MK Mo ta cong viec nhan vien ban hang sieu thi

Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

LOGO COMPANY NAME Adress:

Phone: Email:

Code : Version : 1.0 Dated :

Page : Page 3 of 3

Document name:

4. Báo cáo hàng tổng hợp và doanh thu vào mỗi cuối tháng.

V/ Tiêu chun:

1. Nam, nữ;Tuổi từ 20-27

2. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng ít nhất 1 năm 3. Khả năng giao tiếp tốt.

4. Tốt nghiệp PTTH.

5. Ngoại hình khá trở lên.

Figure

Updating...

References