TRANH HẰNG SỬA SKKN Thi

 0  0  51  2018-01-06 21:24:25 Laporkan dokumen yang dilanggar
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ HẰNG THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN DẠY TRẺ MẪU GIÁO LỚN KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ Ở TRƯỜNG MẦM NON BÀI TẬP NGHIỆP VỤ Thái Nguyên 36- Năm 2013 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÝ THỊ DUYÊN THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN DẠY TRẺ MẪU GIÁO LỚN KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ Ở TRƯỜNG MẦM NON BÀI TẬP NGHIỆP VỤ Chuyên ngành: GIÁO DỤC MẦM NON NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:Ths. Nguyễn Thị Hoa Thái Nguyên -Năm 2013 36 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU.Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Đặc điểm tâm- sinh lý của trẻ mẫu giáo lớn.1.1.1. Đặc điểm sinh lý của trẻ mẫu giáo lớn.1.1.2. Đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo lớn.1.2. Cơ sở giáo dục học.1.3. Cơ sở văn học.Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ Ở TRƯỜNG MẦM NON.2.1. Khái quát về trường mầm non.2.2. Thực trạng dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ ở trường mầm non.2.2.1. Mục đích điều tra.2.2.2. Cách thức điều tra.2.2.3. Kết quả điều tra.Chương 3. THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN DẠY TRẺ MẪU GIÁO LỚN K Ể CHUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ Ở TRƯỜNG MẦM NON.3.1. Một số yêu cầu trong hoạt động dạy trẻ mẫu giáo l ớn k ể chuy ện c ổ tích thần kỳ 3.1.1. Yêu cầu về cơ sở vật chất.3.1.2. Yêu cầu đối với giáo viên 3.2. Thiết kế một số giáo án dạy trẻ mẫu giáo lớn kể truyện cổ tích thần kỳ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN.I. KẾT LUẬN.II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT.TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 36 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Văn học là suối nguồn của tri thức, là kinh nghiệm sống mà con người cần tiếp thu và phát triển. Văn học có vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục trẻ em mầm non nói riêng, nó là phương tiện để giáo dục con người. Trong chương trình văn học Việt Nam truyện là món ăn tinh thần không th ể thiếu đối với trẻ mầm non. Truyện giúp các em hiểu được cuộc sống hiện thực của cha ông ta. Truyện có ý nghĩa giáo dục lớn, giáo dục về tư tưởng tình cảm, trân trọng những con người lao động, yêu quê hương đất nước, sống trung thực, chăm chỉ, ghét cái ác, yêu cái thiện, ở hiền gặp lành. Truyện được trẻ em rất yêu thích và nó góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Những câu chuyện cổ tích có một vai trò rõ ràng trong vi ệc kh ơi m ở trí t ưởng tượng của trẻ nhỏ, chúng cũng có ích bấy nhiêu khi giúp tr ẻ nh ỏ đ ối m ặt v ới các lo sợ mà các bé chưa thể diễn đạt được. Nhà nghiên c ứu nổi ti ếng v ề tâm lý h ọc trẻ em Bruno Bettelheim tin rằng những câu chuyện cổ tích đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của trẻ nhỏ bởi nhân vật chính trong các câu chuy ện -nhi ều trong số đó chính là trẻ em -giống như 1 hình tượng mô phỏng khả năng vượt qua hay thậm chí dành được thành công lớn khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Kết quả kiểm nghiệm tốt nhất cho sự thành công của một câu chuyện cho trẻ em không phải là chúng có những bài học sâu xa không hay chúng có ngu ồn gốc từ đâu, mà là liệu chúng có làm trẻ thích thú và đòi được nghe thêm nữa hay không. Hầu hết các chuyện cổ tích đem lại cho trẻ sự thích thú, dễ chịu, khuyến khích trí tưởng tượng của chúng theo những cách riêng mà những tác gi ả hi ện đ ại chỉ có thể mơ ước đến chứ không làm nổi. 36 Dạy trẻ kể lại chuyện là một dạng tiết học tổ chức cho trẻ hoạt động văn học nghệ thuật. Tổ chức cho trẻ hoạt động kể chuyện tốt sẽ giúp trẻ hiểu sâu hơn tác phẩm văn học, phát huy tính tích cực cá nhân. Truyện c ổ tích chi ếm s ố lượng lớn trong nội dung cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Vì th ế số ti ết dạy trẻ kể chuyện cổ tích tương đối nhiều trong mạng nội dung cho tr ẻ làm quen với tác phẩm văn học. Tuy nhiên trên thực tế, việc dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích ở các trường mầm non chưa thực sự đạt hiệu quả cao, các biện pháp đưa vào trong tiết học dạy trẻ kể chuyện chưa thật hợp lí, chưa phát huy hết lợi ích của hoạt động kể chuyện cổ tích và trẻ còn thụ động trong nh ững gi ờ h ọc này Xuất phát từ những lí do trên, cùng hy vọng những ý ki ến nh ỏ c ủa mình s ẽ góp phần nâng cao chất lượng cho hoạt động dạy trẻ mẫu giáo l ớn k ể l ại chuy ện cổ tích. Tôi xin lựa chọn nghiên cứu đề tài: Thiết kể một số giáo án dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ ở trường mầm non”.2. Lịch sử vấn đề Hiện nay, vấn đề dạy trẻ kể chuyện ở trường mầm non được các nhà nghiên cứu nhiều nước quan tâm. Trong quá trình tìm hiểu cơ sở lí luận cho đề tài, tôi đã tiếp xúc với một số công trình nghiên cứu như: Hà Nguyễn Kim Giang trong cuốn “Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học”,năm 2002 và thông báo khoa học “Phương pháp cơ bản cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học”,1-1994).Tác giả đã nhấn mạnh đến việc phát huy tính tích cực của chủ thể tiếp nhận và đặc biệt chú ý đến phương pháp đ ọc và k ể chuy ện có nghệ thuật, coi đó là phương pháp rất cơ bản và chủ đạo trong quá trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Khi nói đến nội dung của phương pháp k ể chuyện tác giả đã đưa ra quan niệm về việc kể chuyện cho trẻ một cách rất dễ dàng, cụ thể và có tính chất quyết định cho việc dạy trẻ kể chuyện. Nguyễn Thu Thủy trong cuốn “Giáo dục trẻ mẫu giáo qua thơ và truyện”,năm 1976. Sách có 3 chương, trong chương 2: Kể và đọc truy ện cho tr ẻ m ẫu giáo” tác giả đã đề cập tới một số vấn đề: 36 Tìm hiểu tác phẩm văn học là các tác phẩm văn xuôi: Tác phẩm văn học dân gian Việt Nam. Truyện do các nhà văn trong và ngoài nước viết cho trẻ, truyện dân gian các nước. Kể và đọc truyện cho trẻ nghe: chú ý đến cường độ, âm vang của giọng, ngắt giọng, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt Dạy trẻ kể chuyện được tiến hành qua các bước: giáo viên giới thiệu tác phẩm, giúp trẻ hiểu tác phẩm, đàm thoại về tác phẩm, trẻ kể lại tác phẩm. Các phương pháp thể hiện khi kể chuyện cho trẻ là trực quan (ảnh, tranh vẽ, mô hình, rối, và những khung cảnh gần gũi xung quanh trẻ) và đàm tho ại gi ới thi ệu tác phẩm, đàm thoại để hiểu tác phẩm. Ở đây tác giả đã đưa ra m ột s ố ph ương pháp chung nhưng hoạt động của trẻ thì nhắc tới rất ít. Các tác giả Cao Đức Tiến, Nguyễn Thị Diệu Lam, Lê Thị Ánh Tuyết trong cuốn “Văn học và phương pháp cho trẻ làm quen với văn học ”Hà Nội, 1993. Ở phần thứ VI: Phương pháp giúp trẻ làm quen với tác ph ẩm văn h ọc tác gi ả đã đ ề cập đến: Các thủ thuật đọc và kể diễn cảm. Các phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Các hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Các tác giả đã nêu ra một số vấn đề: Các thủ thuật kể diễn cảm bao gồm: Xác định và sử d ụng đúng gi ọng c ơ bản, ngắt giọng, nhịp điệu, cường độ giọng, cử chỉ Dạy trẻ kể chuyện: Trong tiết học việc dạy trẻ kể chuyện được ti ến hành theo trình tự (Gây hứng thú cho trẻ bằng con rối, tranh ảnh, hội thoại ngắn để dẫn dắt đến câu chuyện, giới thiệu tên câu chuyện, tiếp đó cô kể câu chuyện 2-3 lần, tóm tắt nội dung tắt nội dung câu chuyện, sau đó đặt hệ thống câu h ỏi theo nội dung câu chuyện).Kết thúc giờ học có thể cho trẻ vẽ tranh nhân vật trong truyện. 