MK Mo ta cong viec nhan vien cat mau, theo doi hang thu nghiem

Download (0)

Full text

(1)

B NG MÔ T CÔNG VI C

nghiệm trong tháng (Vào ngày 5 hàng tháng)

(2)

VII. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

1.Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:

-Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

-Kiến thức: Hiểu biết về công nghệ.Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

2.Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:

-Phân tích – Theo dõi –Kiểm tra. -Phối hợp tốt với các đơn vị.

-Tố chất: Hòa nhã, chịu khó, ham học hỏi .

Figure

Updating...

References