MK Nhan vien Phuc tra CL SP

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

M

M

Ô

Ô

T

T

C

C

Ô

Ô

N

N

G

G

V

V

I

I

C

C

NHAN VIEN PHUC TRA CHAT LUONG SAN PHAM

I/ YÊU CẦU:

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành hoặc tương đương.

2. Đào tạo:

sinh ngoài hoạt động công việc.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :