PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI MESIN PENDINGIN KOMPRESI UAP BERBASIS AC MOBIL.

Gratis

0
0
7
2 years ago
Preview
Full text
"d.H$I"%,*',6T"1H3If MOBIT, liT#;fl . Dljlrx $r4!i sdd sfr ssar utorMotsrdr roddioirli*tuj&q L[.IASEKIYoLAI'DA FI.II'rLTN TTINIK. UNJVERSIAi ANfu, PADANG,2009 d fufufuleei:'fublfrepfuhghbrye@epddiqal.h d.@ N@bbt d4tu bdM Emdiwtb bt t'ripM 'ntud sda tntudtu teta! br@ b@atu, ,.d. ^dM sbkn yp4 'ddch ibdLnam*bhikw$q'gbfudu fu@ekp@iefuafutkl.h.@fua.UMk@.hall^.bda^l' 6tu tu un ec etut'BtM M6 crhn hi ktdh dib@t tu ckt 4t sd.w attu d@ dktu Pt44iu dryt E$etut d@ tujo et@ &@ da@tuD Feai d{k '6wi peat trslhrh$hF tu;roqrc5 @lEft se Dflsujd btslsruDoq !! roglne ,r dind!&o rd oer* rujluer r Liio,!ps hi brid v2g-- sipi dd Fhi!tu dd o€Ditumi rdh bjllr(b! uji ,.rD @F3@, dn F&!ibnD6juPdtrt^cndi n. Ac hd , hjni rddid*4 hr n ditonhn 0d a'&..r. k Pqecos bd6i A]!r uji Msii I(ISIMPLTLAN DAN S,ARAN ad ujr y@s dnocners rLd Nn{ ds !6 hi' rd. distBiF 1]hshttod@d#ErisldiFes' tsEbr&!dJjudib4$oc r!d!brhc$.b!@ruegjnJsjBq 4 $dor ek'jz &Ft djhdko$u4F6bats4ijp 5 Did tuGseor yor diFki Gn Fd dd uii Ftu Flsjis &i tsn!tu &!d R 1ra a dins sdd, tutha6ran6 tn Erct4ot|g r.&d?@p.'{ru bb siLq & s'eIod/e']b/mUsDhqi&w.&dteh 2 R.tieen tu PcEbtuBin l9x1Pq'qfubw|tfudya?6aj6:

Dokumen baru