36 Trong cuốn sách này, dạng tiết dạy trẻ kể lại chuyện và các bi ện pháp h ữu hiệu cho dạng tiết học này thì ít được nhắc đến. Mặt khác, qua thùc hiÖn chuyªn ®Ò lµm quen v¨n häc ®îc tËp huÊn chuyªn ®Ò, gi¸o viªn ®îc n¾m ®îc ph¬ng ph¸p h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc, nhiÒu c« gi¸o cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i hay, c¸i ®Ñp trong c©u chuyÖn vµ biÕt thÓ hiÖn nã b»ng n¨ng lùc s ph¹m cña m×nh víi giäng ®äc th¬ truyÒn c¶m ®Çy s¸ng t¹o, t¹o ra nh÷ng c¶m xóc cho trÎ høng thó khi tiÕp xóc víi c¸c câu chuyÖn mÉu gi¸o. Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè gi¸o viªn kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸c t¸c phÈm chuyÖn cßn h¹n chÕ, giäng ®äc vµ c¸ch phèi hîp ¸nh m¾t, cö chØ, iÖu bé, minh ho¹ cha béc lé c¶m xóc hÊp dÉn cuèn hót trÎ, ph¬ng ph¸p lång ghÐp tÝch hîp cha linh ho¹t s¸ng t¹o kÕt qu¶ trÎ cha cao, trÎ cha thùc sù say mª, hµo høng, sö dông ®å dïng d¹y häc cha cã khoa häc, dÉn ®Õn giê häc trÎ Ýt tËp trung chó ý hiÖu qu¶ trªn tiÕt häc cha cao. Qua thùc tế gi¶ng d¹y ë trêng mÇm non Bộc Bố t«i nhËn thÊy bé m«n lµm quen v¨n häc đặc biệt là dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ cã tÇm quan träng trong viÖc ph¸t triÓn nhËn thøc, gi¸o dôc ®¹o ®øc, gi¸o dôc thÈm mü vµ th«ng qua kÓ chuyÖn lµm giµu vèn tõ cho trÎ, rÌn luyÖn kh¶ n¨ng ph¸t ©m vµ c¸ch diÔn ®¹t m¹ch l¹c. C¸c t¸c phÈm chØ cã thÓ ph¸t huy t¸c dông cña nã khi c« biÕt truyền t¶i ®îc t tëng c¶m xóc cña t¸c gi¶ vµ néi dung t¸c phÈm th«ng qua c¸c h×nh thøc nghÖ thuËt hÊp dÉn, phong phó, a d¹ng. Th«ng qua c©u chuyÖn ,c« gi¸o nh»m truyÒn t¶i cho trÎ néi dung cña c©u chuyÖn ,th«ng qua c©u chuyÖn gi¸o dôc trÎ 36 nh÷ng bµi häc mµ néi dung c©u chuyÖn gi¸o dôc trÎ nh÷ng bµi häc mµ néi dung c©u chuyÖn ph¶n ¸nh .Gióp trÎ hiÓu ®îc nh÷ng tõ khã hiÓu cã trong c©u chuyÖn .D¹y trÎ tËp tr¶ lêi c©u hái theo hÖ thèng c©u hái ng¾n gän ,dÔ hiÓu gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷ lµm phong phó vèn tõ vµ më réng tÇm hiÓu biÕt cña trÎ. D¹y trÎ biÕt c¶m thô c¸i hay ,c¸i ®Ñp trong c©u chuyÖn còng nh c¸i hay ,c¸i ®Ñp trong cuéc sèng hµng ngµy ,vÎ ®Ñp cña t©m hån ,vÎ ®Ñp trong giao tiÕp øng xö .D¹y trÎ biÕt t¸i t¹o l¹i l¹i néi dung c©u chuyÖn ,gióp trÎ h×nh thµnh kü n¨ng ghi nhí cã chñ ®Þnh mÆt kh¸c cßn gióp trÎ ph¸t ©m chuÈn x¸c, râ rµng, m¹ch l¹c khi giao tiÕp .D¹y trÎ biÕt t¸i t¹o l¹i néi dung c©u chuyÖn b»ng h×nh thøc ®ãng kÞch ,h×nh thøc nµy gióp trÎ ®îc nhËp vai, îc hoµ m×nh vµo trong thÕ giíi cæ tÝch .Các công trình nghiên cứu trên đề cập đến vị trí, vai trò của truyện cổ tích trong giáo dục trẻ mẫu giáo và hoạt động cho trẻ làm quen v ới tác ph ẩm văn h ọc, đưa ra các phương pháp, thủ thuật, biện pháp dạy trẻ kể chuyện nh ưng vi ệc d ạy trẻ kể chuyện cổ tích chưa có công trình nghiên cứu cụ thể, ch ưa có các bi ện pháp cụ thể tiến hành trong khi tổ chức cho trẻ kể chuyện cổ tích. Trên cơ sở tiếp thu những thành tựu, ý kiến của những công trình trên và th ực tr ạng d ạy tr ẻ m ẫu giáo lớn kể lại chuyện cổ tích, tôi mạnh dạn tiến hành nghiên cứu :Thiết kế một số giáo án dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ ở tr ường mầm non” và đưa ra một số ý kiến đề xuất. 3. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng dạy trẻ mẫu giáo kể chuyện cổ tích thần kỳ và, trên c ơ s ở đó thiết kế một số giáo án dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ ở tr ường mầm non nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy trẻ kể chuyện cổ tích. 4. Đối tượng nghiên cứu 36 Thiết kế một số giáo án dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ ở trường mầm non. 5. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động cho tr ẻ m ẫu giáo l ớn làm quen v ới truyện cổ tích thần kỳ ở trường mầm non, từ đó nắm được tình hình hoạt động dạy và học văn học dân gian ở trường mầm non, Tìm ra nguyên nhân của thực trạng và thiết kế một số giáo án dạy tr ẻ m ẫu giáo lớn truyện cổ tich thần kỳ ở trường mầm non. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu -Nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài -Thực trạng tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo l ớn làm quen v ới truy ện c ổ tích thần kỳ ở trường mầm non. Thiết kế một số giáo án dạy trẻ mẫu giáo lớn truyện cổ tich th ần kỳ ở trường mầm non. 7. Phương pháp nghiên cứu +Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Đọc và nghiên cứu một số tài liệu nhằm thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa lí thuy ết. S ử d ụng nhóm phương pháp lí thuyết này nhằm tìm kiếm những thông tin có liên quan để giải quyết những vấn đề làm cơ sở lí luận của đề tài. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra viết (anket):Nhằm tìm hi ểu v ề th ực tr ạng t ổ ch ức hoạt động cho trẻ mẫu giáo lớn làm quen với truyện cổ tich loài v ật ở tr ường mầm non thông qua phiếu điều tra ở giáo viên. Phương pháp quan sát: Trong quá trình nghiên c ứu t ập trung quan sát nh ững giờ học tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, đặc biệt là các ti ết cho trẻ làm quen với truyện cổ tich loài vật của các lớp mẫu giáo l ớn t ại tr ường m ầm non. 36 Phương pháp trò chuyện( đàm thoại):Trò chuyện và phỏng vấn trực tiếp giáo viên giảng dạy để lấy thêm thông tin, tài liệu phục vụ việc nghiên cứu đề tài. Nhóm phương pháp thống kê toán học: Khi đã có số liệu từ quá trình điều tra tiến hành thống kê, phân loại số liệu theo nh ững tiêu chí đánh giá c ụ th ể, từ đó phân tích và đưa ra những kết luận cần thiết. 8. Cấu trúc đề tài Đề tài gồm 2 phần chính: PHẦN MỞ ĐẦU +PHẦN NỘI DUNG -Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài nghiên cứu -Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo l ớn làm quen với truyện cổ tich thần kỳ ở trường mầm non. Chương 3: Thiết kế một số giáo án dạy tr ẻ mẫu giáo l ớn k ể chuy ện c ổ tích thần kỳ ở trường mầm non. KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Đặc điểm tâm- sinh lý của trẻ mẫu giáo lớn 1.1.1. Đặc điểm sinh lý học Ở trẻ mẫu giáo lớn hệ thần kinh phát triển tương đối hoàn thi ện t ương đ ối hoàn thiện, bộ não của trẻ không khác người trưởng thành là bao nhiêu. Với trên một tỷ rưỡi tế bào thần kinh và hàng vạn tế bào phụ trợ khác trong bán cầu đại não. Trẻ đã thể hiện năng lực qua các hoạt động tổng hợp l ời nói, quan sát, chú ý ghi nhớ, tưởng tượng tư duy. Trẻ lứa tuổi này đã nắm vững ngôn ng ữ và s ử d ụng như một hệ thống tín hiệu. Điều này giúp cho trẻ hình thành nhiều hình thức thích 36 nghi phong phú với môi trường, làm giàu vốn kinh nghiệm sống và làm cho trí tu ệ trẻ phát triển hơn. Khi có kích thích tác động vào cơ thể(những cảm xúc vui, buồn, gi ận d ữ.thì có quá trình thần kinh tương ứng xuất hiện ở não và tái tạo nên những biến đổi tương ứng trong toàn bộ cơ thể đạc biệt là sự thay đổi của nhịp tim. Nh ịp tim c ủa trẻ mẫu giáo lớn là 120lần/ 1 phút. Đặc điểm hệ thần kinh của trẻ mẫu giáo lớn là: Các sợi giây thần kinh chứa myelin hóa xong, tốc độ d ẫn truy ền xung động thần kinh còn chậm. Sự dẫn truyền xung thần kinh trong hệ thần kinh còn ch ậm và ch ưa chính xác. Vì vậy các vận động của trẻ giai đoạn đầu mang tính toàn cục, hoặc từng mảng. Mối liên hệ của vỏ não và dưới vỏ não chưa chặt chẽ. Trẻ nhớ hành động bằng tình cảm là chính Các loại hình thần kinh gồm: Loại mạnh và cân bằng, loại mạnh và không cân bằng, loại cân bằng và linh hoạt, loại yếu đã có những ảnh hưởng t ới vi ệc cho trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích. Các loại hình thần kinh gồm: Loại mạnh và cân bằng, loại mạnh và không cân bằng, loại cân bằng và linh hoạt, loại yếu đã có những ảnh hưởng t ới vi ệc cho trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích. Các phản xạ có điều kiện đã được hình thành và dần củng cố, bền v ững cùng các kĩ năng, kĩ xảo. Hệ thống tín hiệu 1 và 2 đã được củng cố, nhờ ưu thế của hệ thống tín hiệu 2 nên trẻ mẫu giáo lớn có thể tham gia vào hoạt động k ể chuyện cổ tích ở trường mầm non. 36 Các cơ quan và các hệ cơ quan đang dần hoàn thiện là điều kiện thuận lợi về thể chất và sinh lý cho trẻ mẫu giáo lớn để trẻ có thể tham gia các hoạt động ở trường mầm non. Đặc biệt là cơ quan phát âm cũng đã hoàn thi ện, kh ả năng thích giác phát triển mạnh, trẻ nghe rất tinh đó chính là ti ền đ ề d ạy tr ẻ nghe và nói. S ự trưởng thành của hệ thần kinh và sự hoàn thiện của các cơ quan trong c ơ th ể (tuần hoàn, hô hấp, vận động )Cả về lượng lẫn chất là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động dạy kể chuyện cổ tích cho trẻ. 1.1.2. Đặc điểm tâm lý học 1.1.2.1. Tư duy Bước sang tuổi mẫu giáo lớn trẻ có một bước ngoặt rất cơ bản. Đó là quá trình chuyển từ tư duy bình diện bên ngoài vào bình di ện bên trong, t ức là chuy ển từ tư duy trực quan hành động sang tư duy trực quan hình tượng. Ki ểu t ư duy này tạo ra cho trẻ một khả năng phản ánh những mối quan hệ tồn t ại khách quan, không bị phụ thuộc vào hành động háy ý muốn chủ quan của bản thân đứa tr ẻ. Sự phản ánh mối quan hệ khách quan là điều kiện cần thiết đ ể tr ẻ v ượt qua m ọi khuân khổ của việc tìm hiểu từng sự việc riêng lẻ với những thuộc tính sinh đ ộng của chúng để đạt tới tri thức khái quát. Tư duy trực quan sơ đồ v ẫn gi ữ tính ch ất hình tượng song bản thân hình tượng cũng trở nên khác trước. Hình tượng đã bị mất đi những chi tiết rườm rà mà còn giữ lại những yếu tố chủ yếu giúp trẻ phản ánh một cách khách quan sự vật chứ không phải từng vật riêng lẻ. Tư duy trực quan sơ đồ giúp trẻ một cách có hiệu lực đ ể lĩnh h ội nh ững tri thức ở trình độ khái quát cao, từ đó mà hiểu được bản chất của sự vật. Nh ưng kiểu tư duy này vẫn nằm trong phạm vi kiểu tư duy trực quan –hình tượng nói chung và do đó còn nhiều hạn chế. Song kiểu tư duy này cũng bi ểu hi ện m ột bước phát triển đáng kể trong tư duy của trẻ mẫu giáo. Đó là ki ểu trung gian, quá độ để chuyển từ kiểu tư duy hình tượng lên kiểu tư duy mới, khác về chất –tư duy logic, kiểu tư duy này sẽ tiếp tục được phát triển ở giai đoạn sau. 36 Trẻ mẫu giáo lớn bắt đầu có khả năng phân tích, tổng hợp. Trẻ bắt đầu tư duy và suy diễn trừu tượng, thích bắt chước và mô ph ỏng hành vi, l ời nói c ủa nhân vật mà trẻ vừa đọc nghe kể và được xem. Trẻ thích nghe và kể l ại nh ững câu chuyện cổ tích, từ đó trẻ vận dụng những hành vi được xem là tốt của các nhân vật trong tác phẩm vào cuộc sống hàng ngày ở hoàn cảnh cụ thể và hợp lý. 1.1.2.2. Tưởng tượng Trí tưởng tượng là một trong những thuộc tính của trí tuệ, gắn liền với năng lực hiểu biết của trẻ. Đối với trẻ mẫu giáo lớn tưởng tượng có ch ủ đ ịnh phát triển. tưởng tượng của trẻ chuyển từ bình diện bên ngoài sang bình di ện bên trong. Trí tưởng tượng của trẻ vô cùng phong phú, chúng tiếp nhận văn chương không chỉ bằng sự phối hợp hình dạng bên ngoài mà còn huy động cả cảm hứng bên trong tâm hồn. Trẻ mẫu giáo lớn có phạm vi tiếp xúc mở rộng hơn các l ứa tuổi trước, vốn kinh nghiệm, tri thức trẻ tích lũy khá phong phú. Vì thế phạm vi và mức độ của trẻ rộng hơn. Trẻ không chỉ tưởng tượng ra hoàn cảnh cụ thể mà còn có sự chuyển tiếp giữa các hoạt động. Với trí tưởng t ượng phong phú, tr ẻ d ễ hòa mình vào các nhân vật trong câu chuyện. Tưởng tượng của trẻ mẫu giáo lớn ít phụ thuộc hơn vào cái đang tri giác và mang đậm tính chất sáng tạo. Biểu hiện cụ thể trong việc chọn chủ đề chơi, trong hoạt động tạo hình, trong kể chuyện cùng một trò chơi nhưng v ới m ỗi l ần chơi trẻ lại tưởng tượng ra hành động chơi khác nhau và nó thể hiện rất rõ kh ả năng sáng tạo để tìm ra cái mới của trẻ. Đây là yếu tố quan tr ọng giúp vi ệc k ể chuyện cổ tích đạt hiệu quả cao. 1.1.2.3. Ngôn ngữ Ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo phát triển và hoàn thiện hơn so v ới đ ộ tu ổi nhà trẻ. Trẻ có thể sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ trong hoạt động nhận thức thế 36 giới xung quanh, trong giao tiếp với mọi người, trong điều ch ỉnh b ản thân v ề m ặt nhận thức, tình cảm, hành vi. Ở lứa tuổi mẫu giáo lớn, do việc giao tiếp bằng ngôn ngữ được mở rộng, âm vị được rèn luyện thường xuyên đẻ tiếp cận ngữ âm khi nghe ng ười khác nói. Mặt khác các cơ quan phát âm đã trưởng thành nên trẻ có thể phát âm tương đối chuẩn, kể cả những âm khó của tiếng mẹ đẻ. Trẻ nắm vững ngữ âm, ngữ điệu khi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Trẻ mẫu giáo lớn đã biết sử dụng ngữ điệu một cách phù hợp với nội dung giao tiếp hay nội dung câu chuyện mà trẻ kể. Trẻ th ường dùng ngữ đuêụ êm ái đẻ biểu thị tình cảm trìu mến. Ngược lại, khi giận dữ trẻ lại dùng ngữ điệu thô và mạnh. Khả năng này được thể hiện khá rõ khi tr ẻ k ể l ại câu chuyện mà mình thích cho người khác nghe. Ngoài việc phát triển vốn từ và cơ cấu ngữ pháp, ngôn ng ữ c ủa tr ẻ d ần tr ở nên rõ ràng, khúc triết làm cho trẻ ít phụ thuộc vào tình hu ống c ụ th ể. Tr ẻ có kh ả năng mô tả lại cho người khác hiểu