Một số lưu ý khi nhập file Excel

 0  0  1  2018-01-10 15:43:09 Report infringing document
Một số lưu ý khi nhập file Excel (PCGD) Các đối tượng đang còn đi học thì nhập từ ô 17 đến 22. Đối tượng đang độ tuổi đi học nhưng đã bỏ học thì nhập từ ô 23 đến 31. Các đối tượng đang học ở trường nghề, THCN, CĐ, ĐH thì nhập ở phần học xong ô 28; 29. Các đối tượng bỏ học (trước đó có đi học và học xong lớp nào đó rồi nghỉ học) thì nhập vào ô 28; 29. Nếu bỏ học giữa năm thì nhập phần bỏ học mục 30; 31. Trường hợp chủ hộ đơn thân hoặc chỉ có 2 vờ chồng, chỉ nhập tên chủ hộ (nếu đối tượng không nằm trong độ tuổi đi học).Hộ có nhiều con, nhập lần lượt con lớn trước, nhỏ sau, thông tin cha mẹ, phải nhập đầy đủ. Số phiếu qui ước như sau: Tên đường trước, số thứ tụ sau. VD: 1-1 (đường 1- người số 1).Qui ước đường đã được các nhóm thiết lập trên phiếu điều tra. Qui định về công tác: Các nhóm bắt đầu làm việc từ tối nay (20/1/2016) Ngày nộp file trong ngày 24 tháng 1/2016 chậm nhất vào lúc 16 giờ. Sáng 25/1/2105, anh La Tổng hợp gửi cho thầy Hoàng (Quang Trung).
Dokumen baru
Aktifitas terbaru
Penulis
123dok avatar

Berpartisipasi : 2017-04-25

Dokumen yang terkait

Một số lưu ý khi nhập file Excel

Gratis

Feedback