KLAS 6 UTS PKN smster II

Gratis

0
4
1
3 years ago
Preview
Full text

  ULANGAN TENGAH SEMESTER II SD NEGERI 1 ASEMRUDUNG TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

  A. komunikasi

  B. sama-sama negara bebas jajahan

  D. letak kelima negara ini berdekatan 10. Di dalam lambang ASEAN jumlah 10 anggota negara digambarkan dengan sepuluh ….

  A. ikat lidi

  B. ikat padi

  C. ikat kursi

  D. ikat melati 11. Sedangkan warna putih yang tertera di lambang ASEAN, bermakna ….

  A. keberanian

  B. kesucian

  C. perdamaian

  D. kesejahteraan 12. Lahirnya ZOPFAN (Zone of Peace Freedom and Neutrality) adalah contoh kerjasama di bidang ….

  A. hankam

  B. pertanian

  C. kehutanan

  D. pengetahuan teknologi 13. Adanya pabrik pupuk di aceh (Indonesia) abu soda di Thailand, pabrik tembaga di Fhilipina merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang ….

  B. transportasi

  A. sama-sama negara berkembang

  C. industri

  D. seni budaya 14. Sea games diadakan secara bergiliran di ASEAN merupakan kerjasama di bidang ….

  A. seni budaya

  B. olahraga

  C. parawisata

  D. komunikasi 15. Di bawah ini bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya kecuali ….

  A. Pertemuan para ahli mengenai narkotika

  C. Pertukaran film nasional

  B. Pertukaran pelajar

  D. Pertukaran penduduk

  2. ASEAN singkatan dari . . . .

  3. Arti dari ASEAN adalah . . . .

  Indonesia dalam ASEAN mempunyai peranan yang sangat . . . .

  Paraf Nilai Guru Orang tua ......................

  C. sama-sama negara maju

  D. perjanjian 9. Dibawah ini merupakan latar belakang berdirinya ASEAN, kecuali ….

  Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas : VI (Enam) Hari/Tanggal : .................................

  D. 5, Tenggara 4. Menlu yang mewakili Indonesia pada saat perjanjian deklarasi Bangkok ….

  Waktu : 09.30 – 11.00 I.

  Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C atau D didepan jawaban yang benar ! 1.

  Di bawah ini nama sebuah organisasi yang bekerjasama dalam bidang Poleksosbud di kawasan Asia Tenggara yaitu ….

  A. Asia Games

  B. Sea Games

  C. ASEAN

  D. ASEAN Games 2. ASEAN didirikan oleh lima menteri luar negeri pada tanggal ….

  A. 8 Agusts 1967

  B. 7 Agustus 1976

  C. 18 Agustus 1978

  D. 14 Agustus 1967 3. Pada awal berdirinya ASEAN terdiri dari ….. negara di Asia …..

  A, 10, tengah

  B. 5, timur

  C. 4, Barat

  A. Tun Abdul Rozak

  C. angan-angan

  B. deklarasi nonblok C. deklarasi Bangkok D. deklarasi blok 7. Sidang menteri luar negeri ASEAN pertama diselenggarakan di ….

  B. tujuan

  A. latar belakang

  D. Jakarta 8. Memajukan Stabilitas dan perdamaian regional Asia Tenggara merupakan salah satu …… ASEAN

  C. Manila

  B. Kualalumpur

  A. Bangkok

  A. deklarasi Dengklok

  B. Narsisco ramos

  D. Malaysia 6. ASEAN resmi berdiri dengan ditandatanganinya ….

  C. Thailand

  B. Vietnam

  A. Asia

  D. Sudarmono 5. Penandatanganan perjanjian pembentukan ASEAN dilaksanakan di Bangkok ibu kota negara ….

  C. Adam Malik

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ! 1. Yang tidak menjadi anggota ASEAN di Asia tenggara yaitu negara . . . .

  5. Sekretariat ASEAN berkedudukan di . . . .

  6. Menlu yang ikut menandatangai berdirinya ASEAN dari Indonesia adalah . . . .

  sama-sama merupakan negara berkembang dan berusaha ingin meningkatkan tarap hidup rakyatnya, 7. merupakan . . . . berdirinya ASEAN

8. Sejak didirikannya ASEAN sudah mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebanyak . . . .

kali yang resmi dan 4 kali yang tidak resmi serta 1 kali KTT luar biasa.

  9. KTT ASEAN pertana kali diadakan di . . . .

  Sekjen pertama ASEAN berasal dari negara . . . .

  10.

Dokumen baru