những điều mà mình đã nhìn th ấy và đã nghe. Đây là những điều kiện thuận lợi hình thành kỹ năng kể chuyện cổ tích ở trẻ m ẫu giáo lớn. 1.1.2.4. Trí nhớ Ở lứa tuổi mẫu giáo lớn, năng lục ghi nhớ và nhớ l ại c ủa tr ẻ phát tri ển mạnh. Nhờ vào mức độ phát triển tâm lý đã đạt được và ảnh hưởng của những yêu cầu do người lớn đặt ra cho trẻ trong quá trình tham gia vào các ho ạt đ ộng mới của trẻ được phong phú và bền vững hơn. Trẻ thường ghi nhớ những điều làm trẻ thích thú. Vì vậy, những câu chuyện cổ tích hay những câu chuy ện dân gian được trẻ ghi nhớ rất nhanh. Trẻ có khả năng tập trung, chú ý lâu h ơn và ít b ị phân tán bởi tác động bên ngoài so với lứa tuổi tr ước. Trong đi ều ki ện cu ộc s ống của trẻ ngày càng được mở rộng, phong phú, phức tạp hơn khiến cho các yêu c ầu của người lớn đối với trẻ ngày càng cao. Bởi vậy, bên cạnh trí nhớ không ch ủ định ở trẻ mẫu giáo lớn trí nhớ chủ định cũng đã phát triển mạnh. Điều này đã 36 giúp thực hiện các công việc đòi hỏi trẻ phải sử dụng ghi nh ớ có ch ủ đ ịnh, ví d ụ như trẻ để lại câu chuyện cổ tích mà trẻ đã được nghe. Trẻ mẫu giáo l ớn có kh ả năng ghi nhớ nhanh và lâu bền khi được luyện, củng cố thường xuyên. Khi k ể chuyện cổ tích nhằm mục đích dạy trẻ kể chuyện, để trẻ nhớ câu chuyện mà kể lại thì trẻ cần được nghe câu chuyện đó nhiều lần với giọng kể truyền cảm, có vần điệu, rõ ràng, nhấn mạnh tình tiết, lời thoại của các nhân vật. Trẻ ở lứa tuổi này bắt đầu hình thành trí nhớ logic, thể hi ện ở kh ả năng ghi nhớ và nhớ lại. Trẻ có thể kể lại câu chuyện theo một trình t ự logic, tu ần t ự theo đúng diễn biến của câu chuyện. Đây là điều kiện thuận lợi để trẻ kể chuyện cổ tích đầy đủ, sinh động. 1.1.2.5. Tri giác Trẻ mẫu giáo lớn có tri giác nghe và nhìn đã phát triển đáng kể. Tùy t ừng hoàn cảnh mà trẻ sẽ tự biểu hiện những điều đã tri giác theo nhiệm vụ mà giáo viên đặt ra. Cơ quan thị giác thực hiện tốt chức năng: Thu nhận hình ảnh, s ự đi ều tiết của mắt, thu nhận ánh sáng. Điểm mới trong tri giác của tr ẻ là xu ất hi ện các hình tượng nghệ thuật. việc tri giác các tác phẩm của tr ẻ m ẫu giáo l ớn có nh ững đặc điểm riêng, nó có mối quan hệ chặt chẽ với xúc cảm th ẩm m ỹ. S ự phát tri ển của tri giác thẩm mỹ khi cho trẻ kể chuyện cổ tích được thể hiện ở ch ỗ nghe, cảm thụ và kể lại chuyện, không chỉ ở nội dung mà còn ở cả hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Phát triển tri giác nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo lớn có ý nghĩa to lớn, đặc biệt đối với quá trình phát triển tâm lý, làm quen và tiếp nhận tác phẩm văn học và kể chuyện cổ tích. 1.1.2.6. Tình cảm, xúc cảm Ở lứa tuổi mẫu giáo lớn quan hệ của trẻ đối với người xung quanh được mở rộng do đó tình cảm của trẻ được phát triển về nhiều phía với những người xung quanh trong xã hội. Có thể coi đây là nguồn cảm xúc mạnh mẽ nhất, quan trọng nhất trong đời sống tình cảm của trẻ mẫu giáo lớn. 36 Nhu cầu yêu thương của trẻ được thể hiện rõ ràng và nồng th ắm: Trẻ them khát sự yêu thương, lô sợ trước thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của những người xung quanh mình Tình cảm đó được trẻ chuyển vào những nhân vật trong các câu chuyện cổ tích. Đứa trẻ thông cảm với những nỗi bất hạnh của các nhân vật chẳng khác gì nỗi bất hạnh cuả mình. Tình cảm này được tr ẻ b ộc l ộ rõ ràng nh ất khi trẻ nghe chuyện cổ tích. Trẻ có thể nghe đi nghe lại nhiều lần một câu chuyện nào đó mà tình cảm của trẻ với các nhân vật trong chuyện khôn gi ảm mà còn tăng lên. Tình cảm xuất hiện khi trẻ nghe chuyện cổ tích đã khiến trẻ tích cực, chú ý, hứng thủ bởi câu chuyện. Trẻ tỏ ra biết xót xa, đồng cảm với nh ững nhân v ật t ốt bị hãm hại rơi vào hoàn cảnh éo le, đồng thời tỏ ra căm giận, khinh ghét thực sự đối với các nhân vật tiêu cực. Tình cảm đó được thể hi ện ngay trong quá trình k ể lại chuyện, đóng kịch. Sự phát triển tình cảm tạo điều kiện cho trẻ có khả năng nhạy cảm với những tác phẩm văn học nghệ thuật. Những cơ sở tâm lý trên sẽ là căn cứ khoa học để tôi ti ến hành nghiên c ứu thực trạng và thiết kế giáo án dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích ở trường mầm non. 1.2. Cơ sở giáo dục học 1.2.1. Nguyên tắc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học *Nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học dành cho trẻ -Các tác phẩm văn học cho trẻ phải là các tác phẩm có n ội dung ng ắn g ọn, rõ ràng: Sự ngắn gọn, rõ ràng không chỉ thể hiện ở dung lượng tác phẩm mà còn thể hiện sâu trong cả câu, từ. Văn xuôi thường thể hiện bằng câu đ ơn ng ắn, ít dùng câu phức hợp. Dạng phổ biến của thơ viết cho trẻ là thể th ơ 3 ch ữ, 4 ch ữ, 5 chữ, rất gần gũi với đồng dao, câu ngắn gọn, vui nhộn, tr ẻ vừa đ ọc, v ừa ch ơi, d ễ thuộc, dễ nhớ. Giàu hình ảnh, vần điệu và nhạc điệu: Những hình ảnh đẹp, giầu 36 nhạc điệu có sức hấp dẫn và lôi cuốn sự chú ý của trẻ. Có th ể nói, v ần là m ột yếu tố không thể thiếu trong thơ viết cho trẻ mầm non. Thơ không chỉ có v ần mà còn phải có cách gieo vần phù hợp với sự tiếp nhận của trẻ. Sử dụng từ ngữ chọn lọc, trong sáng, dễ hiểu: Những tác phẩm văn h ọc vi ết cho trẻ mầm non có nhiều từ tượng hình, tượng thanh, nhiều đ ộng t ừ, tính t ừ, tính t ừ miêu tả chỉ màu sắc.tạo nên sắc thái vui tươi, kích thích trí t ưởng t ượng sáng tạo của trẻ, tác động mạnh đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của trẻ. Nguyên tắc tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học -Việc dạy cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học phải được chuẩn bị chu đáo -Giờ học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học phải mang tính vừa sức -Bài học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học phải mang tính giáo d ục sâu s ắc, giúp trẻ biết yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu lẽ phải, ghét cái xấu, cais ác, giáo dục trẻ tính nghị lực, lòng kiên nhẫn, tính kỷ luật, tính l ịch thi ệp đ ặc bi ệt tác phẩm văn chương có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ. Giờ học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học phải giàu cảm xúc. Giờ học phải phát huy ính tích cực học tập cho trẻ -Giờ học phải kết hợp được tính tập thể và tính cá biệt. 1.2.2Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 1.2.2.1 Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học bằng phương pháp dùng lời. a) Phương ph¸p ®äc, kÓ diÔn c¶m t¸c phÈm v¨n häc. Kh¸i niÖm vÒ nghÖ thuËt ®äc, kÓ TPVH cho trÎ. äc, kÓ diÔn c¶m TPVH: BiÕt phèi hîp lao ®éng ®äc cña m×nh, biÕt ph¸t huy ưu thÕ vÒ chÊt giäng, biÕt kh¾c phôc nhưîc ®iÓm vÒ ph¸t ©m, é cao thÊp søc ng©n vang cña ng«n ng÷,vÒ ngõng nghØ trong ng¾t nhÞp ®Ó lµm chñ giäng ®äc vµ kü 36 thuËt ®äc phï hîp víi giäng ®iÖu c¶m xóc nhµ v¨n vµ nghÜa cña v¨n b¶n. NghÖ thuËt ®äc, kÓ TPVH cho trÎ lµ viÖc gi¸o viªn sö dông mäi s¾c th¸i cña giäng m×nh tr×nh bµy TP, gióp trÎ t¸i t¹o l¹i b»ng h×nh ¶nh nh÷ng c¸i ®nghe đọc, gîi lªn nh÷ng t×nh c¶m vµ xóc c¶m nhÊt ®Þnh ë trÎ. b) Phư¬ng ph¸p ®µm tho¹i :Kh¸i niÖm. µm tho¹i lµ th«ng qua c¸c c©u hái (Sù trao ®æi gi÷a c« vµ trÎ) c« hái trÎ tr¶ lêi ®Ó t¨ng cêng t duy cho trÎ, híng trÎ vµo viÖc tri gi¸c c¸c vËt thËt, c¸c hiÖn tîng ë MTXQ, c¸c vÊn ®Ò ND, c¸c gi¸ trÞ nghÖ thuËt.trong TPVH t¸i hiÖn l¹i nh÷ng c¸i ®tri gi¸c ,hÖ thèng hãa kiÕn thøc ®biÕt vµ dÉn ®Õn kÕt luËn mét c¸ch tæng qu¸t. VD: Sau khi c« kÓ "Ba c« g¸i" C« võa kÓ c©u chuyÖn g× cho líp m×nh? Trong chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo? C¸c yªu cÇu khi sö dông ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i. TrÎ ph¶i cã Ên tưîng khi quan s¸t nghe kÓ chuyÖn ,äc th¬.Khi ®µm tho¹i ph¶i dùa vµo ®Æc ®iÓm, løa tuæi cña trÎ ®Ó x¸c ®Þnh nội dung ®µm tho¹i ,x¸c ®Þnh c©u hái cô thÓ. Yªu cÇu ®èi víi c©u hái ®µm tho¹i: C©u hái ph¶i cô thÓ, g¾n liÒn víi ®Ò tµi ®µm tho¹i. HÖ thèng c©u hái ph¶i ®m b¶o l«gÝc ®Ó hưíng tíi kÕt luËn kh«ng nªn ®Æt qu¸ nhiÒu c©u hái. Phư¬ng ph¸p ®µm tho¹i trong truyÖn ®ưîc tiÕn hµnh theo nhiÒu c¸ch, song chñ yÕu lµ 3 lo¹i dưíi ®y: 36 µm tho¹i giíi thiÖu t¸c phÈm. µm tho¹i ®Ó hiÓu t¸c phÈm. µm tho¹i ®Ó t¸i hiÖn t¸c phÈm. c)Phư¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i. Khái niệm PP gi¶ng gi¶i lµ c¸ch dïng lêi gi¶ng gi¶i ®Ó trÎ hiÓu TP ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c h¬n. Trong ph¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i GV dïng lêi gi¶ng kh«ng chØ gióp trÎ hiÓu néi dung s©u s¾c ®Çy ®ñ vµ hÖ thèng, mµ cßn truyÒn nh÷ng rung c¶m ®óng ®¾n s©u s¾c cña GV Õn trÎ. Tõ ®ã khiÕn trÎ cã nh÷ng rung c¶m, xóc c¶m thÈm mü vµ kh¸t väng v¬n tíi c¸i ®Ñp c¸i thiÖn. Yªu cÇu víi GV khi dïng phư¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i -Sö dông phư¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i kÕt hîp víi ®µm tho¹i. Lêi gi¶ng gi¶i ph¶i ng¾n gän, dÔ hiÓu hÊp dÉn. TiÕn hµnh phư¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i ®Ó gi¶ng tõ míi, tõ khã. Kh«ng gi¶ng nhiÕu tõ trong mét tiÕt häc. 1.2.2.2 Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học bằng phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học *Nh÷ng ®å dïng d¹y häc (trùc quan) cña bé m«n v¨n häc. Tranh vÏ, tranh liªn hoµn, truyÖn tranh, con rèi cö ®éng. Rèi dÑt ®Ýnh trªn b¶ng b«ng, rèi tay, rèi que.M« h×nh ®¾p b»ng c¸t, b»ng ®Êt. C¸c lo¹i m« h×nh nµy nãi vÒ khung c¶nh rõng nói, biÓn c¶,hang ®vưên hoa.S©n khÊu gç: Dïng gç lµm s©n khÊu trßn hoÆc vu«ng, c¸c nh©n vËt b»ng ®å ch¬i cña líp. 36 Ìn chiªó: ChiÕu phim vÒ c¸c c©u chuyÖn ®ưîc s¶n xuÊt hoÆc ®Ìn chiÕu c« tù lµm ®Ó quay c¸c tranh liªn hoµn. Ngoµi c¸c lo¹i ®å dïng trùc quan ®nªu, GV cã thÓ sö dông ®å dïng líp häc, c¸c nguyªn liÖu tù nhiªn s½n cã ®Ó lµm ®å dïng d¹y häc. C¸c h×nh thøc sö dông ®å dïng trùc quan trong bé m«n v¨n häc. Dïng ®Ó giíi thiÖu bµi: Ó l«i cuèn sù chó ý cña trÎ th× ngay phÇn giíi thiÖu GV cã thÓ sö dông ®å dïng trùc quan. Dïng ®å dïng trùc quan ®Ó minh häa cho lêi kÓ chuyÖn ®äc th¬.äc, kÓ ®Õn lÇn 2 GV sö dông ®å dïng (Tranh ¶nh) kÌm theo lêi kÓ ®äc -Dïng ®å dïng d¹y häc ®Ó gi¶ng gi¶i tõ khã trong néi dung TP. Dïng ®å dïng d¹y häc ®Ó kÓ l¹i TP: Cã nhiÒu h×nh thøc cho trÎ kÓ l¹i chuyÖn: KÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn, kÓ theo vai. GV treo c¸c bøc tranh tõ ®Çu ®Õn cuèi b¶ng. TrÎ nh×n tranh kÓ theo tõng bøc tranh. Ngoµi ra cßn sö dông ®å dïng ®Ó cñng cè giê häc. 1.2.2.3 Cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua phương pháp thực hành *Phư¬ng ph¸p ®äc, kÓ chuyÖn cho trÎ nghe kh«ng yªu cÇu trÎ kÓ l¹i *Phư¬ng ph¸p kÓ chuyÖn cho trÎ nghe vµ d¹y trÎ kÓ l¹i chuyÖn *Phư¬ng ph¸p ®äc th¬ cho trÎ nghe vµ d¹y trÎ ®äc thuéc lßng th¬,äc diÔn c¶m. Phương pháp dạy trẻ đóng kịch 1.3. Cơ sở văn học 1.3.1 Khái niệm, đặc trưng của truyện cổ tích thần kỳ 36 a. Khái niệm: Cổ tích thần kỳ kể lại những sự việc xảy ra trong đời sống gia đình và xã h ội c ủa con người. Đó có thể là những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình ph ụ quyền, vấn đề tình yêu, hôn nhân, những quan hệ xã hội (truyện Tấm Cám, Cây khế, Sự tích con khỉ )Nhóm truyện về các nhân vật tài giỏi, dũng sĩ, nhân v ật chính l ập chiến công, diệt cái ác, bảo vệ cái thiện, mưu cầu hạnh phúc cho con ng ười (truy ện Thạch Sanh, Người thợ săn và mụ chằn).Nhóm truyện về các nhận vật bất hạnh: về mặt xã hội, họ bị ngược đãi, bị thiệt thòi về quyền l ợi, v ề tính cách, h ộ tr ọn v ẹn v ề đạo đức nhưng thường chịu đựng bất hạnh, nhân vật xấu xí có tài (truyện Sọ Dừa, Lấy vợ Cóc )b. Đặc trưng truyện cổ tích thần kỳ *Nhân vật Nhân vật chính trong truyện cổ tích thần kỳ là “Người” Nhân vật em: Người em út trong gia đình (truyện Cây khế, truyện Hố vàng, h ố bạc )Nhân vật con riêng: Người con riêng (Nhân vật Tấm trong truyên Tấm Cám )Nhân vật bất hạnh: Người mồ côi (Thạch Sanh trong truyện Thạch Sanh )người đi ở (nhân vật Khoai trong truyện Cây tre trăm đốt, truyện Sự tíc con khỉ )Nhân vật có tài, dũng cảm: người giúp dân, giúp nước (truy ện Thánh gióng, truyện Sọ dừa )người dũng cảm (truyện Thạch sanh )Nhân vật kiểu tập thể: Một nhóm các nhân vật (truy ện B ốn anh em, truy ện Anh em sinh năm )Nhân vật thần kỳ, siêu nhiên: người, thế lực, con vật có phép mầu (Rùa vàng trong truyện Sự tích Hồ gươm, ông bụt trong truyện Cây tre trăm đốt )Tính cách 36 Đa số các nhân vật đều mang trong mình những quan niêm đạo đức, l ối sống tiêu biểu, quan niệm về con người của nhân dân (hiền lành, tốt b ụng, trung thực, đều có tài năng )các nhân vật trong truyện phải trải qua diễn biến giống nhau (sống khổ cực vì bị áp bức, bóc lột, trải qua thử thách, sống hạnh phúc) ch ứa đ ựng những ước mơ vươn lên của người lao động và những giá trị đạo đức (Ở hi ền g ặp lành, ác giả ác báo )Kết cấu Kết cấu truyện cổ tích thần kỳ khá giống nhau và thường gặp các loại kết cấu: Kết cấu kiểu “Đại thể”:các nhân vật trong truyện đều là ng ười nghèo kh ổ, b ất hạnh. Ở loại kết cấu này, chính những người lao động nghèo khổ, bất hạnh đã sáng tạo nên truyện cổ tích. Thế giới nhân vật là những con ng ười ngoài th ực t ại ch ịu những bất công, cực khổ. Họ cố găng vươn lên và mong chờ các thế lực siêu nhiên giúp đỡ, ban phép màu. Kết cấu theo kiểu tuyến nhân vật: Thiện –ác, tốt –xấu. Nhân v ật t ốt thì tốt đến mức lý tưởng bất chấp mọi hoàn cảnh, còn nhân vật xấu thì xấu đ ến m ức cực điểm. Đây là những nhân vật biểu tượng cho giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Kết cấu theo kiểu môtip: Dời nhà đi xa (truyện Th ạch sanh, Cây kh ế )bước vào tình huống, hoàn cảnh khác thường (truyện Tấm Cám, sự tích con mu ỗi )môtip thử thách (truyện Lấy vợ cóc, truyện Sọ dừa )chiến thắng thử thách, lực lượng