...