thù địch (truyện Tấm cám, truyện Cây khế )Không gian và thời gian Không gian trong truyện cổ tích thần kỳ là: không gian cuộc sống tr ần th ế và phi trần thế +Không gian cuộc sống trần thế trong truyện cổ tích Việt nam chủ yếu là không gian làng quê mang đậm màu sắc dân tộc, dân sinh. 36 Không gian phi trần thế là không gian ở thiên phủ, thủy phủ, âm phủ mang quan niệm tín ngưỡng bản địa và tôn giáo ngoại lai. Thời gian trong truyện cổ tích thần kỳ luôn là thời gian trong quá kh ứ, truyện thường được bắt đầu bằng cụm từ “Ngày xửa ngày xưa”,Ngày xưa đã lâu lắm rồi” Có hai loại thời gian +Thời gian hiện thực là thời gian các nhân vật sống và ho ạt đ ộng trong cộng đồng. Thời gian kì ảo là thời gian biến đổi không theo nhịp thông th ường mà biến đổi kì lạ. Thực tại và hư cấu Ở truyện cổ tích thần kỳ,thực tế thực tại là các tư tưởng, hoàn cảnh có thật trong cuộc sống, yếu tố hư cấu mang tính chất kì ảo bắt nguồn từ các thế lực siêu tự nhiên. Sự hư cấu và kì ảo chiếm ưu thế và là đặc trưng của truyện cổ tích thần kỳ. 1.3.2. Truyện cổ tích thần kỳ trong chương trình mẫu giáo lớn -Truyện Ba cô gái -Truyện Hai anh em -Truyện Cây khế -Truyện Thánh gióng -Truyện Cây tre trăm đốt -Truyện Thạch sanh -Truyện Sự tích bánh chưng bánh dày -Truyện Sự tích Hồ Gươm -Truyện Đồng tiền vạn lịch -Truyện Sọ dừa 36 Truyện Em bé thông minh -Truyện Chiếc rìu của thủy thần -Truyện Sự tích trầu cau -Truyện Sơn tinh, thủy tinh -Truyện Hòn ngọc ước -Truyện Chàng ngốc được kiện -Truyện Con thỏ, con gà và con hổ -Truyện Trâu và ngựa -Truyện Con chó đá -Truyện Cáo và chó sói -Truyện Phượng hoàng đất -Truyện Cóc kiện trời -Truyện Quạ và công CHƯƠNG II THỰC TRẠNG DẠY TRẺ MẪU GIÁO LỚN KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ Ở TRƯỜNG MẦM NON .2.1. Khái quát về trường mầm non Bộc Bố là một xã trung tâm của huyện Pác Nặm, có tổng diện tích đất tự nhiên 5.336,33ha, gồm 15 thôn bản đều thuộc chương trình 135/CP của Chính phủ. với 7 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán chỉ, Kinh, Hoa cùng sinh s ống, h ơn 90% dân số sống bằng nghề nông nghiệp. Địa hình chủ yếu là đồi núi nên đ ời sống của nhân dân chủ yếu là vừa sản xuất nông nghiệp, làm n ương rẫy và tr ồng cây lâm nghiệp; cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, mặt bằng dân trí th ấp, không 36 đồng đều, giao lưu buôn bán còn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn nghèo nàn, phong tục tập quán còn lạc hậu, giao thông đi lại khó khăn nhất là mùa m ưa lũ. Với những tình hình đặc điểm như trên của địa phương cũng có tác động không nhỏ tới công tác quản lý và công tác chuyên môn của trường. Cụ thể như sau: Thuận lợi: Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và các ban ngành đoàn thể địa phương về công tác quản lý cũng như th ực hi ện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Mạng lưới trường lớp được duy trì và phát triển -Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình được đào tạo chuẩn, an tâm công tác; thường xuyên bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nâng cao về trình độ chuyên môn. Nhận thức của nhân dân, cha mẹ học sinh v ề Giáo d ục m ầm non ngày càng chuyển biến. Khó khăn: Cơ sở vật chất trường, lớp còn thiếu, đa số các điểm tr ường l ẻ còn h ọc nh ờ, học tạm. Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác dạy học còn thi ếu, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Do địa bàn phức tạp, dân cư sống rải rác, khoảng cách tr ẻ đi t ừ nhà đ ến trường, lớp quá xa, nhiều phụ huynh không có điều kiện đua đón con địa học. Đa số trẻ ở các điểm trường lẻ là lớp ghép 3 đ ộ tuổi và là dân t ộc thi ểu s ố ít người cho nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Biên chế giáo viên đầu năm còn chậm nên cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý và công tác chuyên môn trong năm học. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đội ngũ giáo viên: Tổng số giáo viên: 30 36 Cán bộ quản lý: 03 Giáo viên: 21 Nhân viên: 06 Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi: 07 *Về học sinh: Tổng số học sinh của trường: 323 Trong đó: Nhà trẻ: 63 Mẫu giáo: 260 2.2. Thực trạng dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ ở trường mầm non 2.2.1. Mục đích khảo sát Nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ ở trường mầm non 2.2.2. Nội dung khảo sát 2.2.2.1 Địa bàn khảo sát Tôi tiến hành phát phiếu tới giáo viên tại lớp mẫu giáo lớn A ,m ẫu giáo l ớn B trường chính của trường Mầm non Bộc Bố. Lý do tôi chọn trường Mầm non Bộc Bố là: Trường Mầm non Bộc Bố nằm trên địa bàn trung tâm huyện nên có đủ các điều kiện thuận lợi để chăm sóc, giáo dục trẻ. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đồng đều, 100% giáo viên có trình độ từ trung cấp trở lên, yêu nghề, có tâm huyết, yêu trẻ. Các giáo viên ph ụ trách các lớp mẫu giáo lớn có tuổi nghề tương đối đồng đều, nhiệt tình trong công tác, có kinh nghiệm và luôn tìm tỏi đổi mới phương pháp dạy và học. Trường chính của trường mầm non có cơ sở vật chất khá đầy đủ, có các phòng học và các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập, vui chơi của học sinh. 36 Đa số trẻ ngoan, khỏe mạnh, học tốt. Nhìn chung các trẻ đều đạt sức khỏe tốt. Đặc điểm phát triển tâm lý đạt mức khá cao, trẻ phát tri ển trí tu ệ m ạnh, kh ả năng xử lý tình huống nhanh hơn so với các trẻ ở phân tr ường và các l ứa tu ổi trước. Ngôn ngữ của trẻ phát triển nhanh, khả năng giao tiếp và trình bày ý kiến của mình một cách mạch lạc, rõ ràng, trẻ thể hiện tình cảm một cách mạnh mẽ. 2.2.2.2 Nội dung khảo sát -Nhận thức của giáo viên về việc dạy trẻ kể chuyện cổ tích thần kỳ. Hoạt động kể chuyện cổ tích thần kỳ của trẻ mẫu giáo lớn ở trường mầm non -Các biện pháp và hình thức dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ 2.2.2.3. Phương pháp khảo sát -Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát giờ dạy trẻ kể chuyện cổ tích thần kỳ ở lớp mẫu giáo lớn ở trường mầm non -Phương pháp điều tra: Phát phiếu điều tra dành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các lớp mẫu giáo lớn +Điều tra nhận thức, khả năng kể chuyện cổ tích thần kỳ c ủa tr ẻ m ẫu giáo lớn. 2.2.3. Kết quả điều tra Trả lời Nội dung câu hỏi 1 Tác dụng của việc dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích ở trường mầm non -Phát triển ngôn ngữ 36 Số lượng giáo Tỉ lệ viên Giúp trẻ phát triển tư duy, làm 21 100 21 100 21 100 16 76 21 100 21 100 11 66,6 17 80,9 Đàm thoại 21 100 Đọc, kể diễn cảm 21 100 Giảng giải, trích dẫn 21 100 Thực hành 15 71,4 Kể chuyện diễn cảm 21 100 Kể chuyện theo tranh 21 100 Kể chuyện bằng mô hình, rối tay 13 61,9 Kể chuyện kết hợp ứng dụng 18 85,7 giàu vốn hiểu biết -Rèn luyện khả năng diễn đạt -Rèn luyện tính mạnh dạn, thể hiện bản thân *Hình thức dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ -Hoạt động học 2 Hoạt động góc -Hoạt động vui chơi -Hoạt động nghệ thuật, ngày hội, ngày lễ *Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích 3 Biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích 4 công nghệ thông tin 5 Những khó khăn khi tổ chức dạy 36 trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích ở trường mầm non -Trẻ chậm hiểu, chưa tích cực 15 71,4 hợp 9 42,8 Thiếu thời gian và co sở vật chất 16 76 Khả năng diễn đạt ngôn ngữ, vốn 15 71,4 cổ tích 21 100 Nhận thức của trẻ khá đồng đều 19 90,4 Đa số trẻ mẫu giáo lớn đã được 21 100 Giáo viên lựa chọn hình thức, phương pháp, biện pháp chưa phù từ của trẻ còn hạn chế *Những thuận lợi khi tổ chức dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích ở trường mầm non 6 Trẻ mẫu giáo lớn thích kể chuyện học kể chuyện cổ tích từ các lớp. 2.2.3.1 Nhận thức của giáo viên về vai trò và tác dụng c ủa vi ệc d ạy tr ẻ m ẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ ở trường mầm non. Việc dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích có tác dụng rất l ớn trong s ự phát triển ngôn ngữ cho trẻ vì khi giáo viên tổ chức cho trẻ kể chuyện cổ tích giáo viên đã giúp trẻ nắm vững ngữ âm ngữ điệu, trong giao tiếp hàng ngày trẻ biết sử dụng ngữ điệu một cách phù hợp với nội dung giao tiếp. Khi được tiếp xúc với truyện cỏ tích trẻ được nhận biết các mối quan hệ khách quan –điều kiện c ần thiết bổ sung vốn hiểu biết của trẻ để trẻ vượt qua khỏi khuôn khổ c ủa vi ệc tìm 36 hiểu từng sự việc riêng lẻ với những thuộc tính sinh động của chúng để đạt tới tri thức khái quát. Bên cạnh đó khi trẻ kể chuyện cổ tích ,trẻ sẽ có điều kiện rèn khả năng diễn đạt mạch lạc, logic, trẻ tự tin thể hiện bản thân. Nh ững tác d ụng tr ẻ đã được các giáo viên của hai trường nhận thức đúng t ngµy cµng ph¸t triÓn tèt h¬n. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn th× trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc ng«n ng÷ cho trÎ mÉu gi¸o lín th«ng qua c¸c câu chuyện cổ tích gi¸o viªn còng gÆp nhiÒu khã kh¨n. 2.3.2. Khã kh¨n Qua viÖc thùc hiÖn gi¸o dôc ng«n ng÷ cho trÎ mÉu gi¸o lín th«ng qua việc d¹y cho trÎ kể lại chuyện cổ tích thần kỳ, khã kh¨n lín nhÊt mµ gi¸o viªn gÆp ph¶i lµ: NhËn thøc cña trÎ kh«ng ®ång ®Òu, cã nhiÒu trÎ cßn rôt rÌ, nhót nh¸t, cã trÎ cßn nói ngọng, nói lắp một số gia ®nh trÎ cha hiểu hết được tầm quan trọng về sự phát triển ngôn ngữ cũng như nhận thức của trẻ Nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®lµm ¶nh hựëng rÊt nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc ng«n ng÷ cho trÎ mÉu gi¸o lín. Khi trao ®æi víi giáo viªn trong trựêng vÒ nguyÖn väng, mong muèn cña gi¸o viªn ®Ó gi¸o dôc ng«n ng÷ cho trÎ mÉu gi¸o lín 36 th«ng qua c¸c tiết dạy trẻ kể lại chuyện cổ tích thần kỳ cã hiÖu qu¶,th× tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn ®Òu cã chung nguyÖn väng lµ: VÒ chư¬ng tr×nh: cÇn cã nhiÒu câu chuyện cổ tích thần kỳ ®ưîc hÖ thèng theo chñ ®Ò, cÇn khuyÕn khÝch c¸c gi¸o viªn sưu tÇm thªm nhiÒu câu chuyện cổ tích ngoµi chư¬ng tr×nh. VÒ c¬ së vËt chÊt; Cã c¸c trang phôc, å ho¸ trang cña c¸c nh©n vËt trong c¸c câu chuyện, më réng kh«ng gian ho¹t ®éng cho trÎ. VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n: CÇn n¾m v÷ng chuyªn m«n nghiÖp vô 2.2.3.4. Quan sát giờ học tổ chức cho trẻ mẫu giáo l ớn k ể chuy ện c ổ tích thần kỳ tại trường mần non Một số tiết dạy trẻ kể chuyện cổ tích tại 2 lớp: Lớn A, lớn B trường mầm non (tôi đã dự giờ và ghi chép lại )Tiết 1: Dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích “Cô bé quàng khăn đỏ” Cách tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Gây hứng thú, vào bài. Cô gọi trẻ lại gần cô. Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài: Mẹ yêu Hát cùng cô không nào” Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát: Trả lời các câu hỏi Bài hát nói về ai? Trong bài hát, trước khi đi chơi bạn cò có xin phép mẹ không? Như vậy chuyện gì đã sảy ra với bạn cò? 36 Các con thấy bạn cò như vậy đã ngoan chưa? Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu Lắng nghe chuyện về một cô bé không biết vâng lời mẹ. Để xem chuyện gì sẽ sảy ra với cô bé nhé! Hoạt động 2: Cô kể lần 1: Kể diễn cảm hết câu chuyện Cô kể lần 2: Kết hợp sử dụng powerpoint Lắng nghe Quan sát Giảng nội dung, trích dẫn đàm thoại theo hình ảnh. Câu hỏi đàm thoại: Trả lời câu hỏi của cô Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Mẹ bảo cô bé quàng khăn đỏ đi đâu? Mẹ dặn cô bé những gì? Cô bé có nghe lời mẹ không? Ai đã nhắc nhở cô bé? Khi vào rừng cô bé gặp ai? Nếu con là cô bé con gặp chó sói con sẽ làm gì? Thế sói có ăn thịt cô bé ngay không? Tại sao? Trả lời câu hỏi Sau đó sói đã làm gì? 36 Ai có thể nhắc lại những câu mà cô bé đã hỏi bà ngoại? Ai đã cứu cô bé? Lắng nghe Co kể lần 3: Cho trẻ diễn rối: Cô dẫn truyện đến nhân vật nào thì trẻ nhắc l ại lời của nhân vật đó. Hoạt động 3: Củng cố Chơi trò chơi Cho trẻ làm bánh biếu bà. Cho trẻ xem một số loại bánh làm bằng bột Trẻ mang bánh đi biếu bà, vừa đi vừa vận động Hát cùng cô bài “Cháu yêu bà” Kết thúc Tiết 2: Kể chuyện “Tích Chu” Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Gây hứng thú Cô cùng trẻ hát “Cháu yêu bà” Đàm thoại về nội dung bài hát. Hát cùng cô Đàm thoại Dẫn dắt vào câu chuyện “Tích Chu” Hoạt động 2: Cô kể chuyện Lần 1: Cô kể diễn cảm, không dùng Lắng nghe cô kể chuyện tranh. Hỏi trẻ: Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Để hiểu rõ hơn về câu chuyện các con cùng hướng lên màn hình và lắng nghe 36 cô kể chuyện nhé Lần 2: Kết hợp máy chiếu: Lắng nghe cô kể Đàm thoại, trích dẫn: Cô vừa kể cho các con nghe câu Trả lời các câu hỏi chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Bà đã yêu thương tích chu như thế nào? Tích Chu có thương bà không? Vì sao? Tại sao bà ốm? Bà gọi Tích Chu như thế nào? Bà đã hóa thành con gì? Khi biết bà biến thành chim bay đi Tích Chu có hối hận không? Tích Chu đã gọi bà như thế nào? Tích Chu đã làm gì để bà trở lại thành người? Tích Chu có lấy được nước cho bà uống không? Nếu con là Tích Chu khi bà bị ốm con sẽ làm gì? Ở nhà các con có biết vâng lời người lớn không? Giaó dục trẻ biết vâng lời người 36 lớn, yêu thương kính trọng chăm Lắng nghe sóc mọi người trong gia đình. Lần 3: Cô cho trẻ xem phim “Tích Chu” Hoạt động 3: Trò chơi củng cố Thi xếp tranh Cô phổ biến luật chơi, cách chơi Xem video Chơi trò chơi Cho trẻ chơi, hết giờ kiểm tra kết quả, đếm số lượng bức tranh. Kết thúc Nhận xét: Ưu điểm: Cô bao quát trẻ tốt, tạo sự gần gũi, thích thú cho tr ẻ. Cô chu ẩn bị đ ầy đ ủ đ ồ dùng, các bức tranh, bài hát. Cô sử dụng hệ thống câu hỏi mở, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc, trẻ biết tư duy, suy luận để đưa ra ý kiến của mình. Trẻ hào hứng tham gia kể chuyện. Nhược điểm -Có một số trẻ chưa tích cực, còn nói chuyện. Khi nhắc lại lời nhân vật, do lời thoại dài, nên đôi chỗ trẻ nhắc thiếu t ừ, di ễn đạt câu chưa đúng với nhân vật. Sau khi tiến hành quan sát giờ học chúng tôi đã đánh giá các ti ết h ọc d ạy tr ẻ k ể chuyện cổ tích theo 3 tiêu chí sau: Rất tích cực 36 Trẻ hứng thú với tiết học +Trẻ hăng hái trả lời các câu hỏi, làm đúng theo yêu cầu và sự hướng d ẫn c ủa giáo viên. Trẻ tích cực kể chuyện -Tích cực :Trẻ trả lời các câu hỏi, thực hiện theo yêu cầu và sự hướng dẫn của giáo viên +Trẻ thích kể lại chuyện cổ tích +Đôi lúc trẻ chưa tập trung -Không tích cực +Trẻ nói chuyện, làm việc riêng trong lớp +Chưa tích cực trả lời câu hỏi +Trẻ kể chuyện bị vấp, cần sự giúp đỡ nhiều từ giáo viên. Từ các mức đánh giá trên, chúng tôi đã tổng hợp và thu được số liệu sau: LỚP Số Trẻ rất tích cực lượng Số lượng trẻ trẻ Tỷ lệ %Trẻ tích cực Trẻ không tích cực Số lượng T ỷ lệ Số trẻ lượng T ỷ lệ %trẻ MGL 41 30 73,1% 6 14,6% 5 12,1% 40 35 87,5% 3 7.5% 2 5% A MGL B 2.2.3.5 Đánh giá thực trạng a) Nhận xét, đánh giá thực trạng Từ những kết trên tôi có nhận xét như sau. Gíao viên đều có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của việc dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ và những tác dụng của nó. Gíao viên 36 ở các lớp mẫu giáo ,lớn đã tổ chức các tiết dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích, tuy nhiên trong quá trình đó còn tồn tại một số vấn đề. Cụ thể có giáo viên chưa đa dạng hóa hình thức tiến hành dạy trẻ kể chuyện cổ tích cũng như việc sử dụng các biện pháp hướng dẫn trẻ có hiệu quả chưa cao. Việc kể chuyện m ới ch ỉ là trẻ nhắc lại lời các nhân vật, nhớ cốt chuyện, tình tiết, nhân vật tiêu bi ểu, còn việc kể chuyện theo đúng trình tự câu chuyện, diễn tả tính cách, hành động nhân vật qua lời nói thì trẻ thực hiện chưa tốt. Trẻ có cơ hội kể chuyện cổ tích trong giờ học, giờ chơi, các góc chơi, các cu ộc thi kể chuyện. Khi tiến hành dự giờ các tiết học dạy trẻ kể chuyện cổ tích đồ dùng trực quan chưa đa dạng phong phú, làm ảnh hưởng tới hứng thú của trẻ. Thời gian tổ chức các giờ học kể chuyện còn tương đối ít, phương pháp d ạy chưa thực sự đổi mới. b) Nguyên nhân của thực trạng -Do khó khăn về cơ sở vật chất -Gíao viên chưa đưa vào chương trình dạy những câu chuyện mới cho trẻ kể lại. Giáo viên chưa lồng ghép các hoạt động khác nhau trong khi dạy trẻ kể lại chuyện cổ tích như: Hoạt động nghệ thuật, hoạt động đóng kịch. Trường mầm non là môi trường tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện nhân cách vì trẻ có khả năng tự hoạt động nghệ thuật sáng tạo. Cách tổ chức tiết học ở trường mầm non có vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ. T ổ ch ức ti ết học tốt sẽ góp phần phát huy tính tích cực của trẻ trong các lĩnh vực. Qua thực trạng việc dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích ở trường mầm non cho chúng ta thấy cần có sự đổi mới, bổ sung khi tổ chức các hoạt động dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích ở trường mầm non. 36 CHƯƠNG III :THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN DẠY TRẺ MẪU GIÁO LỚN KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ Ở TRƯỜNG MẦM NON 3.1. Một số yêu cầu trong hoạt động dạy trẻ mẫu giáo l ớn k ể chuy ện c ổ tích thần kỳ. 3.1.1. Yêu cầu về cơ sở vật chất -Cơ sở vật chất phải đáp ứng được yêu cầu của tiết dạy ,phong phú, đa dạng ,phòng học thoáng mát đầy đủ ánh sáng. 36 3.1.2. Yêu cầu đối với giáo viên -Giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo cụ cho tiết dạy của mình, giáo viên ph ải thuộc nội dung câu chuyện thể hiện được tính cách nội bật của từng nhân vật .3.2. Một số giáo án dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ. Tiết :Dạy trẻ mẫu giáo lớn kể chuyện cổ tích thần kỳ “Ba cô gái” I. Mục đích -Yêu cầu: 1.Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện. Biết tính cách và có thể nói được 1 số lời thoại của nhân vật trong truyện. Hiểu nội dung truyện: Sống phải biết yêu thương chăm sóc ng ười thân trong gia đình hiếu thảo với ông bà, cha mẹ .Trẻ kể lại được câu chuyện. 2. Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. Phát triển kĩ năng ghi nhớ có chủ định, khả năng quan sát. 3. Giáo dục: Trẻ biết yêu thương, kính trọng, lễ phép và quan tâm tới những người thân trong gia đình. II. Chuẩn bị: Giáo án -Cô thuộc và kể diễn cảm câu truyện -Bài hát “Bàn tay mẹ” Giáo án trên powerpoint -Bộ rối dẹt: Máy tính, tivi II. Tiến hành: Hoạt động của cô *Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng 36 Hoạt động của trẻ thú: Cô cho trẻ hát bài: Bàn tay mẹ”.ST: Bùi Đình -Hát bài hát Thảo -Trò chuyện về nội dung bài hát Trả lời câu hỏi Các con vừa hát bài hát gì? Gia đình con có những ai? Những người trong gia đình phải như thế nào? Giáo dục: Trẻ yêu thương quý trọng người thân trong gia đình. 1. Hoạt động 2: Nội dung: a) Cô kể truyện diễn cảm: Lần 1: Cô kể diễn cảm câu truyện. Trẻ chú ý Cô vừa kể câu chuyện gì? Ba cô gái Cho trẻ đặt tên cho câu chuyện Trẻ đặt tên Ở dưới bức tranh cô có từ “Ba cô gái” Cho trẻ đọc từ: Ba cô gái”.Tìm chữ cái đã học trong từ: Ba cô gái”.Trẻ tìm chữ cái a, ô và phát âm Lần 2: Cô kể truyện diễn cảm kết hợp tranh -Nghe cô kể truyện minh hoạ. Trẻ chú ý lắng nghe Giới thiệu nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về một người mẹ nghèo sinh được ba cô con gái, bà rất yêu thương các con, khi bà bị ốm muốn các con đến thăm nên đã gửi thư cho các con. Cô cả và cô hai khi nghe tin mẹ ốm nhưng không về thăm mẹ ngay, còn cô út khi nghe tin mẹ ốm đã tất tả đi thăm mẹ ngay. Cô gái út là người con hiếu thảo thật lòng yêu thương mẹ nên cuôc đời cô rất vui vẻ và hạnh phúc. 36 b) Câu hỏi đàm thoại: Câu chuyện có tên là gì? Trong câu chuyện có những ai? Cô cả, cô hai, cô út, bà mẹ, sóc con. Bà mẹ sinh được mấy cô con gái? Ba cô con gái Bà yêu thương các con mình như thế nào? Bà làm việc vất vả để nuôi các con, lo cho các con từng li từng tí. Một hôm bị ốm bà đã nhờ ai đưa thư cho các -Nhờ Sóc con con? Chị cả đang cọ chậu Đầu tiên sóc đến nhà ai? Chị cả đang làm gì? Chị cả ơi, mẹ chị đang ốm Sóc con đã nói gì với chị cả? đấy, mẹ chị muốn gặp chị. Chị hãy về ngay đi. Chị đã trả lời sóc như thế nào? Trẻ trả lời Sóc tức giận và mắng chị cả. Cô mời trẻ nhắc lại lời của Sóc con).Chị cả có về thăm mẹ ngay không? Tại sao? Chị cả biến thành con rùa bò ra Điều gì đã xảy ra với chị cả? khỏi nhà đi mãi. Khi sóc đến nhà cô hai cô hai đang làm gì? Cô hai đang xe chỉ Sóc đã nói gì với chị hai? cho trẻ nhắc lại) Trẻ trả lời. Khi nghe sóc nói cô hai đã trả lời như thế nào? Thật à Sóc. Mẹ chị ốm à? Chị
Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
Dokumen yang terkait

TRANH HẰNG SỬA SKKN Thi

Gratis

Feedback